Kategoriler
Hayattan

Türkçede yazım kuralları ve Türkçenin doğru kullanımı

tdk-turk-dil-kurumu-yeni-sozcuklerYazım Yanlışları
Yazım Kuralları ve Türkçe’nin Doğru Kullanımı
Bir yazı ile okuyucuya mesajı doğru iletmede kaynağın önemli bir rolü ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bu yüzden mesajı ileten kişi mesajını yazılı olarak iletirken bir takım yazım kurallarına uyması gereklidir.

Özellikle öğrencilerin yazı yazarken yaptıkları en önemli hata, noktalama işaretlerine uymamaları.

* Yazılarda noktalama işaretleri bazen hiç kullanılmamakta bazen de yerinde kullanılmamaktadır. İfadelerin doğru anlaşılması için bu kurallara özenle uyulmalıdır.
* Bir bilgisayar programı kullanılarak yazılan yazılarda ise boşluk konusuna dikkat edilmelidir.
Örneğin,
Noktadan ve virgülden önce boşluk bırakılmamalıdır.

Noktadan ve virgülden sonra boşluk bırakılmalıdır. Boşluk bırakılması unutulduğunda noktanın öncesinde ve sonrasındaki sözcükler tek bir sözcük olarak algılanmaktadır. Bu da yazıların kağıt üzerindeki düzenlemesini olumsuz etkilemektedir.

Parantezler açılırken parantez öncesinde boşluk bırakılmalı, açılan parantezle metin arasında boşluk olmamalıdır. Parantezler kapatılırken parantez öncesinde boşluk olmamalı, sonrasında ise olmalıdır.

* Diğer bir hata türü yazım yanlışlarıdır. Sözcükler Türk Dil Kurumu’nun belirlediği kurallar göz önünde bulundurularak yazılmalıdır.

* Yaygın olarak yapılan bir başka hata da sözcüklerin yanlış kullanımlarıdır. Örneğin “neden olmak”, “yol açmak” ve “sağlamak” gibi sözcükler çok farklı anlamları verebiliyorken aynı anlamda kullanılmaktadırlar.

* Ayrıca bazı sözcüklerin Türkçe karşılıkları varken (genelde) farkında olunmadan yabancı karşılığı kullanılmaktadır.

yazım hataları

Yanlış (!)
Doğru (!)
hergünher gün
heryerher yer
herşeyher şey
harhangibiriherhangi biri
herbiriher biri
birgünbir gün
birşeybir şey
bir çok şeybirçok şey
bir kaç şeybirkaç şey
hiç bir şeyhiçbir şey
pekçokpek çok
pekazpek az
arasıraara sıra
yanısırayanı sıra
peşisırapeşi sıra
ardısıraardı sıra
akşam üstüakşamüstü
suç üstüsuçüstü
ayak üstüayaküstü
terketmekterk etmek
ayırdetmekayırt etmek
farketmekfark etmek
arzetmekarz etmek
vaadetmekvaat etmek
haketmekhak etmek
muhtacolmakmuhtaç olmak
şehidolmakşehit olmak
vaz geçmekvazgeçmek
baş vurmabaşvurmak
ön görmeköngörmek
var saymakvarsaymak
ya hutyahut
ve yaveya
yadaya da
laboratuarlaboratuvar
antremanantrenman
eşortmaneşofman
orjinalorijinal
yalnışyanlış
yanlızyalnız
kiprikkirpik
kirbitkibrit
anbarambar
canbazcambaz
çenberçember
makinamakine
meyvameyve
zatürezatürree
matbamatbaa
deynekdeğnek
süprizsürpriz
poaçapoğaça
kordalyekurdele
sandoviçsandviç
eksozegzoz
pardesüpardösü
ayidataidat
pilajplaj
taziktazyik
traştıraş
metodmetot
ara sözarasöz
ara yönarayön

Türkçe Karşılığı Varken Kullanılan Sözcükler ve Yanlış Kullanımlar

Sözcüğün anlış kullanımı
Doğrusu (!)
Türkçesi
çok mersimerci beaucoupÇok teşekkür ederim.
Teşekkür ederim.
detaydetailayrıntı
fonksiyonfunctionişlev
fonksiyonelfunctionalişlevsel
avantajadvantageüstünlük
kritercriterionölçüt
kriterlercriteriaölçütler
test sınavı???çoktan seçmeli sınav
layt (light)lighthafif
fest fudfast foodhazır yiyecek
hard diskhard discsabit disk
imeyıl (e-mail)e-maile-posta, elmek
meyil (mail)maile-posta mesajı, ileti
meyil çekmeksending a maile-posta mesajı yollamak
maus mouse)mausefare
ran etmek (run etmek)runningçalıştırmak
tekrardan???tekrar veya yeniden

Asıl sorun Türkçeyi doğru konuşabilmekte!…

Sözcüğün yanlış kullanımı
Türkçesi
start almak

center

relax olmak

e-mail

komunikasyon

cv

okey

trend

spontane

link

exit

check etmek

feedback

full-time

koordinasyon

absurt

adapte olmak

laptop

provoke etmek

jenerasyon

objektif

deklare etmek

star

perspektif

entegre olmak

nick name

partner

okeylemek

antipatik

mantalite

illegal

timing

catering

departman

revize etmek

global

sempatik

security

printer

elimine etmek

izolasyon

data

prezantasyon

finish

download etmek

monoton

konsensus

full

emergency

ambiyans

versiyon

ekstra

imitasyon

optimist

save etmek

adisyon

print out

anons etmek

bodyguard

dokuman

dizayn

analiz

online

kriter

part-time

pesimist

slayt

empoze etmek

driver

bye bye

başlamak

merkez

rahatlamak

e-posta

iletişim

özgeçmiş

tamam

eğilim

kendiliğinden

bağlantı

çıkış

kontrol etmek

geribildirim

tam gün

eşgüdüm

saçma

uyum sağlamak

diz üstu bilgisayar

kışkırtmak

nesil, kuşak

nesnel, tarafsız

bildirmek

yıldız

bakış açısı

bütünleşmek

takma ad

onaylamak

sevimsiz, itici

anlayış, zihniyet

yasadışı

zamanlama

yemek hizmeti

bölüm

yenilemek

küresel

sevimli, cana yakın

güvenlik

yazıcı

elemek

yalıtım

veri

sunum

bitiş, varış

indirmek

tekdüze

uzlaşma

tam, dolu

acil

hava, ortam

sürüm, uyarlama

fazladan

taklit

iyimser

kaydetmek

hesap fişi

çıktı

duyurmak

koruma

belge

tasarım

çözümleme

çevrim-içi

ölçüt

yarı zamanlı

karamsar

yansı

dayatmak

sürücü

hoşça kal

Hazırlayan: Dr.S.Sadi SEFEROĞLU