Kategoriler
WordPress

WordPress çıkışta temizle

WordPress’de siteden çıkış yapıldığında gereksiz metaları temizlemek gibi bir fonksiyon örneği.

WordPress admin paneline giriş ve çıkışta bir action eklenebilir, burada bir örnek göstermiş olacağım.

/* gereksiz metaları çıkışta sil */
add_action('wp_logout',function(){
   global $wpdb;
   $table = $wpdb->prefix.'postmeta';
   $wpdb->delete ($table,array('meta_key' => '_edit_last'));
   $wpdb->delete ($table,array('meta_key' => '_edit_lock'));
   //$wpdb->delete ($table, array('meta_key' => '_wp_old_slug')); 
    
});
/* gereksiz metaları çıkışta sil */

Yukarıdaki kod ile WordPress sitesinden çıkış yapıldığında veritabanına kaydedilmiş o gereksiz metaların temizlenmesi sağlanıyor. postmeta tablosuna eklenmiş _edit_last, _edit_lock kullanmak isterseniz _wp_old_slug satırları tümüyle kaldırır. Çoğunlukla bu metalar pek işe yaramaz çoğu kullanıcı bunları kullanmaz, sadece eski yazıların URL’lerini değiştirdiyseniz _wp_old_slug işe ayrayabilir onu temizlemek istemeyebilirsiniz.

Benzer işlevi wp_logout gibi wp_login’e de ekleyebilirsiniz.

Kodu geliştirebilirsiniz başka işlemler de eklenebilir, birden fazla kullanıcıya sahip site ise ve sadece yönetici için çalışsın isterseniz kodu:

if( current_user_can( 'administrator' ) ){

ile başlatabilirsiniz.

Kaynaklar: