yoksulluk blog

yoksulluk blog, originally uploaded by wolkanca.

wolkanca.com/yoksul-dunya/
İnsanları maddi yönden 3 gruba ayırabiliriz, bunlar yoksullar, hali vakti yerinde olanlar ve varlık sahipleri yani zenginler. İnsanlık tarihi boyunca dünyada bütün toplumlarda bu 3 grup olmuştur fakat zaten burada problemimiz, önemli olan ve yanlış olan yokslulluğun olmaması değil, yoksulların yalnız bırakılmasıdır.

Bizim kültürümüzde şöyle bir atasözümüz vardır; "Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar", yani bizlerin, Türk toplumu yardımlaşmayı ve yoksulluğa verdiğimiz önem bu atasözü ile bariz bir şekilde görülmektedir.

Yapmamız gereken yoksulluğu yok edemesekte onu görmezden gelmemektir.

Flickr Search

WOLKANCA

Volkan Yılmaz

Digital Marketing & WordPress & SEO - wolkanca mahallesi gmail sokak nokta com.