Kategoriler
Blog

Yazının ilk görselini göstermek

Kamil bu konuda soru sormuş ben de yazmışımdır bir yerlerde demişim, Kamil aramış bulamamış.

Blogda çok konu olduğu için ben de bazen aradığımı zor buluyorum doğrudur ikinci kez yazıyorsam bu konuyu kusura bakmayın artık o kadar kusur kadı kızında da olur.

Yazının ilk görselini göstermek

Şimdiki konumuz WordPress’de eklenmiş yazıda resim veya resimler varsa ilk resmi herhangi bir yede döngü içerisinde göstermek. Bu yöntemin eklentisi de vardır aşağıda benim yazcağım fonksiyonu eklenti haline de getirebilirsiniz. Bu yöntemde siteye yazı eklerken herhangi bir özel alan veya herhangi başka bir iş yapmanıza gerek yok yazıya eklediğiniz ilk resmi ona göre seçmeniz yeterli.

Sitenizin temasında functions.php dosyası içine yazacağınız kod aşağıdaki gibi:

function yaziresim() {
global $post, $posts;
$yaziresim = '';
ob_start();
ob_end_clean();
$output = preg_match_all('/<img.+src=['"]([^'"]+)['"].*>/i', $post->post_content, $matches);
$yaziresim = $matches [1] [0];
if(empty($yaziresim)){ //Yazıda resim yoksa
$yaziresim = "/wp-content/uploads/i/wolkanca.gif"; //konu içerisinde resim yoksa bunu gösterecek
}
return $yaziresim;
}

Sitenin herhangi bir yerindeki döngü içinde konunun ilk resminin bağlantısını göstermek için ekleyeceğiniz kod ise aşağıdaki gibi:

<?php echo yaziresim(); ?>

Bu fonksiyonu herhangi bir döngü içerisinde kullanabilirsiniz, döngü örneği aşağıdaki gibi:

<?php if (have_posts()) : ?>
<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
<h2><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark"><?php the_title(); ?></a></h2>
<a href="<?php the_permalink() ?>" title="<?php the_title_attribute(); ?>"><img alt="<?php the_title_attribute(); ?>" src="<?php echo yaziresim(); ?>” /></a>
<?php the_excerpt(); ?>
<?php endwhile; ?>
<?php else : ?>
<h2 class="center">Bulunamadı</h2>
<p class="center">Üzgünüz, aradığınız şey burada değil.</p>
<?php endif; ?>

Bu fonksiyon ile Phpthumb kullanırsanız resimleri orantılı boyutlandırabilirsiniz.

Kamil’e afiyet olsun.

bir de resimli benzer yazıları anlatsanız güzel olur 🙂

işte onun için bu yazdığımla: /wordpress-de-benzer-yazilari-gostermek/ yukarıda yazdığım konuyu birleştirsen istediğin çıkar turgay. yani aşağıdaki gibi;

<?php $categories = get_the_category($post->id);if ($categories) {$category_ids = array();foreach($categories as $individual_category) $category_ids[] = $individual_category->term_id;$args=array('category__in' => $category_ids,'post__not_in' => array($post->id),'showposts'=>5, //5 adet gösterecek'caller_get_posts'=>1);$benzer = new wp_query($args);if( $benzer->have_posts() ) {while ($benzer->have_posts()) {$benzer->the_post();?><img alt="<?php the_title_attribute(); ?>" src=" <?php echo yaziresim(); ?> " /><?php }}wp_reset_query(); }?>