Kategoriler
Blog

WordPress’de son x gün içerisindeki girdileri listelemek

WordPress sitesinde bugünden itibaren örneğin 180 gün içerisinde eklenmiş girdileri göstermek için aşağıdaki fonksiyonu kullanabiliriz;

function filter_where($where = '') {
$where .= ” AND post_date > '” . date('Y-m-d', strtotime('-180 days')) . “'"; //180 gün öncesine kadar gösterecek.
return $where;
}
add_filter('posts_where', 'filter_where'); //fonksiyonu aşağıdaki sorguya ekle.

Bu fonksiyonu sorgunun içinde kullanmalıyız ve şayet aynı sayfada başka döngüler varsa <?php wp_reset_query(); ?> ile döngüyü sonlandırmalıyız.

Örnek bir kullanım;

<?php
function filter_where($where = '') {
$where .= ” AND post_date > '” . date('Y-m-d', strtotime('-180 days')) . “'"; //180 gün öncesine kadar gösterecek.
return $where;
}
add_filter('posts_where', 'filter_where'); //fonksiyonu aşağıdaki sorguya ekle.

query_posts(array('orderby' => 'comment_count', 'showposts' => '15', 'order'=> 'DSC'));  //yorum sayısına göre sıralayacak 15 tane gösterecek.
?>

<?php if (have_posts()): ?>

<ul>

<?php while (have_posts()): the_post();?>

<li>
<a href="<?php the_permalink() ?>” title="<?php the_title_attribute(); ?>” rel="bookmark"><?php the_title_attribute(); ?>
</li>

<?php endwhile; endif; wp_reset_query(); //sorguyu resetleyip bitiriyoruz ?>

</ul>

Daha fazla bilgi ve ayrıntı için: http://codex.wordpress.org/Function_Reference/query_posts, afiyet olsun.