Kategoriler
Blog

WordPress arama sonuçlarını özelleştirmek

Bir WordPress blogunda arama sonuçlarını diğer döngülerden farklı olarak göstermek isteyebilirsiniz, örneğin bazı kategorilerde bulunan yazıların aramalarda çıkmaması ve listelenecek yazı sayısı gibi.

arama

Bunu yapmak için tema klasörünün içinde bulunan (yoksa oluşturun) search.php(Arama sonuçları) dosyasında değişiklik yapacağız.

Kategori ID numarası 5 olan bir kategoriyi arama sonuçlarında çıkmamasını istiyoruz, hemen <?php if (have_posts()) : kodunu gördüğünüz kısmın üst kısmına aşağıdaki kodu ekliyioruz:

 <?php if( is_search() ): $paged = (get_query_var('paged'))?  et_query_var('paged'): 1; query_posts("s=$s&paged=$paged&cat=-5"); endif; ?> 

Yukarıda ID numarası 5 olan kategorideki yazıların arma sonuçlarında çıkmamasını sağladık, birden fazla kategori ise şöyle olur: &cat=-5,4,150"); 4 ve 150 ID numaralı kategorileri de sonuçlardan çıkarmış olduk.

Aşağıdaki kod ise arama sonuçlarının blogun genel döngüsünden bağımsız olarak kaç adet yazı görüntüleyeceğini söylüyor, aşağıdaki kod da 20 adet yazı görüntülensin deniyor, ayrıca kategori sınırlaması da var gördüğünüz gibi 5 numaralı kategori sonuçlarda çıkmasın demiş onu kaldırabilirsiniz(&cat=-5):

 <?php if( is_search() ): $paged = (get_query_var('paged'))? get_query_var('paged'): 1; query_posts("s=$s&paged=$paged&showposts=20$s&cat=-5"); endif; ?> 

Ayrıca bonus olarak arama sonuçlarında kaç adet sonuç çıktığını gösteren kod da aşağıdaki, aşağıdaki kodu temanızın search.php dosyası içinde herhangi bir yere yazabilirsiniz:

<?php $search_count = 0; $search = new WP_Query("s=$s & showposts=-1"); if($search->have_posts()): while($search->have_posts()): $search->the_post(); $search_count++; endwhile; endif; echo $search_count; ?>