Kategoriler
Blog

WordPress 2.7 versiyonunda yorum şablonu

wordpress-2-7WordPress’in 2.7 versiyonunda daha önce yazdığım gibi admin panelinin görsel değişimi yanı sıra birçok işlevsel değişiklik oldu. Bunlardan biri de yorum işlevleri, yeni yorum şablonunda eski temalarda farklı bir durum söz konusu bu wp_list_comments işlevi, diğer değişiklikleri de zaten normal bir zekaya sahipseniz biraz kurcalayınca görebilirsiniz, burada aptala anlatır gibi yazmak istemiyorum.

Bu konuda tonla yerde yazarlar fakat ben farklı bir bilgi paylaşmak istedim. Bu yeni wp_list_comments işlevini eski temanızın görünümünü istiyorsanız aşağıda örnekte gördüğünüz gibi kullanabilirsiniz;

<?php wp_list_comments('type=comment&callback=yorum-temasi'); ?>

Yukarıda type=comment işlevi sadece yorumları göstereceğini belirtir, callback=yorum-temasi ise özelleştirdiğiniz yorum şablonunuzun gösterileceğini belirtir. İsterseniz sadece birini kullanabilirsiniz.

Bunu kullanmak için temanızın functions.php dosyası varsa onda bir düzenleme yoksa functions.php isminde bir dosya oluşturarak içine aşağıdaki gibi yazmalısınız.

function yorum-temasi($comment, $args, $depth) {
$GLOBALS['comment'] = $comment; ?>
———- Eski yorum şablonunuzu buraya yazabilirsiniz, bu bölüm bir tek yorum içindir.
<li <?php comment_class(); ?> id="comment-<?php comment_ID() ?>"><div class="comment-author vcard"><?php printf(__('<cite class="fn">%s</cite>'), get_comment_author()) ?></div>
<?php if ($comment->comment_approved == '0'): ?>
<em><?php _e('Your comment is awaiting moderation.') ?></em>
<?php endif; ?>
<div class="comment-meta commentmetadata"><a href="<?php echo htmlspecialchars( get_comment_link( $comment->comment_ID ) ) ?>"><?php printf(__('%1$s at %2$s'), get_comment_date(), get_comment_time()) ?></a></div>
<?php comment_text() ?>
</li> ———-
<?php}

Benim bu blogun teması için yaptığım örnek functions.php dosyasını indirip inceleyebilirsiniz.