Kategoriler
Ivır zıvır

“Vatan haini“nin dilinden zafer

Yıl 1961
Bizim Radyo Budapeşte Stüdyosu
Spiker: Gün Togay Benderli
Bugün 30 Ağustos. Sizin ve dolayısıyla Türkiye halkının en büyük bayramlarından biri. Bu münasebetle hem sizi hem bütün Türkiye halkını candan tebrik ederim. Acaba bize bu münasebetle bir şeyler söyler misiniz?

Nazım Hikmet: Evvela tebrikinize teşekkür ederim. Cidden, 30 Ağustos bizim Türklerin en büyük bayramlarından biri ve zannediyorum ki yalnız bizim değil insanlığın bayramlarından biri.
Çünkü, biz 30 Ağustosta -ilk defa biz Türkler – insanlığa sömürgeciliğe karşı ve emperyalizme karşı muzaffer olabilmenin yollarından birini gösterdik. Bu da sömürgeciliğe karşı silah elde çarpışmakla olur.
Ve sömürgeciliğin her şeye rağmen yıkılmaya mahkum olduğunu gösteren milletlerden biri de benim milletimdir. Bunun için cidden bu bayram büyük bayramdır. Ve bir daha tekrar ediyorum. Yalnız Türk milletinin bayramı değil, insanlığın da bayramlarından biridir.
Ben, yalnız izin verirseniz bu bayram günü benim “milli kurtuluş destanı” ismindeki şiirimden kısa bir parçayı okumak istiyorum. Zannederim bu şiirden size muhtelif parçalar okumuştum zaten. Şimdi kısa bir parçayı okumak istiyorum. Büyük taarruza takaddüm eden son saatleri okumak istiyorum. En son dakikaları okumak istiyorum.
(Nazım Hikmet konuşmasının ardından şiir okuyor.) *