Kategoriler
Ivır zıvır

TC kimlik numarası olmayan ehliyetinizi değiştirmeyi unutmayın

Haber şu;

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Hükümlerine göre, TC Kimlik Numarası kullanılması, 29/4/2008 tarihinden itibaren zorunlu oldu. İçişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına ’kimlik numarası’ verilmesi suretiyle, olabilecek hataların en aza indirilmesi, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki bilgi alışverişinin hızlandırılmasının amaçlandığı belirtildi.
Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’nin (MERNİS) amacının, nüfus kütükleri üzerinde tam bir denetim kurmak, hizmette sürat ve verimlilik sağlamak, merkezde bir bilgi bankası oluşturmak ve bu yolla nüfus kütüklerindeki bilgileri kamu hizmetleri açısından değerlendirmek olduğu ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:
“5490 sayılı Kanun’da belirtilen iş ve işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla Kanun’un geçici birinci maddesi ile ’kurumlar ve tüzel kişilerin bu Kanun’un yayımı tarihinden itibaren 2 yıl içinde mevzuatlarını bu Kanun hükümlerine uygun hale getirerek işlemlerinde kimlik numarasını kullanmak zorunda’ oldukları belirtilmiştir. 2 yıllık bu süre bugün sona erdiğinden(29/4/2008) kurumlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin her türlü işlem ve kayıtlarında TC Kimlik Numarasını esas almaları gerekmektedir.”

sürücü belgesiYani 2009 sonuna kadar tüm sürücü ehliyetlerinde TC kimlik numarası olması gerekiyor. Trafik kazasına karışanlar artık tutanağı kendileri tutuyor bildiğmiz gibi bunun için de yeni ehliyetin olması gerekiyor.

Bu değişiklik için tabii ki geçiş süresi tanınmış ama her zaman yumurta bir tarafımıza geldiğinde değişiklik yapan insanlar olduğumuz için bence şimdi gidip değişirin, çünkü kuyruk yok boş daireler.

    Gerekli evraklar şöyle;

  1. 6 tane vesikalık foto.
  2. Herhangi bir hastaneden sağlık raporu (tam teşekküllü devlet hastanesine gerek yok ufak özel hastaneler de bu belgeyi veriyor, göz ve el titremesini kontrol ediyorlar ve 4 resim burada gidiyor)
  3. Nüfus kağıdı önlü arkalı fotokopi 2 nüsha.
  4. Ehliyet fotokopisi ve aslı.
  5. Önce hastane raporunu alıp diğer belgelerle beraber İlçe Emniyet Müdürlüğüne şahsen gitmeniz gerekiyor çünkü ilk gün yeni ehliyetinize boşken imzanız gerekli.
  6. Bir hafta sonrada eski ehliyetinizi alıp yenisini veriyorlar.
  7. Hastane raporu 20 dakika, ilk başvuru 10 dakika, ehliyeti almak 5 dakika sürüyor. Yığılma başlarsa ne sürer tahmin edebilirsiniz.