Kategoriler
Hayattan

Solcu müslümanlık

sol-muslumanElbette günümüzde solculuk ve sağcılık gibi sistemler tamamen iktisadi, ekenomik bir anlayıştan ibarettir, sol deyince akla marksizm ve komünist sistemler, sağ deyince de akla, kapitalist, liberal ve faşist sistemler gelir.

Bu sistemlerde islama en yakın hangisi diye sorarsanız tabii ki insanı en çok temel alan sistemdir derim ben, bu da herhalde kapitalizim değil sol ve hümanizmdir. Çünkü islam insanları sınıflara ayırmaz, hangi sınıftan olursa olsun bir sayar.

Fakat islam, esasta sol veya sağ düşünce ile alakası olmayan nevi şahsına münasır, ayrı bir düşünce sistemidir. İslam, kapitalizme katiyen hayır dediği gibi devlet eliti ve totaliter devlet yapısı üreten komünizme de onay vermez.

Sola yakın olsa da islami düşünceyi benimsemiş bir solcu sol görüşüne artık gerek duymaz, sağ için ise işler daha karışıktır ona hiç girmek istemem şimdi.

Sadede gelirsem, benim dünya görüşüme göre bir solcu sağcıdan daha müslümandır, ve islami düşünceyi benimsedikten sonra solcu kimliğine gerek duymayacaktır. Belki bu değişimden sonraki duruma “solcu müslümanlık” diyebilriz, solcu müslümanlık, Kur’an’da zulüm kavramı geçen tüm türlerle mücadeleyi savunur.

Yarından sonra olan Mevlit Kandili’niz mübarek olsun.

kurani-soldan-okumakKur’an’ı Soldan Okumak
Faruk Erginsoy
Güncel Yayıncılık
Dindarlıkla solculuk bağdaşabilir mi?
Solcular neden dinsiz olarak tanımlanıyor? Peki neden yeryüzünde ibadetini kendi dilinde yapamayan tek ulusuz? Kur’an’ın şifresi gerçekten var mı? Ya namaz. üç mü beş vakit mi? Ezan. bırakın Arapça okumayı, gerçekten İslamiyetin bir kuralı mı?