Kategoriler
Ivır zıvır

Şirketlerde en etkin 80 iş tanımı

iş tanımıGenel Müdür: Pozisyonunun diğer isimleri ülke direktörü, yönetim kurulu başkanıdır. Firmanın belirli bir ülkedeki ya da bölgedeki operasyonunu yürütür. Aynı zamanda krum hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik strateji ve politikalarının beklirlenmesi ve uygulanmasından sorumludur.

İnsan kaynakları direktörü: Yönetim kurulu üyesidir. Organizasyonun personel yönetimi programını yönetir. Ayrıca şirket genelinde insan kaynakları yönetim projelerini kurar ve yönetir.

İnsan kaynakları müdürü: Organizasyonun personel yönetimi programını yönetir. Direkt olarak bazı personel aktivitelerini yönetmekle de sorumlu olabilir.

İşe alım müdürü: Seçme ve yerleştirme programlarının oluşturulması ve geliştirilmesinden sorumludur. İşe alım sürecine ilişkin politika ve uygulamalar geliştirir ve uygular.

Eğitim müdürü: Pozisyonun diğer adı personel uzmanıdır. Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim programlarının gerçekleştirilmesinden sorumludur. Firma çalışanlarının yetkinliklerini artırmaya yönelik eğitimlerin verilmesinden sorumludur.

Personel şefi: Genel olarak personel yönetimi alanında bir veya daha fazla alanda sorumludur. Personel müdürüne ücretlendirme, eğtim planlaması, işe alım, iş değerleme, performans yönetimi, çalışkan ilişkileri süreçlerinin biri veya birkaçında destek olur, gerekli raporlamaları yerine getirir.

Bilgi işlem direktörü: Şireketin ihtiyaçları doğrultusunda bilgi teknoloji sistemlerinin gelişiminden ve uygulamasından sorumludur. Üst yönetim üyesidir.

Bilgi işlem sistem yöneticisi: Firmanın genelindeki tüm bilgi sistemlerinin bakım işlemlerinden, envanterin tutulmasından ve izlenmesinden sorumludur.

Programcı: Pozisyonun diğer adı proje yöneticisidir. Raporlama ihtiyaçları, veri kaynağı türü ve dahili kontrol ve güvenlik türlerine göre bilgisayar yazılımları geliştirir ve uyarlar.

İdari işler müdürü: Pozisyonun diğer adı ofis müdürüdür. Firmanın bakım, onarım işlerinin ve satınalma faaliyetlerinin temininden ve yönetiminden sorumludur.

Avukat: Pozisyonun diğer adı hukuk departman sorumlusudur. Firmanın haklarını, imtiyazını ve mükellefiyetini korumak için hukuksal konularda danışmanlık eder.

Sekreter: Tüm çalışanlara ve yöneticilere günlük aktivitelerinde destek olur. Günlük operasyonel işleri yerine getirir. Bazı durumlarda müdürlere bağlı olarak çalışan kişilere destek olur. Organizasyon veya operasyon gibi tüm ofis işlerini yerine getirir.

Araç filo müdürü: Firma arabalarının organizasyonunu koordine eder ve yönetir. Ulaşım ve sevk işlerinin organize edilmesinden sorumludur. Şoförleri bir plan dahilinde koordine eder.

Satış direktörü: Firmanın tüm satış ve iş geliştirme aktivitelerinin idaresinden ve geliştirilmesinden sorumludur. Üst yönetim üyesidir. Genellikle firmanın pazarlama aktivitelerinden de sorumludur.

Satış müdürü: Birden fazla ürünün satış ve iş geliştirme aktivitelerinin idarasinden ve geliştirilmesinden sorumludur. Mevcut yeni pazarlara girebilmek için satış stratejileri düzenler ve uygular. Bütçe, ciro ve satış hacmi doğrultusunda iş planlarını geliştirir.

İhracat müdürü: Kurumsal politikalar dahilinde stratejilerin geliştirilmesinden, uygulanmasından ve yönetilmesinden sorumludur. İhracat departmanlarının iş planlarını düzenler ve devam ettirir. İhracat departmanı dahilinde satış stratejisini hazırlar, uygular ve yönetir.

Özel müşteri müdürü: Özel müşterilerle ilgili tüm satış stratejilerinden sorumludur. Satış desteğini, özel müşteriler için marka sunumlarını ve promosyonları yönetir.

Satış temsilcisi: Şirketin mevcut ve potansiyel müşterileri doğrultusunda satış hacminin artırılmasından sorumludur. Satış temsilcilerinden oluşan büyük bir takımı yönetir.

Satış analisti: Şirket yönetiminin kararlarına destek olmak amacıyla bütçe sürecini yönetir ve geliştirir. Pazar ve tüketici eğilimleri ve rakip stratejileri doğrultusunda planlama yapar.

Tanzim teşhir elemanı-Merc-handiser: Şirketin ürün ve servislerinin uygunluğunu kontrol eder. Şirket ürünlerinin perakende ve toptancılarda en yüksek stok seviyesinde kalmasını sağlar.

Satış asistanı: Müşteri iletişimini kolaylaştırma adına siparişleri alır, bilgi toplar, sipariş prosedürünü ve diğer satış ile ilgili operasyonel işleri yerine getirir.

Mağaza satış sorumlusu: Satılan ürün hakkında teknik bilgilerini kullanarak sipariş alır,ücretlendirmeyi yapar. Bunun yanında kasiyerlik görevini de üstlenebilir.

Mağaza asistanı: Satılan ürün hakkında teknik bilgileri kullanarak, mağazada ya da showroom’da müşterilere satış yapar.

Pazarlama müdürü: Pazarlama stratejilerinin oluşturulması, uygulanması ve yönetilmesinden sorumludur. Müşteri profilleri oluşturur, pazarlama hedefleri doğrultusunda pazarlama aktivitelerini planlar.

Marka / ürün Müdürü: Marka / ürün pazarlama stratejilerini geliştirir ve sunar. Yerel piyasa koşulları doğrultusunda ürüne ilişkin değişiklikleri gerçekleştirir; devamlılığı ve karlılığı sağlar. Kalabalık bir pazarlama kadrosunu yönetir.

Pazar araştırma uzmanı: Başta satış ve pazarlama departmanları olmak üzere şirketin diğer departmanlarını desteklemek amacıyla pazar araşrtırmalarını gerçekleştirilmesi, verilerin toplanması ve analiz edilmesinden sorumludur.

Promosyon / halkla ilişkiler uzmanı: Şirket imajını yaratmaya geliştirmeye yönelik halkla ilişkiler programını planlar ve uygular.

Pazarlama asistanı: Pazarlama departmanının aktivitelerini destekler. Şirket prezentasyonlarını, seminerleri, fuarları, turları, sergileri ve ürün odaklı programları düzenler ve katılır.

Müşteri hizmetleri müdürü: Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik hizmetlerden sorumludur. Müşteri hizmetleri depertmanını yönetir.

Müşteri hizmetleri teknisyeni: Müşterilerin bakım, operasyonel ve teknik problemlerine çözüm geliştirir. Şirkette müşteri eğtimleri verir, teknik cihazların kurulumunu yapar ve gerektiğinde müşterilere danışmanlık sağlar.

Müşteri temsilcisi: Telefonda müşterilere teknik destek verir. Müşteri ihtiyaçlarının ve şikayetlerinin kayıtlarını tutar. Şirket ürünleri ve hizmetlerine ilişkin müşterilere bilgi sağlar.

Finans direktörü: Şirket içerisindeki finansal programının genel yönetiminden sorumludur. Üst yönetimde yer alır. Organizasyonel ihtiyaçlar çerçevesinde finansal sistemler üzerinde gerekli değişiklikleri gerçekleştirir.

Finans müdürü: Şirkette finansman ve mali işlerle ilgili tüm konulardan sorumludur. Mali tablolar, raporlar, bütçeler ve tahminler ve yöneti bilgisi dahil olmak üzere muhasabe yönetiminden sorumludur.

Finans kontrolörü: Tüm finansal konuları inceler ve yönlendirir. Mali tablolar ve raporlar, bütçeler ve tahminler ve yönetim bilgisi dahil olmak üzere muhasebe yönetiminden sorumludur.

Bütçe ve raporlama müdürü: Yerli ve uluslararası seviyede güvenilir, tam bilgilendirici yönetim raporlaması sorumluluğu taşır. Bütçe, sermaye harcaması ve proje kontrol sistemleri geliştirme ve kullanılması için çalışır.

Vergi uzmanı: Kurumsal ve diğer vergi ilişkilerinin etkin planlamsı, vergi yükümlülüğü ile ilgili yasal zorunluluklar çerçevesinde en avantajlı stratejilerin geliştirilmesi sorumluluğunu taşır.

Hazine uzmanı: Aktif ve pasif yönetimden ve şirket politikaları doğrultusunda dviz ve faiz ile ilgili uygulamaları yönetir. Şirket bünyesinde döviz kuru ve faiz oranı hareketliliğini engelleme sorumluluğunu taşır. Şirket içerisindeki nakit akışını yansıtır ve şirket için nakit sistemi oluşturur. Yönetim ihtiyaçları doğrultusunda gerekli nakit akışı analizlerini hazırlar.

Finansal analist: Ekonomik verileri analiz ederek mali ve stratejik raporların hazırlanması sorumluluğnu taşır. Mali tabloları yani, bilanço, kar ve zarar tablosu, gelir tablosu ve nakit akışını hazırlar. Evanter dosyalarını, ürün maaliyet dökümlerini arşivler ve günceller.

Kredi kotrolörü: Kredi kontrol politikaları oluşturur, tahsil edilemeyen alacakların öngörülen sınırları aşmaması için çalışır. Borçlu yönetimi ve alacaklar hesabı ile ilgili kayıt ve belgeleri saklar. Faturalama ilgili dokümanları sağlar.

Muhasebe şefi: Tüm finansal işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve raporlanmasının yerel mevzuat ve grup kurallarına göre gerçekleştirilmesini sağlamak ve muhasebe ekibini yönetmek.

Muhasebe uzmanı: Şirket içerisinde profesyonel muhasebe veya denetim sorumluluğunu taşır. Teorik bilginin yanı sıra kaydetme, gruplama, inceleme ve finansal işlemlerin tanımlı kurallara uygunluğunu kontrol deneyimi vardır. Muhasebe standartları ve şirket prosedürleri doğrultusunda çalışır.

Muhasebe elemanı: Rutin muhasebe, finans işlemlerini gerçekleştirir. Finansal işlemlerin dosyalanması, bidirimi, incelenmesi, doğrulanması ve düzeltilmesi sorumluluğunu taşır. Kesin hesap kontrolünü gerçekleştirir, gerektiğinde hataları raporlar.

Teknik servis direktörü: Bir veya daha bölümün mühendislik veya operasyon çalışmalarını yönetir. teknik bölüm tarafından yürütülen işlemleri yönetir ve kontrol eder. Planların, politikaların ve bütçelerin hacim, kalite, etkinlik, maliyet ve gelişim hedefleri gözetilerek uygulanmasını sağlar.

Proje yöneticisi: Teknik projelerin belirtilen zaman ve diğer parametreler ışığında gerçekleştirilmesi için gerekli ekipman, personel ve aktivitelerin planlanması ve projelerin uygun şekilde sonuçlandırılmasından sorumludur.

Kalite kontrol uzmanı: Firma kalite standartları için organizasyonel politikaları ve işletme prosedürlerini tasarlar ve oluşturur. Zorunlu kalite satandartlarına uygunluğun sağlanması için entegre bir kalite kontrol sisteminin uygulanmasını sağlar.

Teknisyen: Firma içerisindeki standart teknik yapıların ve malzemenin yapılandırılması, test edilmesi, değerlendirilmesi ve bakımından sorumludur.

Lojistik direktörü: Firmanın lojistik bölümünü yönetir. Ürünlerin, hammaddelerin, ekipman ve makinelerin satınalma, tedarik, nakliyat, dağıtım ve stok kontrolüne ilişkin aktivitelerin yürütülmesini sağlar. Tüm genel lojistik ve dağıtım statejilerinden sorumludur. Uzun vadeli bütçe planlamalarını yürütür.

Lojistik müdürü: Şirketin lojistik departmanını yönetir. Ürünlerin, hammaddelerin, ekipman ve makinelerin satınalma, tedarik, taşıma dağıtımına ilişkin aktivitelerin yürütülmesini sağlar.

Lojistik uzmanı: Ürünlerin, hammaddelerin, ekipmanın ve makinelerin taşınmasıyla ilgili fiziki görevleri yerine getirir.

Satınalma uzmanı: Bir şirket için çeşitli mal ve hizmet alımlarının kontrat veya sipariş edilmesi yoluyla gerçekleştirilmesinden sorumludur. Malzeme, ekipman, alet, parça gibi malların ve hizmetlerin alımıyla ilgili aktiviteleri koordine eder.

Gümrük uzmanı: Gümrük dökümanlarının idaresinden sorumludur. Gümrük dokümanları ile ilgili işlemleri yapar. Gümrük dokümanlarının kaydını tutar.

Depo sorumlusu: Depoya malzeme veya ürün girişini, depodaki malzeme veya ürün stok seviyesini, depodan malzeme veya ürün çıkışını şirketin lojistik sistemi çerçevesinde yönetir. Ürün ve malzemelerin kalitesi, stok seviyelerive güvenliği ile ilgili gereklilikleri yerine getirir.

Tedarik uzmanı: Üretim ihtiyaçlarına göre genel tedarik planı yapmak ve stokların mali açıdan verimli ve şirket politikalarına uygun olarak idare edilmesini sağlamakla sorumludur.

Sevkiyat elemanı: Depoda ürünlerin taşınması için kullanılan makineleri kullanır, gelen ürünlerin kontrolünü yapar ve diğer depo aktivitelerine yardımcı olur.

Fabrika direktörü: Organizasyon kapsamında hacim, kalite, maliyet ve gelişme, personel ve teknoloji hedeflerine ulaşmak fabrikadaki tüm üretim, bakım ve tesis destek aktivitelerini koordine eder.

Teknik geliştirme müdürü: Fabrika yönetimi taradından belirlenen hedeflerin uygun verimlilik oranlarında gerçekleştirilmesi için malzeme temini, bakım ve teknoloji de dahil olmak üzere fabrikanın tüm birimlerindeki üretim süreçlerini yönetir ve geliştirir. Fabrikanın genel gelişiminden sorumludur.

Operasyon / üretim müdürü: Üretilen mamullerin şirketin kalite ve miktar hedeflerine uyması için; malzeme gelişi, üretim süreci, tedarik,bakım ve teknoloji ile ilgili tüm aktiviteleri koordine eder. Aynı zamanda güvenlik kurallarına uyulmasından, gereken bakım ve tamiratın yapılmasından sorumludur. Üretimin devamlılığını sağlar.

Vardiya şefi: Üretim kalite ve miktar hedeflerine ulaşması için tüm aktiviteleri koordine eder ve vardiya takımını yönetir. Aynı zamanda güvenlik kurallarına uyulmasından, gereken bakım ve tamiratların yapılmasından sorumludur.

Bakım müdürü: Üretim devamlılığı, yüksek verimlilik ve maksimum kalite sağlanması, güvenlik koşullarının uygulanması ve maliyetin en alt seviyeye çekilmesi için üretim ve üretim dışı tüm ekipmanların bakımından ve tamiratından sorumludur.

Üretim mühendisi: Endüstiriyel tesiste teknolojik bakş açısıyla üretim süreçlerini planlamak ve koordine etmekten sorumludur.

Formen: Vardiya dahilindeki hacim ve kalite hedeflerine uyulmasından, güvenlik kurallarının uygulanmasından, bakım ve tamiratın gerçekleştirilmesinden sorumludur. Üretimin devamlılığından ve bağlantılı alanlarla koordinasyonun sağlanmasından sorumludur.

Kimyager: İstenilen ürün kalitesini sağlamak için üretim sırasındaki labaratuar kontrolünden ve kontrol planı uyarınca testlerin gerçekleştirilmesinden sorumludur.

Elektrikçi: Jeneratörlerin, dağıtıcıların, üretim ekipmanlarının montajı, bakımı ve tamirine ilişkin elektrik işlerini yapar.

Mekanik: Üretimdeki mekanik işlerin bir kısmını veya bakım programları uyarınca tesisteki montaj, önlemsel bakım, ekipman onarımını yürütür. Direkt teknik yönlendirme almaksızın geniş kapsamlı, daha az uzmanlık gerektiren mekanik işleri gerçekleştirebilir.

Standart mühendisi: Fabrikadaki malzeme, süreç, metod, dizayn uygulamaları için mühendislik açısından ve teknik anlamda sınırlandırmalar getirmek.

Operatör: Şirketin üretim planına göre teknik makineleri kullanır. Malzeme beslemesi ve değiştirilmesi, ekipman ayarlarının yapılması da dahil olmak üzere ekipmanın çalıştırılması için gereken tüm aktiviteleri gerçekleştirir.

Ürün müdürü: Ürünlerin başarılı bir şekilde piyasa sunulmasından, pazarlama aktivitilerinin tümünün yürütülmesinden, hedeflenen kar marjını, satış hacmi ve pazar payına ulaşılması için piyasa koşullarının takip edilmesinden sorumludur.

Tıbbi mümessil: Kendisine ayrılan bölge veya önemli müşteriler için satış aktivitelerinin yürütülmesi. Bütçelenen satış hedeflerine ulaşılması için firma ürünlerinin promosyonunun gerçekleştirilmesi ve sorumlu olduğu bölgedeki satış aktivitelerinin yerine getirilmesi ile sorumludur.

Network planlama müdürü: Optimum ve maliyet – odaklı network planlarının yapılmasından sorumludur. Network alanındaki teknoloji trendlerini inceler, değerlendirir. Orta ve uzun vadeli network geliştirme planlarından sorumludur.

Operasyon ve bakım müdürü: Telokominikasyon, diğer ekipman veya teknolojilerin operasyon ve bakımını yönetir ve koordine eder. Optimum bakımın sağlanması için işlerinin minimum maliyetle, zamanında ve yüksek kalite standartlarına uygun yapılmasını sağlar.

Proje mühendisi: Projelerin zamanında / yüksek kalite standartları doğrultusunda tamamlanmasından sorumludur.

Servis mühendisi: Belirli bir ürün grubu veya bölgeye yönelik karmaşık teknik sistemlere ilişkin aktiviteleri yürütür.

Yazılım mühendisi: Yazılım alanındaki son gelişmeler doğrultusunda farklı fonksiyonların / birimlerin (veya müşterilerin) ihtiyaçları doğrultusunda yazılım ihtiyaçlarını inceler, değişen ihtiyaçlar doğrultusunda varolan programların yenilmesinden ve yazılımların geliştirilmesinden ve yazılımların geliştirilmesinden sorumludur.

IT danışmanı: Gelişen teknoloji doğrultusunda önemli projelerde müşteriler için en uygun IT ürünlerinin ve modüllerinin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlar.

Teknik satış destek uzmanı: Tekliflerin hazırlanmasında teknik destek verir. Önemli müşteri projeleri için teknik çözümler geliştirir; teknik gelişmeleri takip eder. Teknik Gelişme ekibi ile birlikte çalışır.

Temizlik elemanı: Belirlenen prosedür ve ürünler dahilinde firmanın temizliğinden sorumludur. Lavaboların temizliğinden ve sabun, kağıt havlu gibi ürünlerin değiştirilmesinden sorumludur. Tüm temizlik malzemelerinin kontrolüne ve siparişine bakar.