Kategoriler
Kültür Sanat

Osmanlıdan Araplara yadigar kalan eserler

Al Rifa I Mosque (right) & Mosque-Madrassa of Sultan Hassan (left), View from the Citadel, Cairo, Egypt