Kategoriler
Kültür Sanat

Osmanlı ve müslümanlık

Osmanlı ve müslümanlık Osmanlılar Anadolu’ya gelip Eskişehir yakınlarına yerleşirken henüz müslüman olmadıkları belirtiliyor. On birinci yüzyıldan itibaren Anadolu’ya akan ilk göçmen dalgası, yani Selçuklu ordularının öncüleri ve izleyenleri Müslüman-Arap dünyasıyla ilişkileri nedeniyle büyük ölçüde İslamiyeti kabul etmiş topluluklardan oluşuyordu. Fakat on üçüncü yüzyılda ikinci dalga daha çok Şamanistlerdi ve görünüşe bakılırsa Osmanlılar da bunlardandı Bunların çoğu putperest Moğol ordularının istilası tarafından batıya sürülerek göçmen değil mülteci olarak gelmişlerdi.

Osmanlı ve müslümanlık

Birçokları Moğollar çekildikleri zaman belki de yurtlarına dönmek üzere doğu bölgesinde kalmışlardı.Fakat daha savaşçı ruhlu olan Osmanlı gibi devletler Selçuklu topraklarına girdiler. Bu sıralarda Selçuklu ile Moğollar arasında yapılan bir savaşta Osmanlılar Selçuklulara yardım etmiş ve savaşı kazanmışlardı. Bunun üzerine Selçuk Sultanı Alaaddin yardımları için Osmanlıya Uç beyliği vermişti. Burada düzeni sağlayabilecek, yeni edindikleri mülkleri Bizans’a karşı koruyabilecekti. Bu zaman zarfın içinde Ertuğrul’la Osman’ın adamları Müslümanlığı kabul etmişlerdir.