Kategoriler
Ivır zıvır

Öküz ve Boğa

Öküz ve Boğa… Her ikisi de klasik deyimiyle “Erkek Sığır“, ama ne farkı var birbirlerinden? Önce öküz ve boğa kelimelerin insanlar aleminde ne anlamda kullanıldığına bir bakalım; Boğa, gücün, kaba gücün ve cinselliğin simgesidir insanlar arasında. Çok cinsel faaliyet içerisinde bulunan erkekler için “boğa gibi herif” deyimi övgü için kullanılır. Gruplar, takımlar ekipler kendilerine hep “boğa” lakabı takarlar; Şikago Boğaları, Kadıköy Boğaları vb. Ya öküz; kimse üzerine almak istemez bu adı…
Kaba, görgüsüz, yeteneksiz ve girişken olmayan insanlara denir başkaları tarafında. Kimse Newyork öküzleri, Beyoğlu Öküzleri diye takım kurup kendilerini o gruba dahil etmek istemez. Ne farkı vardır? Oysa her ikisi de aynı cinsin aynı türü hayvanlarıdır.
Neden aynı cinsin aynı türüne farklı adlar verilmiştir? Neden aynı cinsin aynı türü hayvan insanları hem gururlandırmak hem aşağılamak için sıfat olarak kullanılmıştır? Öncelikle sözlüklerde (TDK) Öküz için “Çift sürmekte, kağnı çekmekte kullanılan, etinden yararlanılan, iğdiş edilmiş erkek sığır“, Boğa için ise “Damızlık erkek sığır” tanımları kullanılmakta.
Zavallı öküz, hem cinsel hayatı bitirilmiş, hem de insanların yararına çalışan üretken bir hayvan haline getirilmiş, hem de bunu kendisine yapanlar tarafında aşağılanmış. Ne yapar öküz? Sabah erken kalkar, çifte gider, saban çeker, döven döver, kağnı çeker, yük taşır, kesilir besin olur. Ya boğa ne yapar? Hiç bir şey… Tek faaliyeti inekleri aşmaktır. Öküzden tek farkı yada tek şansı daha danayken iğdiş edilmemiş olmasıdır. Güce tapan insanlar, asalak, üretken olmayan bir şeyi baş tacı ederken, çalışkan üretken, kendi ihtiyacından daha fazlasını üreten bir şeyi de aşağılamışlardır. Bu sadece öküz boğa ilişkisinde de yoktur. At-Eşek, Tavuk-Horoz gibi daha bir sürü hayvan ikilisinde de vardır. Ben daha insan yaşamında insanlar arasındaki öküzlük boğalık konusuna girmiyorum bile… Biraz aklı olan hemen çıkarır…
Ne demeli bilmem, son yılların moda sloganıyla tüm alemlerin öküzleri için “Türkiye sizinle gurur duyuyor” mu demeli..? Yazının tamamı Yunus bey’e aittir. 😉