MozBackup la Firefox unuzu yedekleyin

Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, SeaMonkey, Mozilla Suite ve Netscape'in bazı şeyleri yedeklemek için…
Bu şeyler ne:

  • bookmarks – Sık kullanılan linklerinizi yedekler.
  • mail – E-postalarınızı yedekler.
  • contacts – Adres defterindeki kişileri yedekler.
  • history – Geçmiş kayıtlarını yedekler.
  • extensions – Frefox, Thunderbird ve ait diğer eklentileri yedekler.
  • cache – Önbelleği yedekler.

vb…
MozBackup | wolkanca.com

Download from one of mirror below (same version of MozBackup on both mirrors).

Cesnet.cz: install program, ZIP file (ftp archiv) | JasnaPaka.com: install program, ZIP file (ftp archiv)

This software is translated to many languages.

Daha fazla bilgi: mozbackup.jasnapaka.com

WOLKANCA

Volkan Yılmaz

Digital Marketing & WordPress & SEO - wolkanca mahallesi gmail sokak nokta com.