Kategoriler
Medya

Medya nedir? Bloglar medya mıdır?

Her çeşit bilgiyi bireye ve topluluklara aktaran, eğlendirme, bilgilendirme, ve eğitme gibi 3 temel sorumluluğa sahip görsel, işitsel ve hem görsel, hem işitsel araçların tümüne medya deniyor.

Kişiler günlük yaşamlarında sürekli iletişim kurarlar. Çağdaş dünyadaki yaşam türü, kişileri iletişimin teknik araçlarına daha çok bağımlı kılmaktadır. Çünkü haberleri, düşünceleri, duyguları bildirir. Düşünceleri paylaşma, ya da karşılıklı alışveriştir.

“Medya” sözcüğü; İngilizcedeki “medium” sözcüğünün çoğulu olup, ülkemizdeki yazılı ve görsel yayınların çoğalmasıyla son birkaç yıldır dilimize medya (The Media) olarak yerleşen ve kökeni Lâtince olan bir sözcüktür ve dört karşılığı bulunmaktadır.

  1. Bilgi vermek ve sanatta kendini açıkça ifade etmek için kullanılan yöntem.
  2. Canlı veya cansız varlıkların yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli ortam.
  3. Ölü ruhlar ile iletişim kurduğunu iddia eden insan, dilimizdeki medyum.
  4. (derece) Orta.

Bu karşılıklardan üçü belki bizle ilgili değil fakat birinci tanıma dikkat edin: “bilgi vermek ve kendini sanatta açıkça ifade etmek için kullanılan yöntemdir” deniyor. Medya sözcüğünün bizdeki karşılığı ise; “eğlence ve magazini, üstün teknik ve görsel öğelerle sunan kitle iletişim araçları”dır, medya dendiğinde aklımıza ilk gelen bu açıkçası.

Bloglar medya mıdır?

Blogların hepsi birer medyalardır, yukarıda okuduğunuz tanımlara göre fikirsel, düşünsel, sanatsal, işitsel veya görsel olarak bir şeyler aktarılan mecralar ya da araçlar birer medyadır. Bu bağlamda bloglar medyanın dik alasıdır.

Bloggerlar medya patronu mudur?

Bir blogu olan ve orada fikirsel, düşünsen veya her neyse duygularını bir şekilde paylaşıyorsa bu blogger medya sahibidir, medya patronudur.

Tanımlarda medya’nın para kazanmak ya da ticari bir iş olması gerekliliği geçmez, bu durumda bu işten para kazanma gereksinimi yoktur dolayısıyla medya patronu demek bir ticari kuruluşun patronu olmaktan çok bir medya mecrasının ya da aracını kendince kullanarak veya kullandırarak fikirsel alışverişi sağlayan kişi oluyor.

Bloggerlar kendi çaplarında medya patronlarıdır, dünyada blogları yüzünden cezaevlerinde olan bloggerlar vardır, dünyada seçim sonuçlarını etkileyen blog yazarları bile vardır.

Delikanlı olun!

Buna binaen sağda solda “bir blogu var diye kendini medya patronu sanıyor” diyen plaza insanlarının henüz medya’nın sözlük anlamını bile bilmedikleri ortadadır. Sıkıyorsa siz birililerinin koltukları altından ciyaklayacağınıza benim gibi delikanlı olun medya patronu olun.