Kategoriler
Ivır zıvır

Kulağa küpe olsun

Milli benliğini yitirmiş uluslar başka milletlerin avıdır. Mustafa Kemal Atatürk

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden rahat yaşamak İsteyen toplumlar önce haysiyetlerini sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. Mustafa Kemal Atatürk

Kulağa küpe olsun 1

Kulağa küpe olsun 2 Kulağa küpe olsun 3 Kulağa küpe olsun 4 Kulağa küpe olsun 5 Kulağa küpe olsun 6 Kulağa küpe olsun 7 Kulağa küpe olsun 8 Kulağa küpe olsun 9 Kulağa küpe olsun 10

Şerefle bitirilmesi gereken, en asil görev, hayattır.
Bir lokma ekmek için, şerefini çiğnetmeye,
Bir anlık eğlence için, servetini tüketmeye,
Bir zamanlık mevkii için, el ayak öpmeye,
Günlük menfaatler için, onurunu terketmeye,
Bir kısım insanlara kızıp tüm insanlara düşman olmaya,
Değmez bu hayat.