Kategoriler
Geyik

Kötü yola düşen kelimeler

Türkçede küfür olarak kullandığımız birçok sözcük aslında çok masum anlamlar taşıyor. İşte örnekler;

 • Delibozuk: dengesiz gibi anlamlarının yani sıra orta oyunda mahallenin aptalı diye kullanılır. bir diğer anlamı ise emanettir
 • Yavşak: bit yavrusu, sirke demektir
 • Dürzi: Suriye’nin havran bölgesinde, Lübnan’ın bazı bölgelerinde ve buralara yakin bölgelerde yaşayan ve kendilerine özgü mezhepleri olan bir topluluk.
 • Yosma: şen, güzel kadın.
 • Ukala: Arapçadan dilimize geçmiş ama bu dilde ve pek çok Osmanlıca metinde “akıllılar” demek.
 • Pezevenk: farsça “pejavend” kelimesinden geldiği söylenir. o dildeki anlamı “kapı tokmağı” veya “sürgü” imiş. Türkçeye de “kapıda bekleyen adam” anlamıyla girmiş. şimdi kullanılan anlamı ise malum…
 • Türkçe konuş

 • Kahpe: Arapçadan dilimize girer ve etimolojik olarak öksürme kelimesi ile ilgili. bu bayanlar yerlerini gece karanlığında öksürerek belli ederlermiş Türkçedeki anlamı ahlaksız kadındır.
 • Garson: Fransızcada oğlan, genç çocuk demek. muhtemelen servis yapan çocuklara zamanında Fransızlar “oğlum” veya “genç, bir baksana” dedikleri için Türkçeye de servis elemanı manasıyla geçmiş.
 • İsterik: “histeri” nöbetlerine tutulan kişinin aldığı sıfattır. duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir sinir bozukluğudur. oysa Türkçede “isteme” ile bağ kurulması ve “bir şeyi çok isteyen” anlamında kullanılması çok yaygındır. hatta bazen, “isterik kadın” lafı oldukça aşağılayıcı bir mantıkla kullanılır.
 • Karyola: bizde genelde yatağın üzerine serildiği, genelde metalden yapılan ayaklı mobilya anlamına geliyor. oysa gerçek anlamı “el arabası”dır.
 • Puşt: Farsçada “arka, kıç” anlamına geliyor.
 • Kaltak: üzeri meşin, hali vb. şeylerle kaplanmamış olan eyerin tahta bölümü.
 • Don: aslında “giysi” anlamına geliyor ama “külot”un argosu olarak kullanılıyor.

Kötü yola düşen kelimeler
Tabi daha çok örnek vardır, bildiklerinizi buraya yazabilirsiniz.