Kategoriler
Internet Medya Multimedia

Klavye kısa yol tuşları

Webde dolaşırken rastladım çoğumuzun hiç kullanmadığı ve bilmediği klavye kısayol tuşları mevcut.

klavye

Genel Klavye Kısayolları

 • CTRL+C (Kopyala)
 • CTRL+X (Kes)
 • CTRL+V (Yapıştır)
 • CTRL+Z (Geri Al)
 • DELETE (Sil)
 • ÜSTKRKT+DELETE (Seçili öğeyi Geri Dönüşüm Kutusu'na atmadan kalıcı olarak sil)
 • Bir öğeyi sürüklerken CTRL (Seçili öğeyi kopyala)
 • Bir öğeyi sürüklerken CTRL+ÜSTKRKT (Seçili öğeye kısayol oluştur)
 • F2 tuşu (Seçili öğeyi yeniden adlandır)
 • CTRL+SAG OK (Ekleme noktasını sonraki sözcüğün başına götür)
 • CTRL+SOL OK (Ekleme noktasını önceki sözcüğün başına götür )
 • CTRL+AŞAGI OK (Ekleme noktasını sonraki paragrafın başına götür)
 • CTRL+YUKARI OK (Ekleme noktasını önceki paragrafın başına götür )
 • Ok tuşlarının herhangi biriyle birlikte CTRL+ÜSTKRKT (Bir metin bloğu vurgula)
 • Ok tuşlarının herhangi biriyle birlikte ÜSTKRKT (Pencere veya masaüstünde birden fazla öğe seç veya bir belgede metin seç)
 • CTRL+A (Tümünü seç)
 • F3 tuşu (Bir dosya ya da klasör ara)
 • ALT+ENTER (Seçili öğenin özelliklerini görüntüle)
 • ALT+F4 (Etkin öğeyi kapat veya etkin programdan çık)
 • ALT+ENTER (Seçili nesnenin özelliklerini görüntüle)
 • ALT+ARA ÇUBUGU (Etkin pencere için kısayol menüsünü aç)
 • CTRL+F4 (Aynı anda birden çok belge açmayı sağlayan programlardaki etkin belgeyi kapat)
 • ALT+SEKME (Açık öğeler arasında geçiş yap)
 • ALT+ESC (Öğeler arasında açılma sıralarına göre dön)
 • F6 tuşu (Bir penceredeki veya masaüstündeki ekran öğeleri arasında dolaş)
 • F4 tuşu (Bilgisayarım veya Windows Gezgini'ndeki Adres çubuğu listesini görüntüle)
 • ÜSTKRKT+F10 (Seçili öğe için kısayol menüsünü görüntüle)
 • ALT+ARA ÇUBUGU (Etkin pencere için Sistem menüsünü görüntüle)
 • CTRL+ESC (Başlat menüsünü görüntüle)
 • ALT+Bir menü adındaki altı çizili harf (Karşılık gelen menüyü görüntüle)
 • Açık bir menüdeki bir komut adındaki altı çizili harf (Karşılık gelen komutu gerçekleştirir)
 • F10 tuşu (Etkin programda menü çubuğunu etkinleştirir)
 • SAG OK (Sağdaki sonraki menüyü aç veya bir alt menü aç)
 • SOL OK (Soldaki sonraki menüyü aç veya bir alt menüyü kapat)
 • F5 tuşu (Etkin pencereyi günceleştir)
 • GERİ AL (Bilgisayarım ya da Windows Gezgini'nde bir seviye üstteki klasörü görüntüle)
 • ESC (Geçerli görevi iptal et)
 • CD-ROM sürücüye bir CD-ROM taktığınızda ÜSTKRKT (CD-ROM'un otomatik olarak oynatılmasını önle)

İletişim Kutusu Klavye Kısayollar

 • CTRL+SEKME (Sekmeler arasında gezin)
 • CTRL+ÜSTKRKT+SEKME (Sekmeler arasında geriye doğru git)
 • SEKME (Seçenekler arasında ileriye doğru git)
 • ÜSTKRKT+SEKME (Seçenekler arasında geriye doğru git)
 • ALT+Altı Çizili harf (İlgili komutu gerçekleştir veya ilgili seçeneği seç)
 • ENTER (Etkin seçeneğin veya düğmenin komutunu gerçekleştir)
 • ARA ÇUBUGU (Etkin seçenek bir onay kutusuysa onay kutusunu seç veya temizle)
 • Ok tuşları (Etkin seçenek seçenek düğmeleri grubuysa bir düğme seç)
 • F1 tuşu (Yardım görüntüle)
 • F4 tuşu (Etkin listedeki öğeleri görüntüle)
 • GERİ (Kaydet veya Aç iletişim kutusunda bir klasör seçiliyse bir üst düzeydeki klasörü aç)

Microsoft Doğal Klavye Kısayolları

 • Windows Logosu (Başlat menüsünü göster veya gizle)
 • Windows Logosu+BREAK (Sistem Özellikleri iletişim kutusunu görüntüle)
 • Windows Logosu+D (Masaüstünü göster)
 • Windows Logosu+M (Tüm pencereleri küçült)
 • Windows Logosu+ÜSTKRKT+M (Küçültülmüş pencereleri geri yükle)
 • Windows Logosu+E (Bilgisayarım'ı aç)
 • Windows Logosu+F (Bir dosya veya klasör ara)
 • CTRL+Windows Logo+F (Bilgisayar ara)
 • Windows Logosu+F1 (Windows Yardımı'nı görüntüle)
 • Windows Logosu+ L (Klavyeyi kilitle)
 • Windows Logosu+R (Çalıştır iletişim kutusunu aç)
 • Windows Logosu+U (Hizmet Programı Yöneticisi'ni aç)

Erişilebilirlik Klavye Kısayolları

 • Sekiz saniye boyunca Sağ ÜSTKRKT (Filtre Tuşlarını aç veya kapat)
 • Sol ALT+Sol ÜSTKRKT+PRINT SCREEN (Yüksek Karşıtlık'ı aç veya kapat)
 • Sol ALT+sol ÜSTKRKT+NUM LOCK (Fare Tuşları'nı aç veya kapat)
 • Beş kez ÜSTKRKT (Yapışkan Tuşlar'ı aç veya kapat)
 • Beş saniye boyunca NUM LOCK (Geçiş Tuşları'nı aç veya kapat)
 • Windows Logosu+U (Hizmet Programı Yöneticisi'ni aç)

Windows Gezgini Klavye Kısayolları

 • END (Etkin pencerenin sonunu göster)
 • HOME (Etkin pencerenin başını göster)
 • NUM LOCK+Yıldız İşareti (*) (Seçili klasörün altındaki tüm alt klasörleri göster)
 • NUM LOCK+Artı işareti (+) (Seçili klasörün içeriğini göster)
 • NUM LOCK+Eksi işareti (-) (Seçili klasörü daralt)
 • SOL OK (Geçerli seçim genişletilmişse daralt veya üst klasörü seç)
 • SAG OK (Geçerli seçimi daraltılmışsa görüntüle veya ilk alt klasörü seç)

Karakter Eşlem İçin Klavye Kısayolları

Karakter kılavuzunda bir karakteri çift tıklatırsanız, kılavuz üzerinde klavye kısayollarını kullanarak hareket edebilirsiniz:

 • SAG OK (Sağa veya sonraki satırın başına git)
 • SOL OK (Sola veya önceki satırın başına git)
 • YUKARI OK (Bir satır yukarı git)
 • AŞAGI OK (Bir satır aşağı git)
 • PAGE UP (Bir defada bir ekran yukarı git)
 • PAGE DOWN (Bir defada bir ekran aşağı git)
 • HOME (Satırın başına git)
 • END (Satırın sonuna git)
 • CTRL+HOME (İlk karaktere git)
 • CTRL+END (Son karaktere git)
 • ARA ÇUBUGU (Bir karakter seçildiğinde Büyütülmüş ve Normal modlar arasında geçiş yap)

Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) Ana Pencere Klavye Kısayolları

 • CTRL+O (Kaydedilmiş bir konsolu aç)
 • CTRL+N (Yeni bir konsol aç)
 • CTRL+S (Açık konsolu kaydet)
 • CTRL+M (Bir konsol öğesi ekle veya kaldır)
 • CTRL+W (Yeni bir pencere aç)
 • F5 tuşu (Tüm konsol pencerelerinin içeriğini güncelleştir)
 • ALT+ARA ÇUBUGU (MMC penceresi menüsünü görüntüle)
 • ALT+F4 (Konsolu kapat)
 • ALT+A (Eylem menüsünü görüntüle)
 • ALT+V (Görünüm menüsünü görüntüle)
 • ALT+F (Dosya menüsünü görüntüle)
 • ALT+O (Sık Kullanılanlar menüsünü görüntüle)

MMC Konsol Penceresi Klavye Kısayolları

 • CTRL+P (Geçerli sayfayı veya etkin bölmeyi yazdır)
 • ALT+Eksi işareti (-) (Etkin konsol penceresi için pencere menüsünü görüntüle)
 • ÜSTKRKT+F10 (Seçili öğe için Eylem kısayol menüsünü görüntüle)
 • F1 tuşu (Seçili öğe için varsa Yardım başlığını aç)
 • F5 tuşu (Tüm konsol pencerelerinin içeriğini güncelleştir)
 • CTRL+F10 (Etkin konsol penceresini büyüt)
 • CTRL+F5 (Etkin konsol penceresini geri yükle)
 • ALT+ENTER (Seçili öğe için varsa Özellikler iletişim kutusunu aç)
 • F2 tuşu (Seçili öğeyi yeniden adlandır)
 • CTRL+F4 (Etkin konsolu kapat. Bir konsolun tek bir konsol penceresi varsa, bu kısayol konsolu kapatır)

Uzak Masaüstü Bağlantısı Gezintisi

 • CTRL+ALT+END (Microsoft Windows NT Güvenlik iletişim kutusunu aç)
 • ALT+PAGE UP (Programlar arası soldan sağa geçiş yap)
 • ALT+PAGE DOWN (Programlar arası sağdan sola geçiş yap)
 • ALT+INSERT (Programlar arasında en sık kullanılma sırasına göre dön)
 • ALT+HOME (Başlat menüsünü görüntüle)
 • CTRL+ALT+BREAK (İstemci bilgisayarını bir pencere ve tam ekran arasında geçiş yap)
 • ALT+DELETE (Windows menüsünü görüntüle)
 • CTRL+ALT+Eksi işareti (-) (Etkin pencerenin anlık görüntüsünü Terminal Server panosunda istemciye yerleştir ve aynı işlevselliği yerel bilgisayarda PRINT SCREEN'e basarak sağlayın.)
 • CTRL+ALT+Artı işareti (+) (Etkin istemci penceresinin tamamının anlık görüntüsünü Terminal Server panosuna yerleştir ve aynı işlevselliği yerel bilgisayarda ALT+PRINT SCREEN'e basarak sağlayın.)

Microsoft Internet Explorer Gezintisi

 • CTRL+B (Sık Kullanılanları Düzenle iletişim kutusunu aç)
 • CTRL+E (Arama çubuğunu aç)
 • CTRL+F (Bul yardımcı programını başlat)
 • CTRL+H (Geçmiş çubuğunu aç)
 • CTRL+I (sık kullanılanlar çubuğunu aç)
 • CTRL+L (Aç iletişim kutusunu aç)
 • CTRL+N (Aynı Web adresiyle tarayıcının başka bir örneğini aç)
 • CTRL+O (Aç iletişim kutusunu aç, CTRL+L ile aynı)
 • CTRL+P (Yazdır iletişim kutusunu aç)
 • CTRL+R (Geçerli Web sayfasını güncelleştir)
 • CTRL+W (Geçerli pencereyi kapat)

Çalıştır Komutları

 • compmgmt.msc – Bilgisyar Yöneticisi
 • devmgmt.msc – Aygıt Yöneticisi
 • diskmgmt.msc – Disk Yöneticisi
 • dfrg.msc – Disk birleştirme
 • eventvwr.msc – Olay Görüntülüyicisi
 • fsmgmt.msc – Paylaşılan Dosyalar
 • gpedit.msc – Grup Poliçeleri
 • lusrmgr.msc – Yerel Kullanıcılar ve Gruplar
 • perfmon.msc – Performans Monitörü
 • rsop.msc – Poliçe Sonuçarını Ortaya koymak
 • secpol.msc – Yerel Güvenlik Ayarları
 • services.msc – Çeşitli Servisler
 • msconfig – Sytem Bilgisi Hizmetleri
 • regedit – – Kayıt Defteri Editörü
 • msinfo32 – Sistem bilgisi
 • sysedit – Sistem Şekli Editörü
 • win.ini – Windows Yükleme Bilgisi
 • winver – Şu anki Wİndows Sürümünü Görüntüle
 • mailto: – Varsayılan E-mail alıcısı Görüntüle
 • cmd – Komut satırını çalıştır
 • Denetim Masası Öğeleri İçin Çalıştır Komutları
 • Program Ekle Kaldır / control appwiz.cpl
 • Tarih Saat özellikleri /control timedate.cpl
 • Ekran özellikleri / control desk.cpl
 • Hızlı bul / control findfast.cpl
 • Fontlar / control fonts
 • İnternet Özellikleri /control inetcpl.cpl
 • Klavye özellikleri /control main.cpl keyboard
 • Mouse Özellikleri / control main.cpl
 • Multimedya Özellikler /control mmsys.cpl
 • Ağ Özellikleri / control netcpl.cpl
 • Şifre özellikleri / control password.cpl
 • Printer /control printers
 • Ses Özellikleri / control mmsys.cpl sounds
 • Sistem Özellikleri /control sysdm.cpl
 • Windows XP Shortcuts
 • ALT+ENTER / seçili ögelerin özellikleri
 • ALT+ESC / en son acılan ıtem lerı gecıs saglar
 • ALT+F4 / aktif pencerelerı kapatır
 • ALT+SPACEBAR / aktif sayfanın menusu
 • ALT+TAB / menuler arasında geçiş
 • BACKSPACE / bir önceki sayfaya geçiş
 • CTRL+A / hepsini seç
 • CTRL+B / kalın yazı
 • CTRL+C / kopyala
 • CTRL+I / italik
 • CTRL+O / dosya açma
 • CTRL+U / alt cızgı
 • CTRL+V / yapıştır
 • CTRL+X / kes
 • CTRL+Z / geri tusu
 • CTRL+F4 / dökümanları kapatır
 • CTRL while dragging / seçili ögeleri tutar
 • CTRL+SHIFT while dragging / seçili ögeleri kısayol oluşturur
 • SHIFT+DELETE / çöp kutusuna atmadan siler
 • ESC / ıslemlerı durdurur
 • F1 / help
 • F2 / seçili öğenin ismini degiştirme
 • F3 / arama dosya ve klasörlerde
 • F4 / adres çubuğunu açar
 • F5 / yenileme
 • F6 / adres çubuğuna gider
 • F10 / active sayfalarda çubuğa gider “dosya eklemek araçlar filan”
 • SHIFT+F10 / sağ tıkladıgınızda açılan menu
 • CTRL+ESC / start menusu
 • SHIFT+CTRL+ESC / görev yönetıcısı
 • WIN / start menüsü
 • WIN+BREAK / sistem özellikler menüsü
 • WIN+D / bütün aktif sayfalari küçültme
 • WIN+E / bilgisayarımı açar
 • WIN+F / arama dosya ve klasörlerde
 • WIN+F+CTRL / bilgisayarımda arama
 • WIN+L / kullanıcı degiştirme kapatmadan
 • WIN+M / küçültme veya restore etme sayfaları
 • WIN+R / çalıştırı açar
 • WIN+TAB / açık olan sayfalarda geçiş

Windows Explorer kısayolları

 • ALT+SPACEBAR / aktif sayfanın menüsü
 • CTRL+ESC / windows menusu
 • ALT+F4 / windows penceresini ve cerayann eden olayları kapatır
 • CTRL+A / bütün parçaları seçer
 • CTRL+X / seçili kısmı keser
 • CTRL+C / seçili kısmı kopyalar
 • CTRL+V / seçili kısmı yapıştırır
 • CTRL+Z / geri döner son yapılana
 • CTRL+(+) / sutun icindeki pencereleri otomatik olarak dogru sıralar
 • TAB / 7 sutun atlatma ya da digger seçili ögeye geçme
 • SHIFT+DELETE / direk silme
 • BACKSPACE / bir önceki sayfaya ya da slime işlemi
 • ALT+ENTER / seçili ögelerin özellikleri
 • F10 / aktif sayfanın menusu
 • F6 / adress bara gider /
 • F5 / sayfayı yenıler
 • F3 / arama ögesi
 • F2 / ismini degistirme seçili ögenin

Internet Explorer kısa yolları

 • CTRL+A / bütün sayfanın seçimi
 • CTRL+D / favorite ekler
 • CTRL+E / aktif sayfada arama yapar
 • CTRL+F / sayfada bulma
 • CTRL+H / geçmiş sayfasını açar
 • CTRL+I / favorite sayfalarının oldugu kısmı açar
 • CTRL+N / yeni pencere açar
 • CTRL+O / yenı lokasyonlar gider
 • CTRL+P / printer menusu
 • CTRL+S / degisiklikleri kaydeder
 • CTRL+W / aktif sayfayı kapatır
 • CTRL+ENTER/ basına www ve sonuna .com koymayı yapar
 • SHIFT+CLICK / yeni pencerede açar
 • BACKSPACE / bir önceki sayfaya gider
 • ALT+HOME / anasayfaya gider
 • HOME / sayfanın başına gider
 • TAB / Itemler arasında atlamayı sağlar
 • END / sayfanın sonuna gider
 • ESC / açılan sayfayı sonlandırır
 • F11 / tam ekran yapar sayfayı
 • F5 / sayfayı yeniler
 • F4 / adress barı açar
 • F6 / adress bara gider
 • ALT+RIGHT ARROW / ileri sayfaya götürür
 • SHIFT+CTRL+TAB / address bara gider
 • SHIFT+F10 / sağ tus olayı
 • SHIFT+TAB / geri tab olayı
 • CTRL+C / kopyalama
 • CTRL+V / yapıştırma
 • ENTER / aktif etmek /
 • F1 / internet explorer help

Ms-dos komutları

 • ASSOC / Dosya ortaklıklarını görüntüle.
 • AT / Programları ve komutları uygulamak için zamanı ayarla.
 • ATMADM / Windows ATM sağrı yöneticinin gördüğü adresleri ve bağlantıları listele
 • BREAK / CTRL + C’i Etkinleştir / devre dışı bırak
 • CACLS / ACL dosyaları göster ve değiştir
 • CALL / Grup dosyasını diğer grup dosyasından çağır.
 • CD / Rehberi değiştir.
 • CHCP / Uluslar arası klavye ve karakter bilgilerini ilave et
 • CHDIR / Adresi değiştir.
 • CHKDSK /FAT diskdeki hataları tara.
 • CHKNTFS / NTFS disk'deki hataları tara
 • CLS / Ekranı temizle.
 • CMD / Komut satırını çalıştır.
 • COLOR / Ön plan resmini değiştir.
 • COMP / Dosyayı sıkıştır.
 • COMPACT / Dosyayı sıkıştır,aç,.
 • CONTROL / Ms-dos da denetim masası simgelerini aç
 • CONVERT / FAT’i NTFS'e dönüştür
 • COPY / Bir ya da daha fazla dosyayı öteki konuma kopyala
 • CTTY / Bilgisayarın giriş çıkış aygıtlarını değiştir
 • DATE / Sistem tarihini görüntüle,değiştir
 • DISKCOMP/ Disk’i diğer bir disk ile karşılaştır
 • DRIVPARM / Asıl aygıt sürücülerinde yeniden yazmayı etkinleştir.
 • ECHO / Mesajları göster ,etkinleştir ve devre dışı bırak
 • EDIT / Dosyayı görüntüle ve değiştir.
 • EDLIN / Dosyayı görüntüle ve değiştir.
 • EMM386 / Genişletilmiş hafıza yöneticisini görüntüle
 • ENABLE / Konsol geri alma komutunu etkinleştirme ve devre dışı bırakma
 • SCANDISK / disk taramayi calistir.
 • QBASIC / Qbasic i ac.
 • RENAME / yeniden adlandir.
 • RMDIR /bos klasoru sil.
 • SHUTDOWN/ bilgisayarı kapat
 • SMARTDRV / geleneksel ve genişletilmiş hafıza için disk hafızası olustur
 • SORT / kisa giris ve cikislari goster
 • SWITCHES/ ms-dos a fonksyion ekle,kaldır.
 • SYS / Sistem saatini disk sürücüsüne yükle
 • TIME / sistem saatini goster,ayarla.
 • TITLE / ms-dos penceresindeki basligi degistir
 • TRACERT / karsidan gelen network paketlerinin yolunu goster
 • TREE / Disk'in yuzeysel agacini goster
 • TYPE / Dosyanin icerigini goruntule
 • UNDELETE / silinemeyen dosyalari silvisuall
 • UNFORMAT / bicimsiz disk surucusu.
 • UNLOCK /Disk'in klitini ac.
 • VER / Versiyon bilgisini goster.
 • VERIFY / diske yazmak gerektiginde karar vermeyi etkinlestir ya da devre disi birak.
 • VOL / cilt bilgisini goster
 • XCOPY / Başka bilgisayarlardan çoklu dosyaları kopyala
 • TRUENAME/ dizinde var olan kişileri gösterir
 • TASKKILL / ihtiyaç duyulmayan uygulamaları kapat
 • SETVER – ms-dos version unu degistir.
 • SHARE – dosyalari palasabilme yetenegini yukle,devredisi birak
 • SCANREG – kayit defterindeki hatalari tara ve geri yukle.
 • ROUTE – windows agindaki rota tablosunu goruntule ve degistir
 • RUNAS – baska bir bilgisayardaki programi etkinlestir.
 • PRINT – dosyayada resmi print et
 • PROMPT – ms-dos u goster ve degistir
 • PING – test amacli diger ag bilgisayarina bilgi gonder
 • POPD – agdaki rehberi degistir.
 • NET – ag ayarlarini guncelle ve onar
 • NETSH – degisebilen ve degismeyen network bilgisini goster
 • NETSTAT – TCP/IP ag protokolu bilgisini ve istatistigini goruntuleNLSFUNC – ulkeye ozgu bilgileri goster
 • NSLOOKUP – agdaki ya da alandaki ip adresini goster
 • PATH – bilgisyardaki gizli dosya yerlerini goster ve yerini ogren PATHPING – ag daki gizli dosya yerlerini goster ve yerini ogren MOVE – dosyanin yerini degistir.
 • MSAV – ilk microsoft virus hizmeti.
 • MSD – Tanimlama hizmeti.
 • IFSHLP.SYS – 32-bit dosya yoneticisi.
 • IPCONFIG – ag aygiti ayarlarini goster ve degerleri goruntule
 • KEYB – klavyenin planini degistir.
 • LABEL – disk surucusunun etiketini degistir.
 • LH – Yuksek Hafizada disk surucusu yukle
 • LISTSVC – servisler ve suruculer icin kurtarma konsol komutunu goruntule
 • LOADFIX – 64k'nin uzerindeki programlari yukle
 • LOADHIGH – yuksek hafizadaki aygit surucusunu yukle.
 • LOCK – hard disk surucusunu kitle.
 • LOGON – kurulumlar ve geri tuklemeler icin yonetici hesabi
 • MAP – surucudeki aygit ismini goster
 • MEM – Sistemdeki hazfızayı göster.
 • MKDIR – yeni, rehber komutu yarat.
 • MODE – port ve gotuntu ayarlarini degistir.
 • GRAFTABL – Grafik modundaki genişletilmiş karakterleri göster.
 • HELP – komutlari kisaca acikla
 • EXTRACT – dosyalari windows dizininden cikart
 • FASTHELP – ms-dos komutlarini ve bilgileri listele
 • FC – dosyalari karsilastir.
 • FDISK – disk surucusu icin bolumleme konsolunu calisti
 • FIND – dosya icindeki yaziyi ara.
 • FINDSTR – dosya icindeki dizini ara.
 • FIXBOOT – yeni cizim bolgesi yaz
 • FIXMBR – disk surucu icin yeni cizim bolgesi yaz
 • FORMAT – disk surucusunu bicimlendir.
 • FTP – FTP * a baglan
 • FTYPE – dosya turunu goster
 • ERASE – dosyayi sil
 • DISKCOPY – diski diger bir disk'e kopyala.
 • DEFRAG – yuklenen programlari disk uzerinde stabile et.
 • DEL – bir veya daha fazla dosyayi sil.
 • DELETE – silinen dosyalar icin kurtarma konsol komutu
 • DELTREE – bir veya daha fazla dosya ve rehberi sil
 • DIR – klasor icindekileri goster.
 • DISABLE – windows sistem ve suruculerinde kurtarma konsolu komutunu devre disi birak.
 • CHOICE – dizin icindeki coklu sevenekleri belirt.
 • BOOTCFG – kurtarma konsolu komutlarını göster ve düzenle ve boot.ini yi yeniden oluştur.
 • VOL : Disk birim Etiketi ve Seri numarasını görüntüler.
 • VER : Windows Sürümünü görüntüler.
 • TREE : Bir Sürücü ya da yolun Resimsel Dizin Yapısını görüntüler.
 • TIME : Sistem Saatini görüntüler ya da ayar yapabilirsiniz..
 • START : Belirli program ya da komutu çalıştırmak için ayrı Pencere açar.
 • SET : Windows çevre değişkenlerini gösterir Ayarlar ya da Kaldırır.
 • MODE : Bir sistem aygıtını Yapılandırır.
 • ASSOC : Dosya uzantısı ilişkilendirmesi görüntüler ya da değiştirir.
 • CD : Geçerli dizinin adını değiştirir ya da görüntüler.
 • CHCP : Etkin kod sayfası numarasını görüntüler ya da değiştirir.
 • CHKNTFS : Önyükleme sırasında disk denetimini görüntüler ya da değiştirir.
 • CLS : Ekranı siler.
 • DIR : Bir dizinde ki dosya ve alt dizin listesini görüntüler.
 • ERASE : Bir ya da birden çok dosyayı siler.
 • EXIT : Çıkış!
 • FORMAT : Windows’da kullanmak üzere bir diski biçimlendirir.
 • LABEL : Bir diskin birim etiketini oluşturur değiştirir ya da siler.
 • MD : Bir dizin oluşturur.
 • MDDIR : Dizin kaldırır.
 • NET : Sistem hakkında bir sürü bilgi verebilen bir komut.
 • RENAME : Belirtilen dosyayı Yeniden Adlandırır.
 • TELNET : Telnet.
 • DEFRAG : Disk Birleştirici hakkında ayrıntılı bilgi verir.

Eski wolkanca.com’da Klavye kısa yol tuşları veya diğer konular hakkında herhangi bir sorunuz varsa, sosyal medya butonları ile yorum ya da mesaj göndermekten çekinmeyin, Klavye kısa yol tuşları için ya da değil DM kapısı her daim açık. Yazıyı beğendiyseniz paylaşın, daha fazla ilgili gönderi için hemen aşağıdaki menülere göz gezdirebilirsiniz, okuduğunuz için teşekkürler, saygılar sevgiler.

WOLKANCA

Volkan Yılmaz

Digital Marketing & WordPress & SEO - wolkanca mahallesi gmail sokak nokta com.

Klavye kısa yol tuşlarıiçin 148 yanıt

eyvallah volkan teşekkürler. yalnız merak ettim; bütün bunları işi-gücü bırakıp elinle sen mi yazdın yoksa başka bir kaynaktan copy-past mi?

amma da uzun hani 😉

ben yazdım buraya ama tabii ki başka başka yerlerden topladım birleştirdim. yani bir şey icad etmedim ama en azından paylaştım.

iyi olmuş ben daha önceden sadece sıradan klavye kısayolları ile ilgili birşey yazmıştım. bu çok daha ayrıntılı teşekkürler.

arşivlik bir entry. çıktı bile aldım 🙂
ha bu arada ben evde yokken ziyarete gelmişsin ve kapıma kutlama mesajı bırakmışsın. onun içün de teşekkür ediyim dedi idüm 🙂

teşekkürler,bizlerle paylaştığın için,gerçekten faydalı…

ççççççççook sağol bilgisayar dersindeki sözlüden yırttım

çççççok 🙂 sağol çok işime yaradı saaağğğğğğollllll 🙂

ayrıca volkan süpersin ustadım bir yerde takıldım bilgiler işime yaradı.

hocam cok tsk ederım ancak benım sana kucuk bır sorum olacak. laptop kullanıyorum ve windows logosu+d kısayolunu kullanmam mumkun değil çünkü windows logosu tusu klavyede yok bunu sağlayabılecegım bır kısayol var mı yaa?

teşekkürler. bu gün tam ihtiyacım olan şeydi.yardımlaşmak ne güzel di mi…..

tbr ederim senin sayende umarım cok kişi kısa yolları örenmiştir %90

iii güzel yazmışsın ama neredeyse her yerde aynıları mevcut bu yorum yapanlar biraz fazla sallamışlar ama emeğine teşekkür edebiliriz yani yeni çalışamlarında başarılar

saol kardeşim çook teşekkür ederiz çok işime yaradi zaten öğrenmek istiyorum 😀

ya gusel hoş olmuş hepsi ama bnm mrk ettiim bişi wa hane kimyada h2o falan yazıoruz yaa o 2yi nasıl alt tarafta yazcazz bide yane dooru ok işaretini nası göstercezz

cok acil lazım!………………….

herşey ii hoş taa daha anlatıcı bir tiple yazılsa daha ii olucakmış aman neyse bunada şukur az'a kannat etmeyen çoğu bulamazmış derler 🙂

ya arkadaşim benim merak ettigim bişe var mesela 30 tane sayfa actım internete sayfadan sayfaya hangi tuşlarla gecebilirim bana yardımcı olursan minnettar kalırım

kardeş eline,koluna sağlık…emeğine sağlık..walla bilgisayar sınavı wardı bakıp bakıp yapacaz 🙂

çok saol kardeş işime yyarıcağını tahmin ediyorum eline sağlık devamında başarılar dilerim

gamze

off bu ne ya mause varkan bunları neden kullanıyoruz anlamadım.hem zorda bunlar yine saol

bütün kısa yolları yapmı, ama anlamadığım en fazla kullanılarlardan biri olan masaüstüne yeni klasör olustur kısa yolu yok…

yha biri şuraya resmi farklı kaydet nası yapılıo yazsın lütfen yha 😀

%systemroot%system32osk.exe

çalıştıra bunu yazar enter e basarsak "ekran klavyesi" açılır.bazen lazım olumuyor deyil özellikle banka işlemlerinde okul şifre parolalarında ekran klavyesi kullanılmalıdır.

ya çok güzel çok işime yaradı inşallah başkasınında işine yarar hepsini ezberlemek biraz zaman alacakya olsun buna deyer

f7 tuşundan sonra hiç bir tuşu bulamıyorum ne biçim site bu bence hemen yazın

lise 3 sınıf öğr.teknik bilgisayar bölümü bilmediğim kısa yol tuşu yok diyebilirim bu bildiklerimi sizinlede paylaşmak isterim
lütfen bilmediğinizi sorun.

kardeşim bence müthiş olmuş burda sana kötü yorum yapanların çoğu belki bunları bilmiyolardı önceden ellerine sağlık

eyw kardes pc bölümü öğrencilerinin işine yarayan bir site

sagolasın kardeşim eline saglık allah sana 2 karı nasip etsin

volkan volkan volaknnnnnnnnnn bana bunlar lazım ama prınter ım yok bunu bana mail olarak gönderebilecek biri varmıı acaba teşekkürler

artık mouse gerek yok klavyelede kullanabiliyorum 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀

microsoft word de küp nasıl yazılır bilen kişi acele cevap ver
nolur

@esra:
"küp" 🙂 şaka şaka.

alt + 252 = ³

olması lazım.

ya volkan kardes ya bnm kardesm googlenin cubuğunu kaybetmiş onu nasıl geri alırım sürekli kalması için bir akıl wersene beaaa….

size çook teşekkür ediyorum.tamda istediğim bilgiler var. herkese tavsiye ediyorum

yha bunu yasması cok sor olduama bundan 100 ustu 100 aldım en gusel odev benim olmustuu teşekkürler

acıklayıcı ama bazı tuları bulamıyorum nerde acaba ama hehalde benden kaynaklanıyor örnek=backspace ha buarada asağıdakı soru cok saçma olmuş = gökyüzü mavi midir kırmızı mı?

sevgili kardeşim "backspace" tuşu o ters ok işareti genelde biraz uzun olur o tuş ve enter tuşunun bir üstünde olur standart klavyede. buldun umarım 🙂 geri türkçe de geri tulu deniyor orijinali backspace.

soru için kusura bakma basit olsun diye öyle yaptım çok fazla spam oluyor o problem değil sadece gereksiz yorumları engelleme amaçlı biraz sor olsun bir de yorum yazması ki öyle her akfası esen "lalal lilili" yazmasın diye.

yorumun için teşekkürler.

çok güzel olmuş çok işime yaradı teşk ederim.ellerine sağlık

çok sagolun arkadaşlar çok güzel olmuş tşkl

walla helal olsun eline koluna yuregine saglik kardesss herkesi bilgilendirdigin icin cok tesşekkürler….!!! allah razı olsunn sendenn

herşeyi yazmışınız çok gsl ama bişi sormak istiyorum access programında ctrl+r tuşunun görevini yazar mısınız lütfen

ctrk+r çalıştır komutudur çalıştırma komutu yazmak için ekran çıkar.

ya çok güzel birc site hepsi yazıo aama yazması zor 5 aldım saol

teşkkür ederim insan her ne kadar bilsede bilmediği oluyo hepp

cok işime yaradı ben bilgisayar bölümünü okuyorum yazılıda cıkacaktı bılmedıgım kısayollar vardı ama şimdi halloldu sonsuz tesekkurler

selam arkadaslar ben seher sizinle birlikte aynı siteye msj yazmak cok hos

selamun aleykum volkan dostum benim klavye ile ilgili sorunum var.
klavyedeki bir cok tusun yeri ve fonksiyonu kaybolmus ş tusuna basinca iki nokta ust uste oluyor shift 7 tusuna basinca / bu cikacagina & bu isaret cikiyor altgr q tusuna basinca et isareti cikmiyor ü tusuna basinca
] bu isaret cikiyor yumusak g tusuna basinca [ bu isaret cikiyor i tusuna
basinca ' bu 'saret cikiyor tuslarin fonksiyonlarinin bir cogu ya
kaybolmus ya da yeri degismis yardimci olursan sevinirim/

arkadaşlar benim kısayol tuşlarım çalışmıyo yardımcı olabilirmisiniz lütfen beni msn e eklerseniz sevinirim fatihozdemir1945@hotmail.com lütfen yardımcı olun çok çok tşk

ben ce çok güsel bilgisyarı çok ii bilmek için bunları yalayıp yutmak gerek 😀 😀 🙂

gerçekten ellerinize ve zekanıza sağlık. çünkü emek ve zeka ürünü bunlar.

ctrl + z geri ama ileri nasıl yapılıyor biliyormusun

ctrl+y

çok güzze ama biraz uzun neyse gene işime yaradı…………………………………………………?!!!!!!

ben bilmiyor dum saol sun arkadaşaım gösdersi sümeyye arkadaşım saolasın

f klavye kullanıyorum alt +f yaparak @ yazacağım find çıkıyo bir türlü sorunu çözemedim. world belgesinde aynı şekilde yazıyorum @ çıkıyor. kopyala yapıştır ile @ yazabiliyorum

ya internet geçmişini silmenin kısayolu varsa yazabilirmisinz?

ya bişi sorucam ınt 2 sayfa süt üste diğer sayfaya nasıl geçerim
aynı sayfalar altalta
hangı kısa yolla diğerine geçerm yardımcı olrmusunuz:(

millet bu bilgilerin çoğu hackerlar için saçma sapan şeyler var çoğunu kimse kullanmaz bence kopylama kesme felan bir tek iş görür diğerlerini atın ki gitsin kafanızdan baylar bayanlar…bi sorun varsa jemappeleatakan_61@hotmail.com yiyosa ekleyin

ekrandaki pencereyi fotğraf çekme kısayolu nedir? acil yardım pls !!!!

bariş kardeşim ekranın fotosunu cekme kısayolu klavyenınsol ust koşesinde print screen sysrq tuşu var ona bastıgında painte yapıştır ekranın fotosunu alırsın. yukarıda okumustuma rkadas kendı klabyesının tus fonksıyonlarının degıstıgını soyledı sorun 2 ıhtımallidir bir klavyenin dılı degişmiştir eger kı gorev cubugunun uzernde sol alt koşede tr yerine en yazılıyorsa klavye dılı ing olmustur. onu değiştirmek cok bassittir aynı anda alt shift tuslarına basınız klavyenın dılı değişir.. ıkıncı ıhtımal klavyenındılı bolge ve dil seçeneklerinden ayarlanamamıştıur orda klavyenın dili turkçe orda zaten dıl secenklerı cıkar ordan ayarlayın başka bır sorun varsa sorun cevaplıyayım msn adresim nuro_gs@hotmail.com

helal kardes sana cok tesekkur ederım 😎 😎 😎 😎 😎 😎 😎 😎

yha iide ben tek ters r yi sordm dolu sey cıktı hep böle oluo zaten 😟

kardeş çok güzel vallaha sagolunnnnnnnnn………………….

selam abi beşiktaşliyiz biz oleyyyy fener ve galata pislik

adin ne senin abi eline saglik diyecek laf yoktur vallaha hakkariden nylycl

bilgisayrımı yeni aldım ve kısa zaman da yavaşladı şuan bilgisayarım donuyor

arkadaşlar oyun oynarken ekranı küçülttüm nasıl büyüyece

ctrl+shift+ yap arif. veya ctrl bas fare tekerleği çevir veya tarayıcının görünüm ayarlarına gir menüde yazı boyutu filan.

çok teşekkkkkkkkkkkkkkkküüüüüüüüüüüüüürrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr eddddddddderrrrrrrrrrizzzzzzzzzzzz

şahsen ben hiç beğenmedim birçok tuş var fakat capslook tuşu yok ben bundan daha iy siteler gördüm

üst krkt dediğiniz tuş shift midir? normal dörlüden yukarı(üst) tuşu mudur? bir yardm edin lutfen