Kategoriler
Blog

Gravatar sade avatar bağlantısı fonksiyonu

WordPress’de tema kodlarken avatarda sadece gravatar resmi bağlantısı olarak çağırmak isteyebiliriz, bunun için fonksiyon aşağıdaki gibi.

wordpress gravatar fonksiyon

// sadece avatar link
function get_avatar_img($id_or_email, $size = '96', $default = '', $alt = false){
$avatar = get_avatar($id_or_email, $size, $default, $alt);
$openPos = strpos($avatar, 'src='');
$closePos = strpos(substr($avatar, ($openPos+5)), ''');
$newAvatar = substr($avatar, ($openPos+5), ($closePos-($openPos+5)) );
return $newAvatar;
}

Örnek bağlantı şöyle çıkacak: http://1.gravatar.com/avatar/712d8dfe747e9d1b4b3dd126d65df5e4?s=35&d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536