Gerçek dünya yasaları

Murphy Kanunları'nın temeli şu söze dayanır: "Eğer bir işi halletmek için birden fazla olasılık varsa ve bu olasılıklardan biri istenmeyen sonuçlar veya felaket doğuracaksa; kesinlikle bu olasılık gerçekleşecektir."

Aslen Finagle Kanunu olarak geçen ve daha yaygın olarak bilinen bir söz ise şöyledir: "Ters gidebilecek her şey, ters gidecektir."

Bu parola modern teknikte analitik ölçüt olarak hataları önleme stratejisi olarak kullanılır ve görünen en esprili ama aslında ciddi bir temel üzerine oturtulmuş kanundur.

Murphy Kanunları'na ters düşen karmaşık sistemlerden olan kültürler için ortaya konan kanun şöyledir: Belirli bir gelişme herhangi bir yerde ortaya çıkmadıysa, zaten bu durumda mümkün değilmiş demektir.

Olasılık "gerçek sonuçların olası sonuçlara oranı" şeklinde tanımlanır. Bir olay süreç içerisinde gerçekleşmezse, olasılığı 0'dır, yani imkansızdır. Murphy Kanunları ise olaya tersinden yaklaşır: Bir olay mümkünse, gerçekleşir. Murphy Kanunları temelini sibernetik ve sistem kuramındaki fen bilimsel-matematiksel bir kanundan alır. Bu da demektir ki; bir olayda az organizasyon ve daha çok kaos olasılık olarak sıkı organizasyona ya da daha çok düzene göre ezici bir üstünlük kazanır. Daha basit bir cümleyle söylemek gerekirse; kaos, düzenden daha olasıdır.

Kaptan Murphy 1949'da; insan bedeninin en fazla ne kadar ivmeye dayanabileceğini bulmasını sağlaması gereken, U.S. Air Force'un roket nakliye programı için mühendis olarak test alanında bulunuyordu. Çok pahalı olan bu deney sırasında denek üzerine 16 adet ölçüm cihazı bağlandı. Birisinin tüm cihazları yanlış bir yöntemle bağlaması, deneyin başarısız olmasına yol açtı. Bu deneyim Murphy'nin temel kanununu oluşturmasını sağladı.

Murphy Kanunları'nın tersi Yhprum Kanunu olarak tanımlanır.
Wikipedia

 • WILLOUGHBY YASASI: Birine bir makinenin çalışmadığını kanıtlamaya çalışırsanız makine o anda çalışacaktır.
 • ANDREW YOUNG YASASI: Eğer 100 işadamı yasal olmayan bir iş yapmaya karar verirlerse, o iş yasal olur.
 • AXWELL'İN ÇIKARDIĞI SONUÇ: Eğer havayı soluyabiliyor ama suyu içemiyorsanız geri kalmış bir ülkedesinizdir. Oysa, suyu içebiliyor ama havayı soluyamıyorsanız kalkınmış bir ülkedesinizdir.
 • MURPHY'NİN 4 NOLU ÖLÇÜTÜ: Ne zaman bir işi yapmaya karar verirseniz, o anda yapmanız gereken bir başka iş çıkar.
 • LOFTA'NIN GÖZYAŞLARI: Hiç kimse sizi kendinizi iyi hissettiğiniz zaman terk etmez.
 • MURPHY'NİN 5 NOLU ÖLÇÜTÜ: Her çözüm beraberinde yeni sorunlar getirir.
 • FANT YASASI: Bir eliniz dolu iken diğer elinizle kilitli bir kapıyı açmak zorunda kaldığınızda, anahtar kesinlikle elinizin dolu olduğu taraftaki cebinizdedir
 • MONLY'NİN KURALI: Mantık, yanlış sonuca özgüveninizi yitirmeden sistematik bir biçimde ulaşma yöntemidir.
 • MURPHY İLKESİ: İyi bir yanlış yapmanın her zaman bir yolu vardır.
 • GOODWIN'DEN HATIRLATMA: Gözle görülen eleştirilmeye mahkumdur.
 • FULTON'UN YERÇEKİMİ YASASI: Düşen bir nesneyi sakın tutmaya çalışmayın. Bırakın düşsün, daha az zarar görecektir.
 • CAMPBELL YASASI: Ne kadar az iş yaparsanız, işleriniz o kadar yolunda gider.
 • KOVAC'IN YASASI: Telefonda yanlış numara çevirdiğinizde, asla meşgul çalmaz.
 • ANONİM BIR YASA: Beklenmedik bir yerden gelen para, beklenmedik bir harcamaya gider.
 • MURPHY'NİN ONARIM KONUSUNDAKİ YASASI: Ufak bir arızayı gidermeye çalışırken, daha önemli bir arızaya neden olursunuz.
 • ÖNEMLI İNSANLAR KURALI: Büyük hayranlık ve saygı duyduğunuz insanların derin düşüncelere daldığını gördüğünüzde, olasılıkla öğle yemeğinde ne yiyeceklerini düşünüyorlardır.
 • YASENEK'IN GÖZLEMİ: Öpüşen insanlar birbirlerine o kadar yaklaşırlar ki, birbirlerinin hatalarını göremezler.
 • ARLEN YASASI: Bir yerden ayrılırken, insanların size ne kadar iyi davrandıklarını görmek çok ilginçtir.
 • MURPHY YASASI: Bir işin ters gitme olasılığı varsa, kesinlikle ters gidecektir.
 • MURPHY'NİN 2 NOLU ÖLÇÜTÜ: Her iş düşündüğünüzden daha uzun sürer.
 • MURPHY'NIN 3 NOLU ÖLÇÜTÜ: Birkaç işinizin birden ters gitme olasılığı varsa, kesinlikle size en çok zarar verecek iş ters gidecektir.
WOLKANCA

Volkan Yılmaz

Digital Marketing & WordPress & SEO - wolkanca mahallesi gmail sokak nokta com.