Elif Şafak

Elif Şafak - wolkanca.com

Hakkında açılmış bulunan türklüğe hakaret davasının gerekçeli kararında gerçekten de "suç unsuru ve yeterli delil bulunmadığı" hükmü yer alırsa, sırf bu cümle sebebiyle avrupa insan hakları mahkemesi‘ne gidebilecek olan kişi.

şahsen kitabı okumadım, içeriği hakkında hiçbir fikrim yok. elif şafak'ın destekçisi veya muhalifi de değilim. dolayısıyla, aşağıda yer alan yorum tamamen objektif ve hukukî bir yorumdur. bu gözle değerlendirilmesi önemle rica olunur:

evet, sanığın her kim olursa olsun ve isnat olunan suç her ne olursa olsun beraat etmiş olması yetmemekte. çünkü bu bir beraat hükmüyse, "suç unsuru bulunmadığı" veya "suçla ilgili delil ve suç unsuru bulunmadığı" hükmüyle yetinilmesi gerekirdi.

fakat, gerekçeli karar çıkmamış olmakla beraber, gazetelerden öğrenildiği kadarıyla beraate hükmeden cümlede, "yeterli delil bulunmadığı" ibaresine de yer verilmiş.
peki, bir kitap hakkında açılmış davada "yeterli delil bulunmaması" nasıl bir gerekçedir? yani kitabın beyaz mürekkeple yazılmış kısımları da var ama çözümlenemedi mi? yahut elif şafak'ın ön hazırlık çalışmaları araştırıldı da bulunamadı mı?

ancak, yalnızca bir kitap yüzünden açılmış davanın tek delili bir kitap ise, sanık yazar hakkında verilen beraat kararında gerekçe olarak "delil yetersizliği"nden bahsetmek başlı başına hukuka aykırı bir durumdur. hükmü veren hâkim bunu olumsuz anlamda kasten de yapsa, olumlu anlamda hatanın farkına varmadan da yapsa, tüm iyi niyetiyle hüküm cümlesini güçlendirmek için de yapsa sonuç değişmez. bu beraat ettirilen kişide bir leke, bir iz bırakmaktır; dolayısıyla hak ihlâlidir.


ben dert ile ah ederdim
derdim bana derman imiş
ister idim hasret ile
dost yanımda pinhan imiş *

Elif Şafak'ın 1997 yılında ilk yazdığı romanı. daha 9 yıl öncesinden bugüne dek uzanacak eserlerinin ipuçlarını barındırmış aslında içinde. kuvvetli cümle yapılarından, çarpıcı betimlemelerinden, birbirinden ayrı ilerleyip sonunda kesişen yollarından, toplum içinde yer almasına rağmen sıradan olmayan kahramanlarından, göndermelerinden, vurgularından ve içinde barındırdığı uçsuz bucaksız hayalgücünden…

"dağ, tepe/ bayır, ova/ su ve toprak/ ateş ve hava/ senin kokunla yoğrulmuş/ buram buram sen kokmakta/ her nefeste/ her iç çekişte/ ve her özlemde/ seni/ sade seni/ soluyorum/ senin karşında utanmaktan değil/ seni utandırmaktan korkuyorum/ öyle bir sapa yola/ soktun ki/ beni/ öyle bir yolda rehberlik ettin ki/ hep ışığı görmemek için/ görüp de/ gün ortasında çırılçıplak kalmamak için/ yalvardım durdum/ en nihayetinde/ dönüp dolaşıp vardığım yerde/ senden/ bir senden/ uzak düştüm/ ayrı düştüm/ belki de ilk kez/ o zaman bölündüm…"

BABA ve PİÇ

Bir romanda, konuya hangi açıdan bakıldığı, okurun belki de ilk dikkatini çeken şeydir. Anlatıcının kim olduğu ya da anlatılanın kimin öyküsü olduğundan çok, asıl ilgiyi çeken şey, ahlaksal ve estetik merceğin nereden ayarlandığıdır.
Bu hafta okuduğum Elif Şafak'ın "Baba ve Piç" romanında da, kitabın daha ilk sayfalarında yazarın çifte mercekten bakarak öyküye yaklaştığı dikkatimi çekti. Şafak romanı, farklı açılardan bakan, iki mercek üzerinde bir dengeye oturtmuştu. Kurgunun yapısı her iki merceğin aynı mesafeden ayarlandığı izlenimini veriyordu ayrıca bu ikili iskelet, romandaki siyasi dengeyi bulmaya yarıyordu.
Merceklerinden biri, çoğunluğu kadınlardan oluşan, İstanbullu bir ailenin üzerinde, diğeri ise San Fransisco ve Arizona yaşayan, Türkiye'den Amerika'ya göçmüş Ermeni ailenin üzerindeydi ama özellikle her iki ailenin son kuşak temsilcileri olan Armanuş ve Asya adlı iki genç kıza odaklanmıştı. Tüm öykü iki koldan, birinden diğerine geçerek, iki kızın aile geçmişlerinden başlayarak bugünlerine getiriyordu.

Simetri
İki başlı anlatı her zaman simetriyi beraberinde getirmez ama "Baba ve Piç" kusursuz bir simetri sunuyor bize. Amerika'da yaşayan Armanuş'un Ermeni ailesinin halalarla dolu, İstanbul'da eski bir köşkte oturan on dokuz yaşındaki Asya'nın ailesinin de teyzelerle dolu olması bir bakıma aynı soyağacının eksik kalmış dalları gibi birbirlerini tamamlıyorlar. Birbirlerinden habersiz sağda halalar solda teyzeler şeklinde ilerleyen dallar, köklerinde bir birleşme noktasını önceden haber verir gibiler, ancak bu haber müjdeli bir bütünlüğe götürmeyeceğini de başından hissettiriyor.
Aslında kadınların baskın olduğu bu parçalanmış "soyağacında," yalnız ruhlar çoğunlukta. Simetriyi sağlayan bir başka olgu da Armanuş ve Asya ilk başlarda çok farklı kadınlar gibi görünseler de, aynı yaşlarda, aynı boylarda (her ikisi de uzun boylu) ve kemerli burunlular. Aralarındaki fark birinin esmer diğerinin sarışın olması, bu da belki simetriyi resmin negatif kopyası gibi tamamlıyor.
Armanuş ve Asya'nın görünüşleri ve kişiliklerini alt altta sıralayınca ortaya benzerlikten çok, bir bulmacanın iki anahtar parçası gibi birbirlerine uydukları hatta belki birbirlerini tamamladıkları çıkıyor. Elif Şafak roman kahramanlarını tanıtırken onları benzeteceğimiz nitelikler şeklinde basitçe sunmuyor karakterlerini, romanın bir noktasında uyum ve bütünlük hissini verdiği için başa dönüp yeniden değerlendiriyoruz onları.

Aşure
Aslında bu yazıya aşure tarifi vererek başlamayı düşünmüştüm. Aşure, kuşkusuz Elif Şafak'ın zihninde Anadolu'yu simgeliyor, içinde birçok öğe barındıran, birlikte pişen ve dolayısıyla birbirlerine karışmış tatlar benzetmesi, tam da Anadolu'nun etnik mozaiğini betimliyor. Her bir yemiş diğeriyle birlikte pişmiş olmaktan dolayı tatları karışmış ama kendi özünü de yitirmemiş. Tüm bu karışık doğasına rağmen aşurenin kendine has lezzeti var, aynı Anadolu'da yüzyıllarca birlikte yaşamış, birbirlerinin mutfaklarından, kültürlerinden etkilenmiş halklar gibi.
Romandaki bölüm adları aşure malzemelerinden oluşuyor. Yiyecekleri Şafak roman boyunca farklı anlamlarda kullanıyor. En başta Ermeni ve Türk mutfaklarının yakınlığı ama çok daha yoğun olarak ailenin yemek masası etrafında toplanması ve farklı ailelerin yemek alışkanlıklarındaki benzerlikler olarak ortaya çıkıyor. Yemekler çocuklara kültürün bir parçası olarak sunuluyor. Ayrıca onların karınlarının doyması ile garip bir mutluluk duyan aile büyükleri var her iki tarafta da. Romanda özellikle en duygulu anlar da yemek sunumuyla ilgili, örneğin Banu teyzenin eve misafir gelmiş Armanuş'a gece yatmadan önce soyulmuş ve dilimlenmiş portakal sunması, belki de bu yabancının kendini ilk kez evinde hissettiren olay oluyor.

Ensest
"Baba ve Piç" Elif Şafak'ın diğer romanlarında görmediğimiz denli sürükleyici bir yapıya sahip. Roman bir yandan geçmişin izini süren Armanuş'un bulduklarını damla damla verdiği için, öte yandan da ailelerin acı dolu geçmişlerini sır perdesi ardında koruduğu için olağanüstü bir gerilim yaratıyor. Burada da yine simetrik negatif yansıma söz konusu: birinin hatırlansın, kabul edilsin istediğini diğeri unutmak ve yok saymak istiyor.
Elif Şafak, Ermeni-Türk tartışmasını da bu bağlamda ele alıyor romanda. Türklere karşı nefret dolu gençlerin katıldığı internet sitesinin forumundaki tartışmalar en çok da, karşılığını bulmadıkları için sürekli artan kızgınlığa dönüşüyor. En azından bu sitede tartışan Ermeni ve Rumlar, Türklerden bekledikleri nefreti, başka deyişle, kendi kızgınlıklarının karşılığını bulamıyorlar. Armanuş da ilk başlarda en çok buna şaşırıyor, ailesinin başına gelen felaketleri anlattığında, karşısında onu anlayışla dinleyen, hatta anlattıklarına çok üzülen insanlar (Türkler) görüyor.
"Baba ve Piç" bir bakıma öykülerini anlattığı bu iki aileye, daha büyük Anadolu resminin örnek bir kesiti olarak bakıyor. İki ailenin hikâyesi ve tabii aynı zamanda soyağacı, Şuşan adlı büyükannede birleşiyor. Küçük bir çocukken dağılan ailesi onun mutsuzluğunun nedeni iken, geride terk ettiği çocuğu da, diğer ailenin üç nesil boyunca sürecek trajedisinin nedeni oluyor. Bütün roman boyunca iki aileyi Anadolu'yu simgeler olarak düşünmek belki kurguyu zorlamak oluyor, yazarın amacının bu olduğundan emin değilim fakat Özellikle romanın merkezine ensest tecavüz yerleştirmiş olması (bu satırlarda anlatı doruğa ulaşıyor) olayları bir cinnet anına hapsetmesi çok düşündürücü geldi.
Romanın en güzel yanlarından biri bölümleri birbirlerine bağlayan iplerin çok zekice dolanmalarıydı. Örneğin, politikacıları hayvan benzetmeleriyle betimlediği için hapse girmeye hazırlanan karikatürist, bir sonraki bölümde aşklarını hayvan betimleri ile bedenlerine dövme şeklinde yapanlarla bağlanıyordu; ilk bölümde laf atan taksi şoförü, yirmi yıl sonra cenaze arabasının önünü tıkıyordu, böylece baba ve piç, roman başından beri hiçbir araya gelmemiş iki kişi, garip bir rastlantı sonucu taksi şoförü ile zihnimizde bir araya gelebiliyordu.
Bir de tabii söz etmeden geçilemeyecek kadar önemli cinler var romanda. Sağ omuzda Şekerşerbet Hanım, sol omuzda da cin taifesinin gulyabani kümesine mensup Ağulu Bey. Belki Elif Şafak'ın sol omzunda da, ancak cinlerin ilham kaynağı olabilecek güzellikte roman yazdığı için, bir baron oturmakta.

Baba ve Piç / Elif Şafak / çev.: Aslı Biçen / Metis yayınları / 2006 / 376 sayfa. *

WOLKANCA

Volkan Yılmaz

Digital Marketing & WordPress & SEO - wolkanca mahallesi gmail sokak nokta com.

Elif Şafakiçin 4 yanıt

kitap cok surukleyiciydi. ben de elimden birakamamistim. araf'tan sonra biraz daha az depresif bir hikayesi vardi ama yine de elif safak dunyanin kapkara yuzune isik utmaya calismis. yukaridaki yazi da hosuma gitti. benim dikkat etmedigim ayrintilar vurgulanmis. uzuldum dogrusu biraz gozden kacirdigima 🙂

kitabı teknik anlamda güçlü buldum,akıcı,kurgusu sağlam.içeriğine gelince;kitap boyunca çoğu zaman ermenileri sert biçimde konuştururken,sürekli benzer cümlelerle kafamıza kafamıza sözde ermeni sorununu sokmaya çalışıp bizi acabalara sürükleme gayreti içine girerken sayın şafak niçin aynı ölçüde,aynı ölçüde olmasa bile yeterli söz hakkını türklere vermemiştir?birkaç tespit de benden:mustafa ve asya rastgele seçilmiş isimler olamayacaklarına göre neyi,kimi sembolize etmektedir?düşüncelerini roman karakterlerine söyleten şafak'ın,sözde ermeni sorununa batı emperyalizminin gözüyle baktığı romanındaki bazı satırlarda açıkça görülmektedir.