Kategoriler
Teknoloji

Dünya ve Türkiye’de teknolojinin getirdikleri

Yaşadığımız 21. yy. aydınlanma ve teknoloji çağı olarak bilinmekte. Eski yy. lara bakdığımız zaman teknolojik ilerlemeler çok daha uzun zamanlar içerisinde oluşur ve insnların bunu özümseme süreci yeterli olduğundan, yeni bir teknolojik buluş daha iyi kabullenilir ve benimsenmesi de zaman içinde oluşurdu. Oysa günümüzde bu süreç o kadar kısaldı ki nerede ise her gün yeni bir akım, yeni bir teknolojik gelişme hayatımıza girmekte ve bunlara alışmamız ve hayatımıza adapte etmemiz zorlaşmaktadır.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bunun sonucu olarak cemiyet hayatı modern ama mutsuz insanların ilişkilerinden ibaret olmaktadır. İnsanlar bahsettiğimiz o eski zamanlarda belki hayatlarını daha az konfor içerisinde yaşamakta iselerde gerek ruhsal yönden gerekse toplumsal açıdan daha sağlıklı olarak yaşamakta idiler. Bireyler arasında aile içi olsun, aile dışında toplumun diğer katmanlarında daha iyi iletişim içerisinde ve daha hoş görülü olarak yaşamakta ve bunun sonucunda da mutlu idiler. Bu gelişmenin süratine hukuk kuralları koyma görevi olan yasama kurulları yetişememektedirler. Toplum hayatını düzenleyen yasalar zamanında çıkartılamadığı için toplum huzuru bozulmakta ve bireylerin içinde yaşadıkları topluma yabancılaşmasına ve insanları yalnızlığa ve umutsuzluğa itmekteyiz.

Nitekim yargı sistemi, adalet anlayışı, suç ve ceza arasındaki orantı tam olarak kurulamadığı için, infaz sisteminin yetersiz olması sonucu suç hatta ağır suçlar artmakta, caydırıcılık azalmakta ve suç işleyen kişiler topluma ıslah edilerek kazandırılamamakta, aksine çok daha bozulmuş olarak topluma dönmektedir.

Sonuçta toplumda insanlar refaha kavuşmuş olmalarına rağmen mutlu değiller. Birbirlerine güvensiz ve sevgisiz bir toplum üretmeye devam ediyoruz. Ne yazıkki yürütme görevini bilimsel olarak bu tip araştırmalara dayandırarak yerine getirmediği ve popüler kültür siyaseti esas alınıp, düzenli ve planlı siyaset takip edilmediğinden, insan değil devlet ön plana çıkartıldığından ferdin yaşamını kaliteli hale getirmek için hiçbir gayret gösterilmeden günü birlik politikalar izlenerek nesiller harcanmaktadır. Sağlık, Eğitim ve Ekonomi gibi ülkenin geleceğine yapılması için gerekli yatırımlar boşa giden trafik keşmekeşi içerisinde unutulup heba edilmektedir.

Toplumda genç neslin meslek yönünden gelecekteki hayatı da planlanmadığından bir çok işsizler yaratılıp, bunların hazineden geçinmeli ve kapılarda atama bekleyen kitleler halinde birikmiş gençler yetiştirmekteyiz. Bu gençlerin enerjilerinin en verimli zamanları böylece heba edilmekte ve gerek devletin hazinesine binen yük artmakta, gerekse ailelerin yaptıkları fedakarlıklar boşa gitmekte, gençlerde genç yaşda hüsran içinde mutsuz bireyler olarak toplum katmanlarına ilave olmaktadırlar.

Sonuç olarak ümit etmek isterim ki teknoloji ile doğru orantılı gelişen yönetimler, planlı eğitim ve sağlık politikaları ile refah seviyesi artmış bireylerin çoğaldığı ve asgari ücretin insanca yaşam seviyesine ulaştığı güzel günler dleği ile.


ahmet kazım ertence – kazimertence@ – https://wolkanca.com/ekle/
Dünya ve Türkiye’de teknolojinin getirdikleri