Kategoriler
Geyik

Bir kaç argo kelimenin sözlük anlamı

argo sözlüğü

  • Angut: bir çeşit kuş türüdür angut kuşunun eşi öldüğü zaman (yanına o anda başka bir yırtıcı hayvan veya bir insan gelse dahi) gözlerini bir dakika bile eşinin ölüsünün üstünden ayırmadan o da ölene kadar onun baş ucunda bekler.
  • Dangalak: gerçek anlamı ’gereksiz konuşan kişi’dir.
  • Denyo: “delibozuk, dengesiz ” gibi anlamlarının yanı sıra orta oyunda “mahallenin aptalı” diye kullanılır. Bir diğer anlamı ise,“emanet”tir.
  • Yavşak: “bit yavrusu, sirke” demektir.
  • Dürzi: Suriye’nin havran bölgesinde, Lübnan’ın bazı bölgelerinde ve buralara yakın bölgelerde yaşayan ve kendilerine özgü mezhepleri olan bir topluluk.
  • Yosma: şen, güzel kadın.
  • Ukala: Arapçadan dilimize geçmiş ama bu dilde ve pek çok Osmanlıca metinde “akıllılar” demek.
  • İsterik: “histeri” nöbetlerine tutulan kişinin aldığı sıfattır. duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir sinir bozukluluğudur. oysa Türkçede “isteme” ile bağ kurulması ve “bir şeyi çok isteyen” anlamında kullanılması çok yaygındır. Hatta bazen, “isterik kadın” lafı oldukça aşağılayıcı bir mantıkla kullanılır.
  • Sıpa: Abazacada “spau” “çocuk, yavru” demektir.bizde ise “eşek yavrusu”… Arapçada da benzer biçimde “sabi, sibyan” “çocuk” anlamındadır.

Argo sözlerin anlamları konusunda incelenmesi gereken bir kaynak işte burası.