6111 sayılı kanundan yararlanın

Geçen ay Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayladığı 6111 sayılı(torba yasa) kanun içeriğinde vergi borçlarının yeniden yapılandırılması da var, vergi borçları içinde trafik cezaları da varmış bunu bugün gelen posta ile gördüm, e gelen posta ile ödenmemeiş trafik cezamın olduğunu da öğrendim iyi oldu. Trafik cezasının miktarını vs. tümüyle unutmuşum hiçbir fikrim yok ama sanırım Kango ile 2. köprü yerine 1. köprüden geçerken bir ceza yemiştim o olabilir. Bu arada şu hafif ticarilere 1. köprüden geçerken haybeden ceza yazan polise ve kanunu da artık yani ne diyim ben aynı özellikte Pegout Partner a geç Renault Kango ya geçme işte haybeden ceza ödememe neden olan bozuk mantık bu AMK.

trafik vergi ceza

Kanun vergi borçlarının faizlerini kaldırıyor ve mükellefe birkaç çeşit vadeler ile ödeme imkanı sunuyor, bana gelen bilgi mektubunda yazdığına göre 31/12/2010 tarihi öncesi borçlar için 6-9-12 ve 18 adet eşit 2şer aylık taksit ile ödenebilir. Peşin ödemelerde faiz tamamen siliniyor, vadeli ödemelerde ise ana paranın %5 inden %15 ine kadar ekleme yapılıyor, örneğin 1.000TL vergi borcu olan 18 taksit/36 ayda ödemek isterse %15 eklenip 1.150TL/36 olarak ödeniyor.

Yasaya göre, 31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmemiş vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, idari para cezaları, gümrük vergileri; belediyelerin beyannamelere ilişkin vergileri, 2010’da tahakkuk eden vergileri, ödenmemiş ücret, su kullanım, büyükşehir belediyelerinin su ve atık su bedeli alacakları yeniden yapılandırma kapsamındaymış.

Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekecek.

Yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, KDV ve ÖTV için başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince, çok zor durum olmaksızın, her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödemez ya da eksik öderse düzenlemeden yararlanamayacak.

Askerlik Kanunu, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda belirtilen idari para cezaları, fiilin işlendiği tarihi takip eden takvim yılının son gününe kadar tebliğ edilmediği takdirde idari yaptırım kararı verilemeyecek.

Ayrıca yine 31 Aralık 2010 dan önce 120TL nin altında idari para cezası var ise devlet bunların tahsilinden vazgeçiyor, yani iptal ediliyor.

Yasada bunun gibi birçok hüküm var, mutlaka her vergi mükellefi incelemeli. 2 Mayıs 2011 bu yasadan yararlanmak için son gün.

WOLKANCA

Volkan Yılmaz

Digital Marketing & WordPress & SEO - wolkanca mahallesi gmail sokak nokta com.