Kategoriler
Genel

Excel’de joker karakter

Excel’de joker karakter ve kullanımı hakkında.

Excel, veri analizi ve raporlama için kullanılan güçlü bir araçtır. Ancak, büyük miktarda veriyle çalışırken, belirli bir veri kümesini bulmak veya filtrelemek zor olabilir. Bu durumlarda, joker karakterler yardımcı olabilir.

Excel’de joker karakterler, metin değerlerinde bilinmeyen karakterlerin yerine geçebilen özel karakterlerdir. Bu karakterler, birbirine benzeyen ancak aynı olmayan verilere sahip birden çok öğeyi bulmak için kullanılırlar.

Excel de ileri düzeyde metin aramaları, filtrelemeler yapmak istediğimizde joker karakterleri kullanabiliriz. Peki bu joker karakterler nedir, nasıl kullanılır?

Joker karakterler metin içerisinde bilinmeyen karakterlerin yerine kullanılabilen özel karakterlerdir. Birbirine benzer fakat aynı olmayan verilere sahip birden çok öğeyi bulmak için kullanılırlar.

Joker karakterler *(Yıldız), ?(Soru İşareti), ~(Tilde) olarak adlandırılmaktadır. Joker karakterler ile Excel de ileri düzeyde bir arama yapılabilmektedir. Filtreleme yaparken de bu karakterler kullanılabilmektedir.

Joker karakterler, metinde bilinmeyen karakterlerin yerine geçebilen özel karakterlerdir. Excel’de üç farklı joker karakter vardır:

  1. Asteriks (*): Bir veya daha fazla karakteri temsil eder. Örneğin, “A*B” ifadesi, “A”, “AB”, “AAB”, “AAAB” gibi metinleri eşleştirecektir.
  2. Soru işareti (?): Tek bir karakteri temsil eder. Örneğin, “A?B” ifadesi, “AB”, “AC”, “AD” gibi metinleri eşleştirecektir.
  3. Tilde (~): Bir karakterin eşleşmesini engeller. Örneğin, “A~B” ifadesi, “AB”, “AC”, “AD” gibi metinleri eşleştirmeyecek, ancak “AaB”, “AeB”, “AıB” gibi metinleri eşleştirecektir.

Joker karakterler, formüllerde, filtrelerde ve aramalarda kullanılabilir. Örneğin, aşağıdaki formül, A sütununda “A” ile başlayan tüm metinleri döndürür:

=A2:A100="A*?"

Aşağıdaki filtre, B sütununda “0” ile başlayan tüm hücreleri filtreler:

=B2:B100="0*?"

Joker karakterler, Excel’de veri analizi ve raporlama işlemlerini kolaylaştırmak için faydalı bir araçtır.

Joker karakterlerin kullanım alanları

Joker karakterler, Excel’de veri analizi ve raporlama işlemlerinde birçok farklı şekilde kullanılabilir. İşte bazı yaygın kullanım alanları:

  1. Veri arama: Joker karakterler, belirli bir veri kümesini bulmak için kullanılabilir. Örneğin, “A?B” ifadesi, “AB”, “AC”, “AD” gibi tüm metinleri eşleştirecektir.
  2. Veri filtreleme: Joker karakterler, belirli bir veri kümesini filtrelemek için kullanılabilir. Örneğin, aşağıdaki filtre, B sütununda “0” ile başlayan tüm hücreleri filtreler: =B2:B100="0*?"
  3. Veri özetleme: Joker karakterler, belirli bir veri kümesini özetlemek için kullanılabilir. Örneğin, aşağıdaki formül, A sütununda “A” ile başlayan tüm metinlerin sayısını döndürür: =COUNTIF(A2:A100,"A*?")

Joker karakterlerle ilgili ipuçları

Joker karakterleri kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır:

  • Joker karakterler, metin değerlerinde kullanılır.
  • Joker karakterleri kullanırken, Excel’in bunları varsayılan olarak joker karakter olarak algıladığını unutmayın. Bu durumda, joker karakterleri kullanmak için tilda karakterini (~) kullanmanız gerekir.
  • Joker karakterler, formüllerde, filtrelerde ve aramalarda kullanılabilir.

Sonuç

Joker karakterler, Excel’de veri analizi ve raporlama işlemlerini kolaylaştırmak için faydalı bir araçtır. Joker karakterlerin nasıl kullanılacağını öğrenmek, Excel becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır.

Kaynaklar: