Kategoriler
Konuk Yazar

Darwin'in belgeleri internette

LONDRA – Cambridge Üniversitesi kütüphanesi, Darwin'in evrim teorisinin ilk taslağının da aralarında bulunduğu 20 bin belgeyi internet üzerinden halka açacakmış. Duyunca çok şaşırdım çünkü bu belgeler şimdiye kadar sadece akademisyenlere açıktı. Belgelerin arasında Darwin'in teorisini ortaya koymak için yaptığı gezi notları da bulunuyormuş. Çok merak ettim ya..!

Aslında şu zaman bilimi, Darwin'in teorisini çürütüyor. Belkide kabul edilebilirliği zayıfladığı için yayınlıyorlardır. Artık orasını bilemicem. Teoriler adı üstünde “teori”. Aksi ispatlanana kadar kabul görür.

Eee.. A mı diyim B mi diyim? Ne diyim? 🙂

WOLKANCA

Konuk Yazar

Wolkanca sitesine Konuk Yazar olan, dışarıdan kendi yazılarını ekleyen bir kişi.

Darwin'in belgeleri internetteiçin 7 yanıt

aslında şu zaman bilimi, darwin‘in teorisini çürütüyor. belkide kabul edilebilirliği zayıfladığı için yayınlıyorlardır. artık orasını bilemicem. teoriler adı üstünde “teori“. aksi ispatlanana kadar kabul görür.

bilimde teorinin ne anlama geldiğini biraz daha araştır istersen. bir hipotezin teori olabilmesi için birçok delille desteklenmesi ve ilgili olduğu konuyu oldukça iyi bir şekilde açıklaması gerekir. günlük yaşamda kullanılan "teori" ile "bilimsel teori" arasında akla kara kadar fark var. teoriler aksi ispatlanana kadar falan kabul görmez. olguları, gözlemleri daha iyi açıklayan, daha fazla sağlam ve ikna edici delillere sahip olan, yanlışlanabilirlik ve test edilebilirlik kriterlerini sağlayan teori kabul edilir. delillerle desteklenmeyen ve hiçbir bilimsellik kriteri sağlamayan birşey sırf aksi ispatlanamıyor diye kabul edilmez. bilimde böyle bir saçmalık yok.

ayrıca bilimde hipotez->teori->kanun gibi bir sıralama da yoktur. teorilerin kanıtlanınca kanun olması gibi bir mekanizma yoktur. teori ve kanun bilimsel değer açısından eşit seviyededir. teoriler olayların nasıl gerçekleştiğini açıklarken kanunlar doğanın belli koşullar altında nasıl davranacağını açıklar. yani içerik ve işlev olarak farklı şeylerdir. bir teorinin kanuna dönüşmesi gibi bir mekanizma yoktur. teoriler de kanunlar da delillerle yeteri kadar desteklenmiştir. zaten bu nedenle teori ve kanun olmuşlardır. öyle olmasaydı hipotez aşamasını geçemeyip yanlışlanarak yok olup giderlerdi.

@da vinci
teşekkür ederim sostum aydınlattığın için yalnız bende bunları biliyorum. bilimde kabuledilirliği en yüksek olan şey teori olarak kabul edilir.
teori:
çok sayıda gözlem ve deneylerle desteklenebilen bir hipoteze teori (kuram) denir. bir başka deyişle teori kökleşmiş bir hipotezdir. ancak teori deneylerle ispatlanmış olmasına rağmen, bunun aksinin ispatlanması da mümkündür.(dediğim lafa geliyor). örneğin dalton'un atom teorisi olarak bilinen "atom, maddenin bilinmeyen en küçük parçasıdır" iddiası günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. gelişen bilim ve teknoloji atomdan çok daha küçük parçaların (örneğin kuarkların) varlığını ortaya koymuştur.
ben burda darwinin "evrim kuramı" na söz etmiyorum. zaten sana şunu da yazayım; benim yazdığım yazıda bir olasılık olduğunu görebilmen gerek. aksini ben ispatlamadım ki kesin konuşayım. buyur arkadaşım konuşmamı destekliyorum (ve seni de). ben var olanın aksini söylemem (ispatlanana dek)
bilimsel camianın büyük bölümü, biyoloji, paleontoloji, antropoloji ve diger disiplinlerdeki görüngüleri açıklayan yagane kuramın evrim kuramı oldugunda hemfikirdir. 1987 de yapılan bir araştırmanın sonuçlarına gore amerika'daki doğa bilimleri alanında 500,000 bilim insanından yaklaşık %99.85'lik bir bolümünün evrim teorsini "desteklediği" ortaya konulmuştur. evrim-yaratılış tartışmalarında uzman konumunda olan brian alters, doğa bilimleri alanlarında çalışan tüm bilim insanlarının %99.9'unun evrim kuramı'nı desteklediğini belirtmiştir. benzer şekilde, dünyanın değişik ülkelerindeki bilimsel çevreler defalarca evrim kuramı'nın bilimsel olduğuna ilişkin bildiriler yayınlamıştır. 1987 yılında amerika'daki biliminsanları arasında yapılan bir araştırma, 480.000 bilim insanından sadece 700 bilim insanının "yaratılışçı ve benzeri açıklamalara" itibar ettigini, ya da evrim kuramı'na karşı "şüphe" duyduğunu göstermiştir. ve bu 700 (%0.158) bilim insanından sadece küçük bir bölümü doğa bilimleri alanında akademik çalışma yapmaktadır. son yıllarda yapılan benzeri karşılaştırmalar, evrim kuramı'nı bütünü ile reddeden ya da ona karşı şüphe duyan bilim insanlarının oranının yaklaşık olarak %0.054 civarında olduğunu göstermiştir. karşı çıkanların %75.1'i biyoloji dışındaki bilim dallarında çalışmaktadır.

gördüğün üzere aksini söylemedim
bilginize

bu "çürütüldü çürütülecek" gibi laflardan artık iyice bıkkınlık geldi. bir çürütemediniz gittti. sadece müslüman ülkelerde "çürütülüyor, az kaldı, ha gayret" gibi söylemler var ama dediğim gibi bu sadece "islam ülkeleri"nde.

neredeyse, dünya kabul etti. yakında teori olmaktan çıkar "kanun" oluverir. zaten neredeyse dğnyanın her ülkesinde okullarda okutuluyor evrim. bırakın bu harun yahya ayaklarını 🙂