Kategoriler
WordPress

WordPress admin alt kısımda yazılanları değiştirmek

WordPress admin panelinde alt kısımdaki Thank You kısmını ve versiyon bilgisini değiştirmek veya kaldırmak.

WordPress sitelerde admin paneline girdiğinizde alt sol tarafta “Thank You For Creating With WordPress” sağ kısımda da güncel WordPress versiyonu yazar. Bu alanları kaldırmak veya değiştirmek mümkün.

Aşağıdaki kodu temanızın function.php dosyasına yazdığınızda “Thank You For Creating With WordPress” sol kısımdaki alanı değiştirmiş olursunuz:

// Admin footer modification
add_filter('admin_footer_text', 'remove_footer_admin');
function remove_footer_admin (){
  echo '<span id="footer-thankyou">Developed by <a href="https://volkanyilmaz.com.tr" target="_blank">Volkan Yılmaz</a></span>';
}

Sağ kısımdaki versiyon bilgisini ise aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz:

function my_footer_shh(){
  remove_filter( 'update_footer', 'core_update_footer' ); 
}
add_action( 'admin_menu', 'my_footer_shh');

Eğer her ikisini de komple kaldırmak isterseniz bunun için function.php dosyanıza aşağıdaki kodu ekleyin:

add_filter( 'admin_footer_text', '__return_empty_string', 11 ); 
add_filter( 'update_footer', '__return_empty_string', 11 );

Sadece yöneticiler görecek diğer kullanıcıların görmemesi için ise:

function my_footer_shh(){
  if ( ! current_user_can('manage_options') ){
    remove_filter( 'update_footer', 'core_update_footer' ); 
  }
}
add_action( 'admin_menu', 'my_footer_shh' );

Kaynak: https://wordpress.stackexchange.com/questions/130325/how-to-remove-wordpress-version-from-the-admin-footer