Kategoriler
Kodlama

JavaScript temel if.. else yapı

JavaScript’te if…else yapısını kullanmayı inceleyeceğiz.

Bu makalede, JavaScript’te if…else deyimlerini kullanmayı inceleyeceğiz.

Bir if ifadesi, yalnızca belirli bir koşul karşılandığında kodu yürütmek için kullanılabilir, zaten bu tüm programlama dillerinde benzerdir.

Diyelim ki bir değişkenimiz var ve bunun doğru mu yanlış mı olduğunu değerlendirmek istiyoruz.

let our_var = true;
if(our_var === true){
  // True ise bu kodu çalıştır
  console.log("Value is true");
}

Bu durumda, boole değerlerini kontrol ederken, bunu yapabilmemiz için belirli bir değeri belirtmemize gerek yoktur:

if(our_var){
  // True ise bu kodu çalıştır
  console.log("Value is true");
}

Ayrıca değerin false olup olmadığını aşağıdaki gibi kontrol edebilirsiniz:

if(!our_var){
  // False ise bu kodu çalıştır
  console.log("Value is false");
}

Bunu tek satırlık olarak bile yazabiliriz, ancak çoğu linter, düzgünlük için parantezleri görmek isteyecektir:

if (our_var) console.log("Value is true");

JavaScript if…else ifadesi

Çoğu zaman, ilk koşul karşılanmazsa, bazı kodları da yürütmek istersiniz. Bunu else deyimini kullanarak da başarabiliriz.

if (our_var){
 console.log("Condition is met");
}else{
 console.log("Condition is not met, fallback?");
}

Hatta başka bir if ifadesini bu else’e bağlayarak onu süper güçlü hale getirebilirsiniz. Diyelim ki birden fazla koşulu birbiri ardına kontrol etmek istiyorsunuz:

if (our_var){
 console.log("first condition met");
}else if (our_second_var){
 console.log("Second condition was met!");
}else{
 console.log("No condition was met");
}

Bunları istediğiniz kadar büyütebilir, çoğaltabilirsiniz, ancak genellikle daha büyük ifadeler için başka çözümler kullanmayı düşünmelisiniz.

JavaScript Ternary/Üçlü Operator

JavaScript üçlü operatörü, koşulları ifade etmenin hızlı bir yoludur ve genellikle if…else kısayolu için kullanılır. Sözdizimi şöyle görünür:

condition ? truthy : falsy;

Örneğimizi ele alırsak, şöyle bir kod yazabiliriz:

our_var ? console.log("Condition is met") : console.log("Condition not met");

Kaynaklar:

Okuduğunuz için teşekkürler, takip edin!

Blogumu okuduğunuz için teşekkür ederim. E-posta bültenime abone olmaktan ve veya Twitter’da bağlantıya geçmekten çekinmeyin.