WordPress x gün önceki yazıları göstermek

WPquery

WordPress'de x gün önceki yazıları göstermek için aşağıdaki fonksiyon kullanılabilir. Örneğin bu günden itibaren son 365 gün içerisinde yazılan yazıları bir sayfada göstermek için;

<?php
function son_x_tarihli_yazilar( $where = '' ) {
// son 365 gün ayarlandı rakamı değiştirebilirsiniz.
$where .= " AND post_date > '" . date('Y-m-d', strtotime('-365 days')) . "'";
return $where;
}
add_filter( 'posts_where', 'son_x_tarihli_yazilar' );

// bu kısımdan sonrası herhangi bir Wp query_posts(); döngüsü.
query_posts();
if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>
<li><a title="<?php the_title_attribute(); ?>" href="<?php the_permalink();
?>"><?php the_title_attribute(); ?></a></li>
<?php endwhile; endif;
wp_reset_query(); ?>

WOLKANCA

Volkan Yılmaz

Digital Marketing & WordPress & SEO - wolkanca mahallesi gmail sokak nokta com.