Kategoriler
Kodlama

JavaScript date gün sonra ayarlamak

Özellikle cookie expire alanında kullanılabilecek kolay ve faydalı, şu anki tarih zamanı baz alıp -gün -sonra- olarak çıktı sağlayacak JavaScript fonksiyonunu paylaştım.

JavaScript ile normalde şu anın zamanını new Date(); olarak çekiyoruz, şu anki zamandan x gün sonrasının tarihini göstermek veya bunu kullanmak için burada paylaştığım fonksiyonu kullanabilirsiniz.

Fonksiyonumuz:

function GunSonra(gun){
var bugun = new Date();
  var sonucTarih = new Date(today);
  sonucTarih.setDate(bugun.getDate()+gun);
  return sonucTarih;
}

Kullanım örneği:

<p>Şu anki zamandan 7 gün sonrayı kullanmak</p>
<p id="sonuc"></p>
<script>
 function GunSonra(gun) {
  var bugun = new Date();
  var sonucTarih = new Date(bugun);
  sonucTarih.setDate(bugun.getDate() + gun);
  return sonucTarih;
 }
 document.getElementById("sonuc").innerHTML = GunSonra(7);
 document.cookie = '_Wolkanca=true; expires=' + GunSonra(7) + ';';
</script>

Yukarıda gördüğünüz gibi GunSonra(7) şeklinde sonuc isimli elemana yazdırdık ve ayrıca bir Cookie atadık, çıktı şu anki tam tarihin 7 gün sonrası olacaktır. Bu işlem daha çok Cookie atamak için kullanışlı, elbette date gösterim türünü değiştirerek farklı yerlerde de kullanabiliriz.

Canlı görmek için: https://codepen.io/wolkanca/pen/vYgbzNY

WOLKANCA

Volkan Yılmaz

JavaScript date gün sonra ayarlamak başlıklı gönderi hakkında herhangi bir sorunuz varsa, sosyal medya butonları ile yorum ya da mesaj göndermekten çekinmeyin.