Kategoriler
Kodlama

PHP’de include, require, _once farkları

PHP’de include, require, include_once ve require_once arasındaki farklar.

Her şeyden önce, include() ve require() arasındaki farkın ve benzerliğin ne olduğunu bilmeliyiz, include() fonksiyonu belirtilen dosyadaki kodları, çalıştırılan dosyaya dahil eder ve çalışmaya devam eder. require() fonksiyonu da görev olarak aynıdır fakat çağırılan dosya bulunamazsa hata vererek işlem durdurur yani çalışmaya devam etmez.

require_once() deyimi, require() ile benzerdir, ancak require_once() dosyanın zaten önceden dahil edilip edilmediğini kontrol eder ve eğer öyleyse, include_once() ile aynı şekilde tekrar gerektirmez.

Daha fazla detay için Oğuzhan’ın blog yazısına bakabilirsiniz.