Kategoriler
WordPress

Yoast SEO breadcrumbs

Yoast SEO eklentisi için breadcrumbs örnek kodlar

Yoast SEO eklentisi için API örneklerini yayınladığım yazıya bu linkten ulaşabilirsiniz: https://wolkanca.com/yoast-seo-eklentisi-schema-api-ornekler/

Burada bir projede kullandığım breadcrumbs kodlarını paylaşacağım.

/* yoast seo */


/* breadcrumbs araya bir eleman ekler */
add_filter( 'wpseo_breadcrumb_links', 'yoast_seo_breadcrumb_append_link' );
function yoast_seo_breadcrumb_append_link( $links ) {
  global $post;

  if ( is_page ( 'ilgili-sayfa' ) ) {
    $breadcrumb[] = array(
      'url' => site_url( '/ara-eleman/' ),
      'text' => 'Ara Eleman',
    );

    array_splice( $links, 1, -2, $breadcrumb );
  }

  return $links;
}


/* son elemana link ekler */
add_filter('wpseo_breadcrumb_single_link', 'filter_breadcrumbs_for_a', 10, 2);
function filter_breadcrumbs_for_a($link_output, $link) {
	$link_output = preg_replace("/<span\s(.+?)>(.+?)<\/span>/is", "<span $1><a href='".get_permalink()."'>$2</a></span>", $link_output);
	return $link_output;
}

/* yoast seo */
WOLKANCA

Volkan Yılmaz

Digital Marketing & WordPress & SEO - wolkanca mahallesi gmail sokak nokta com.