Kategoriler
Kodlama

Tarih formatı JavaScript

JavaScript tarih formatını dğiştirmek.

JavaScript ile kullanılan tarihi formatladım, Türkçe ay isimleri eklemiş olduk gayet kullanılabilir bir fonksiyon oldu.

Fonksiyon:

var myDate = new Date();

var myMonths = [
 "Ocak",
 "Şubat",
 "Mart",
 "Nisan",
 "Mayıs",
 "Haziran",
 "Temmuz",
 "Ağustos",
 "Eylül",
 "Ekim",
 "Kasım",
 "Aralık"
];

document.getElementById("tarih").innerHTML =
 myDate.getDate() +
 " " +
 myMonths[myDate.getMonth()] +
 " " +
 myDate.getFullYear();

Kullanım: https://codepen.io/wolkanca/pen/OJWqLBB