Kategoriler
Ivır zıvır

ATATÜRK’ün Kehanetleri

atatürkATATÜRK GELECEGİ Mİ GÖRÜYORDU? Bazı bilim adamlarına göre geleceği görme yeteneğinin merkezi, diansefal dediğimiz ve sempatik sinir sisteminin birleştiği beyin merkezidir. Bu sinir sistemi, Merkezi Sinir Sistemi denilen ve vücut hareketleri yani bilinçli hareketleri kontrol eden sinir sisteminden büsbütün başkadır. Bilginlere göre, Diansefal, beynin en eski ,yani atalarımızda ilk olarak gelişen beyin kısmıdır. Belki de tarihten önemli insanın içgüdüleri ile hareket etmesini temin eden altıncı his, beynin bu merkezindeydi. Bugünkü hayatımızda merkezi sinir sistemimizin faaliyeti o kadar fazlaydı ki, “diansefal” altıncı his ortaya çıkarmıyor. Ancak belli sayıdaki kişilerde kendisini gösterebiliyor. Gelecekten haber alabilmek için yetenekler ise daha ender ortaya çıkıyor. Bu görüş doğruya, Atatürk, Cayce, Messin gibi duyarlı kişilerde beynin bu bölümünü daha faal olduğu düşünülebilir. Beynin bu bölümünün altıncı his ile irtibatı tama olarak nedir? Atatürk'ün yaşamında “geleceği görme” gücünün kanıtları bulunmaktadır.En basit örnek Kurtuluş Savaşı'nda görülmüştür zaten. Örneğin Muhiddin Arabi'nin gelecekle ilgili yazdığı kitabında, büyük ihtimalle Atatürk'ü kastettiği anlaşılmaktadır: “Devleti Aliyye yıkılacak. Batıdan uzun boylu, mavi gözlü bir adam gelecek. Baktığı zaman karşısındaki insanı eritecek. Serbest Fırka kuracak. Adına da Serbest Cumhuriyet denilecek. Dünyaya milletini tanıtacak ve 15 sene hükümdarlık sürecek

ESRARENGİZ HİNTLİ MİHRACE ‘NİN SIRRI HALA ÇÖZÜLEMEDİ…
Bilindiği gibi Hint halkı,Kurtuluş Savaşı'nda,Atatürk'ü ve Türk halkını yalnız bırakmamış ve maddi-manevi olarak ,Türk halkının yanında yer almışlardı. Kurtuluş Savaşı’ndan yıllar sonra ,1929 yılında,Bir Hintli Mihrace,Atatürk'ü Pera Palas'taki(ayrıntılı bilgi için medya yorumlarına bakabilirsiniz) 101 no'lu odasında ziyaret etmeye gelmişti…

Ne amaçla ziyaret ettiği bilinmemesiyle birlikte bir başka nokta da,Mihrace'nin kim olduğudur.Mihrace'nin, Atatürk'e sunduğu hediyenin kendisinde de bir sır gizliydi… Bu hediye altın sırmalı Hint işi bir ipek seccadeydi.

Seccadenin üzerindeki desende,bir şamdanın asılı olduğu bir düz kemeri;her iki yanında birer güvercini bulunan,beş kubbeli bir diğer kemerin çevrildiği görülüyordu.Bordür motifi,fillerden oluşuyordu. Desenin en ilginç unsuru ise,her iki kemerin arasındaki,dal kıvrımı ve gül motifleriyle süslü boşlukta yer alan romen rakamlı bir saat kadranıydı: Bu saat 09.08'i gösteriyordu. Seccade halen Perapalas'da bulunmaktadır.

BULGAR IVAN MANELOF'A SÖYLEDİGİ KEHANETLER…
Mustafa Kemal başından beri Türk Milleti'nin yaşadığı zor koşullardan sıyırıp çıkaracağını biliyordu.1906'da Bulgar Ivan Manelof ile Selanik'de yaptığı konuşmalardır:

“Bir gün gelecek,ben,hayal olarak kabul ettiğiniz bu inkilapları başaracağım.Mensup olduğum Türk Milleti bana inanacaktır. Düşündüklerim demogoji mahsülü değildir.Bu millet gerçeği görünce arkasından yürür.Saltanat ortadan kalkacaktır.Devlet mütecanis(tek çeşit) bir unsura dayanamayacaktır.Din ve devlet işleri birbirinden ayrılacaktır.Batı medeniyetine döneceğiz.Batı medeniyetine girmemize engel olan yazıyı atarak,Latin kökünden alfabe seçilecektir.Kadın ve erkek arasındaki farklar kalkacaktır.Emin olunuz ki hepsi bir bir olacaktır…”

Atatürk bu konuşmayı yaptığı sırada Abdülhamit ülkenin tek hakimiydi.Ve padişahlık kuvvetli ve kutsal bir kurumdu.

ÖNCEDEN YAPILAN BİR UYARI AMA….
Çanakkale Savaş sırasında Mustafa Kemal Nablus Karargahı ‘nda ikinci defa 7 nci Kolordu Kumandanı olduğu yıllarda yaşanan bu olayı kendisi daha sonra şöyle anlatmıştır:

-“Bir gün Erkanı Harbiye Reisi bana o günkü raporlarını okudu.Basit raporlardı,her zamanki gibi…Yalnız bu raporlarlar içinde bir nokta dikkatimi çekti…”

Evet görünürde hiç bir sonuç çıkartılamayacak bu rapordan Mustafa Kemal inanılmaz bir sonuç çıkartmış ve çok değil bir veya iki gün sonra İngilizler'in büyük taaruzu başlamıştır.Bundan sonrası Mustafa Kemal'in kendi ağzından:

“Yataktan kalktım,giyindim.İş odasına girerek bir muharebe emri yazdım.”
Emirde şunlar yazıyodu:

“Düşmam 19 Eylül akşamı taaruz edecektir.” “Sonra bu emre alınması gereken tedbirleri ilave ettim.Bu emri Grup kumandanı olan Liman Fon Sanders Paşa'ya da gönderdimÇok hürmet ettiğim bu zat,benim raporuma gülmüş ve ‘ihtiyattan zarar gelmez” diye bana da bir şey söylemeye lüzum görmemiş”

19 Eylül gecesi kolordu kumandanları telefon başında çağırarak verdiği emirlerin ve alınması gereken tedbirlerin yerine getirilip getirilmediğini sordu.Kendisine tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.Ancak ne yazık ki,kolordu kumandanları da böyle bir emri ciddiye almamışlar ve gerekli hiç bir önlemi almamışlardı. Mustafa Kemal gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını öğrenmek için bir müddet sonra telefon açtı… Olayın sonucunu yine Mustafa Kemal'den dinleyelim:

“Ben daha telefon konuşmamı bitirmeden,düşman topçusu muharebe hattımız üzerine ateş etmeye başladı.Gece muharebe ile geçti.Benim ordumun sağ cenahındaki ordu yarıldı,esir oldu ve boş kalan cepheden geçen düşman süvarileri Leyman Fon Sanders'in karargahına bastı.Hakikat anlaşılmıştı.Fakat neye yarar…”

DÜŞMAN DONANMASI İLE İLGİLİ KEHANETİ…
Almanya ile birlikte,Birinci Dünya Savaşı'na giren Osmanlı İmparatorluğu her şeyini kaybetmiş durumda idi. 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros mütarekesi ile Türk topraklarını kaybettiği gibi yavaş yavaş tarih sahnesinden de silinmeye başlamıştı… İstanbul'un işgal edildiği günlerde,İstanbul'a dönen Mustafa Kemal düşman zırhlılarını Dolmabahçe önünde gördüğü zaman üzüntüyle:
“Geldikleri gibi gidecekler..”
Daha sonrasını zaten biliyoruz.Sonuç olarak geldikleri gibi gittiler. İşin ilginç tarafı Nostradamus'un da bu konuyla ilgili bir kehanetinin bulumasıdır.”Centurien” adlı kitabdaki kehanet şu şekildedir:Kongre başkanını tutan devlet adamları
İşgal kuvvetlerince sürülecek Malta'ya
Girilmiş İstanbul'a alınmış Rodos Adası
Ama geldikleri gibi gidecekler 4 Eylül 1919'da hatırlanacağı gibi Sivas Kongresi toplanmıştı.Kongre Başkanlığı'na, işgal kuvvetlerine karşı açıkça tavır alan Mustafa Kemal seçilmişti.Kurtuluş Savaşı'nı ve Atatürk'ü destekleyen İstanbul'daki mecliste olan milletvekilleri de işgal kuvvetlerince Malta Adası'na sürgüne gönderilmişti.Bu hatırlatmanın ışığında dörtlük bir kere daha okunursa ,durum daha iyi anlaşılacaktır.

MUSTAFA SAGİR'İN CASUS OLDUGUNU İLK KONUŞMADA BİLMESİ…
16 MART 1920'de İstanbul'un işgal edilmesi üzerine ,Kemalettin Sami Paşa Anadolu'ya Geçerken gemide bir Hintli ile tanışır.Bu adam Mustafa Sağır'dir. Milli Harekete yardım için Hint müslümanlarını'nın kendisini gönderdiklerini söyler.Böylelikle paşayı etkilemiştir.Ankara'ya telgraf çeken Sami Paşa,Mustafa Sagir'e ilgi gösterilmesini ister.Bir süre sonra Sami Paşa Atatürk'e Hintliyi anlatır ve görüşmesini rica eder.Ertesi gün Atatürk ,Mustafa Sagir'i kabul eder. Bu görüşme uzun sürer.Hintli gönderilir.İki paşa yalnız kalınca Atatürk:
“Bana bak Kemal bu adam casus!…” der Sami paşa:”Aman paşam siz de çok şüphecisiniz” diyerek Atatürk'e inanmaz. Atatürk konuşmayı keserek yaveri Hayati Bey'i çağırır ve şu emri verir:

-“Bu Hintli İngiliz Casusu olacak..Kendisini takip etsinler.Mektuplarını da sansürde çok dikkatli okusunlar…”

Bundan sonra mektuplar o zamanlar kimya hocası olan Avni Refik Bey'e verilir.Bir iki tecrübeden sonra gizli yazılar bulunur.Mustafa Sagir yakalanarak suçu itiraf ettirilir ve idam edilir.

GÖZLE GÖRÜLMEYEN YERİ BİLMESİ….
Sakarya Savaşı'ndan sonra bir subay cepheden alınan bilgileri Başkomutan Mareşal Gazi Mustafa Kemal'e okuyordu.Kağıttaki notta cephe komutanlarından biri ,Seyit Gazi'nin kuzey-doğu tarafında bir düşman fırkasının göründüğünden bahsediyordu… Bunun üzerinde Mustafa Kemal kaşlarını çatarak:
“ Hayır!..Orada düşman yoktur..İyi baksınlar..”
Subay öğle yemeğinde geri geldi.Biraz da sıkılarak: –
“Haber aldım komutanım.Bahsedilen yerde düşman yoktur.”

BU KEHANETİNE DÜŞMAN GÜÇLERİ DE İNANMAMIŞTI…
Düşman Ordusu'nu tamamıyla yoketmek amacıyla başlatılan Büyük Taaruz amacına ulaşmıştı.Ordularını korkunç sondan kurtarmak isteyecek olan itilaf devletlerinden durumu gizleme amacı güden fakat bu başarıları haber alan itilaf devletleri kendisinden görüşmek üzere randevu istedikleri zaman.ATATÜRK elçilere:
“Sizinle 9 Eylül 1922 Nif(Kemalpaşa) kasabasında görüşebilirim.”
İşin ilginç tarafı,bu sırada Türk Orduları Nif'den çok uzakta bulunuyordu.Ve 9 Eylül'e kadar oraya çarpışarak varmak çok zor,hatta imkansız gibi görülmekteydi.Çünkü bu bir savaştı.Yani kesin tarih verilmesi norma şartlarda hiç bir şekilde mümkün değildi.Savaş sırasında neler olabileceğini kim önceden kestirebilirdi ki? Aradan 10 gün geçti.Bu olayı daha sonra ünlü Nutku'nda kaleme alarak şöyle demiştir:
“Dediğim gün Nif'te idim.Fakat benden randevu isteyenler orada yoktu…”BAŞKENT ANKARA
Atatürk'ün Ankara'yı Başkent yapmasının ardındaki sebep hayli ilginçti: -“Ben Türk'ün imkansızı imkan haline getiren kudretini bütün dünyaya göstermek için Ankara'yı istedimBir gün gelecek şu çorak tarlalar yeşil ağaçların çevirdiği villalar arasından uzanan yeşil sahalar,asfaltlar ve binalarla bezenecek.Hem bunu hepimiz göreceğiz,yakında olacak…”

Ankara 13 Ekim'de başkent oldu.Bazı Batılı devletler Ankara'nın nüfusu ve kırsallığı yüzünden büyükelçi göndermeyeceklerini açıklamalarına rağmen karar değişmedi.

RADYO VE SİNEMA HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜ
Atatürk'ün radyo ve sinema hakkındaki sözleri onun “ileri görüşlü”lüğünü bir kez daha kanıtlıyor. –

“Sinema,gelecekteki dünyanın bir dönüm noktasıdır.Şimdi bize basit bir eğlence gibi gelen eğlence olan radyo ve sinema bir çeyrek asra kalmadan yeryüzünün çehresini değiştirecektir.Japonya'daki kadın,Amerika'daki zenci,Eskimo'nun ne dediğini anlayacaktır.Tek ve birleşik bir dünyayı hazırlamak bakımından sinema ve radyonun keşfi yanında tarihte devirler açan matbaa,barut,Amerika'nın keşfi gibi olaylar oyuncak nispetinde kalacaktır.”

Bu sözler radyonun emekleme,sinemada ise yeni yeni çalışmalar yapıldığı bir dönemde ifade edilmiştir. Bir diğer önemli nokta ise “Tek ve Birleşik Dünya “ düzeninden bahsetmesidir.Bana kalırsa herkesin İnternet'i tanıması bu olayı kavraması için bile yeterlidir.

İTALYANLARIN HABEŞİSTANA SALDIRMASI.KİM BİLEBİLİRDİ Kİ?
Bu olayı aktaran Atatürk'ün yakın arkadaşı Münir Hayri Egeli'dir.Egeli'nin ağzından naklediliyorum: Habeşistan Savaşı başlamadan önce İtalya'nın Rodos'a askeri harekatta bulunduğu günlerdi…Bir akşam Atatürk'ün sofrasına davet edilenler onu balkonda gezinirken buldular.Atatürk:”Tevfik Rüştü” nerde?” Diye sordu.Ankara Palas'da bazı sefirlere ziyaret veriyorlar,dediler. Daha sonra hep birlikte davetin verildiği Ankara Palas'a gidildi. Atatürk Arnavutluk Elçisi Asaf Bey'in yakınında giriş ve çıkış kapısını iyi görebileceği bir yere oturdu. Atatürk:
“Asaf Bey,gazetelerde bir takım resimler görüyorum.Arnavutluk'da operet mi oynanıyor?”.
Bu sözleri ile Kral Zogo'nun sorguçlu resimlerini kastettiğini anlayan elçi şaşırıyor…Atatürk devam ediyor: –
“Cumhuriyet'de ne zarar görüldü ki,krallık ilan edildi.Hem takip edilen politika tehlikelidir.İtalya'nın Arnavutluk'u Balkanlar'da bir basamak yapması muhtemeldir.”

Müdahaleye kalkan İtalyan sefirine Ata:
“Haber aldığımıza göre Roma'da bazı öğrenciler elçilik önünde gösteri yaparak Antalya'tı istemişler.Antalya sigara paketi midir ki sefir cebinden çıkarıp versin.Antalya buradadır.Buyurun alın.Hem benim bir teklifim var.Hakikaten böyle bir şey düşünüyorsa,Musolini'ye müdahale edelim.Antalya'ya asker çıkarsın.Bütün ihracaat tamam olunca harp ederiz.Mağlup eden hakkına razı olur.”

Bu sözleri duyan İtalyan elçisi atılıyor:”Bu bir harp ilanı mıdır?”
Atatürk:
“Hayır ben burada bir fert olarak konuşuyorum.Türkiye’de harp ancak Türkiye Büyük Millet Meclis'nin yetkileri içindedir.”
Bu durum üzerine Başbakan İsmet Paşa'ya haber verilir telefonla.Ve Ankara Palas'a çağrılır. Atatürk bunu haber alınca:
“Hükümet geliyor,biz gidelim” der. Çankaya'ya döndüğü zaman şunları söyler:
“İtalya ile harp tehlikesi yoktur.Rodos'a yapılan hareket Habeşistan'a yönelecektir.”

O yıllarda İtalya'daki faşist yönetim kendine yeni sömürgeler arıyordu.Avrupa gazetelerinde zaman zaman İtalya'nın Rodos Adası'na yakın Anadolu topraklarını işgale hazırlandığına ilişkin haberler yayınlanıyordu.Türk hükümeti de her ihtimale karşı bütün tedbiri almıştı.Ancak Atatürk'ün söylediği yine gerçekleşti ve İtalya Türkiye yerine Habeşistan'a saldırdı.

RUSYA'NIN GELECEGİ
Kurtuluş Savaşı sırasında en büyük desteği Rusya'dan alan Mustafa Kemal,savaş sonrasında ise ilişkileri belli bir düzeyde sürdürüyordu.Çünkü Lenin'den sonra iktidarı ele geçiren Stalin Rusya'yı keyfi bir şekilde yönetiyordu… 1936 yılında Atatürk her zamanki gibi Çankaya'daki akşam yemeklerinde ülkenin sorunlarını konuşurken,masadakiler sık sık Paşam,Ruslar şöyle ileri adımlar atıyor,ekonomide,sanayide,askeri alanda şöyle başarılı oluyorlar diye anlatıyordu. Atatürk'ün bunun üzerine yemeği bırakıp masanın üzerindeki içinde meyvelerin bulunduğu tabağı alıyor ve yere atacakmış gibi yapıyor.Masadakilere :
“Eğer bunu yere bıraksam kaç parça olur?” diye soruyor. “40 parça olurdu Paşam”diyorlar. “Hayır..” diyor Atatürk,soruyu yine tekrar ediyorlar,aynı cevabı alıyor.Bunun üzerine “Bilemediniz…” diyor. Ve devam ediyor:“Biraz sabredin…Yurtta Sulh,Cihan'da Sulha sarılın.Çünkü 60 yıl sonra Rusya 60 parça olucak.Bu nesil Bolşevik ihtilali yaptı.Kan kussa,kızılcık yedim der.Oğulları da babalarının istikametinde gider.Ama ondan sonraki nesil Rusya'yı 60 parçadan böler…”Bu sözler 1936 yıllarını şöyle bir hatırlayalım..Henüz daha II.Dünya Savaşı çıkmamış ve Rusya büyük bir güç olmamışken,bu söz söylenmiştir.Anlattığı şeyler 64 yıl sonra gerçekleşmiştir.Atatürk devam etmiştir: –
“Bu gün Sovyetler Birliği dostumuzdur,komşumuzdur,müttefikimizdir.Bu dostluğa ihtiyacımız vardır.Fakat,yarın ne olacağını kimse bugünden kestiremez.Tıpkı Osmanlı gibi,tıpkı Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi parçalanabilir,ufalanabilir.Bu gün Rusya'nın elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilirler.Dünya yeni dengeye ulaşabilir.İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir.Bizim,bu dostumuzun idaresinde dili bir,inancı bir,özü bir kardeşlerimiz vardır.Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız.Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir.Hazırlanmak lazımdır.Milletler buna nasıl hazırlanır?Manevi köprüleri sağlam tutarak..Dil bir köprüdür.İnanç bir köprüdür.Tarih bir köprüdür.Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimiz içinde bütünleşmeliyiz.Onların bize yaklaşmasını beklemeliyiz,bizim onlara yaklaşmamız gerekliliğidir.Rusya bir gün dağılacaktır.O zaman Türkiye onlar için örnek bir ülke olacaktır.”diyen Atatürk :
“Türkiye 21 nci Yüzyılı şekillendiren Avrasya için bir kilit ülke konumundadır.Onlar bizi örnek alacaklardır.” diye görüşünü bildiriyor. Atatürk'ün ileri görüşünü 1999 yılından 2000 yılına girerken gözlem yapan ve gazeteleri televizyonları yani kısacası dünyayı takip eden herkes şu an bile anlayabilir.

AVRUPA BİRLİGİNİN KURULUCAGINI BİLİYORDU…
Atatürk dış politikaya da önem verilmesini çok iyi biliyordu.Türkiye'nin komşularında meydana gelebilecek olaylardan etkilenebileceğini savunan Atatürk bir akşam Çankaya Köşkü'nde çocukluk ve mahalle arkadaşı Asaf İlbay'ın da aralarında bulunduğu dostlarına dış siyaset hakkında dış siyaset hakkında şunları anlatır: –
“Bir Balkan Birliği'ne lüzum vardır.Beni bırakınız ki fırkamın lideri olarak Balkanlar'da bir seyahat yapayım.Balkan devlet adamlarıyla konuşayım ve efkarı umumiyeyi hazırlayayım.Dünyanın ufuklarında kara bulutlar görüyorum.Balkan Birliği kurulabilirse,bir Avrupa Birliği'ne yol açılabilir.Batı devletleri de er geç birleşmiş olacaklardır.”

Avrupa Birliği düşüncesi ilk olarak ancak II.Dünya savaşı sonrasında ortaya çıkabilmiştir.1960'ların başında Batı ülkeleri tarafından üzerinde konuşulmaya başlanmış olan bu düşünce,1980'lere gelindiğinde ancak genişlemeye başlayabilmiştir. Oysa ki,Atatürk bakışlarını bir noktada yoğunlaştırarak dalgın bir halde ısrarla şunları şunları söylüyordu:

“..Evet,bir Balkan Birliği ve sonra da Batı Devletleri Birliği beşeriyeti ve ulusları,görünür görünmez felaketlerden koruyabilir.Yoksa insanlığın başına gelecek sefalet ve ıstıraplara ölçü yoktur.Dünya bir uçurama doğru gidiyor…”

UÇAKLARLA İLGİLİ KEHANETİ
Atatürk uçakların henüz daha bırakın savaşlarda kullanılmasını normal günlerde bile kullanılmadığını ve birçok kimse için ölüm kutusundan başka bir şey olmayan günlerde ,Fransa'da Abidin Daver'e söylediği uçaklarla ilgili şöyle demiştir:
“Teyyareler gün gelecek savaşlarda önemli roller oynayacaktır.”
1908 yılında söylenen bu söz, Abidin Daver'in hiç aklına yatmadığını itiraf etmiştir.Çünkü o yıllarda uçağı savaşta kullanılması akıllarda dahi yok gibi bir şeydi.

ANNESİNİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ GÖRDÜGÜ RÜYA…
Zübeyde Hanım rahatsızlığı artığından Uşşakizadeler ‘in evinde oğluna hasret vefat eder.Ancak bu haber Paşa'ya nasıl haber vereceklerini düşünüyorlardı. Annesinin ölümünden habersiz olan Mustafa Kemal ,aynı saatlerde trenle çıktığı Yurt gezisinde uyumaktaydı. Gecenin ilerleyen saatlerinde gördüğü kabus gibi rüya yüzünden kan ter içinde uyanır..Bir sigara yakar ve zile basarak kompartımanındaki hizmetine bakan Ali Çavuş'u çağırıp: -“Gördüğüm rüya canımı sıktı…”der. Ali Çavuş :

“Hayırdır Paşam” deyince Atatürk de rüyasını anlatır: -“Pek hayır olacağa benzemiyor.Kırlık bir yerdeymişiz. Her taraf yeşillik.Birden bire sel geliyor,annemi alıp götürüyor.Endişe ediyorum.Yaverlere söyle,İzmir'e telgraf çekip annemin sağlık durumunu sorsunlar…”
Acı haber tez gelir derler…Kısa bir süre sonra Yaver Salih'in yolladığı şifreli telgraf le gelir.Atatürk telgrafın şifreli olduğunu derhal anlayarak: -“Annem öldü mü?” Ali Çavuş üzgün bir şekilde telgrafı uzatır: –
“Başınız sağ olsun Paşam.” Gözleri yaşla dolan Atatürk :
“Bana malum oldu..Bana malum oldu…Bunun kabusunu gördüm ben..Anam..Zavallı çilekeş anam..Benim anam öldü başka analar sağ olsun..”
diyerek koltuğuna çöker. Vatan hizmetinin zorunluluğu yüzünden annesinin cenaze törenine katılamaz.

Bunlar ve bundan daha fazlası kehanet Atatürk'ün düşüncelerinde belirmiştir. Daha sonra bunları çeşitli olaylardan sonra dile getirerek parapsikolojik yeteneğini görmemize neden oluyor. Daha fazla bilgilenmek için Gazeteci Ali Bektan'ın 18 yıllık alın teriyle çıkardığı “ATATÜRK'ÜN KEHANETLERİ” adlı kitabını alabilirsiniz.Gerçekten bizim için bir “Kader” diyebileceğimiz Atatürk sözleri,fikirleri ve düşüncerini TÜRK HALKINA her zaman önüne sunmuştur.Bize düşen böyle bir kişiliğe sahip olduğumuzla övünmek yerine,bize kalan mirasları olan ülkemiz ve düşüncelerini geliştirip yeni neslin çocuklarına “net bir “ TÜRKİYE bırakmak için çalışmamız gerekecektir. Durumumuzu özetlersek :

“Bilginin efendisi olmak için Çalışmanın kölesi olmak lazımdır.”
”Mustafa Kemal ATATÜRK”

Eski wolkanca.com’da ATATÜRK’ün Kehanetleri veya diğer konular hakkında herhangi bir sorunuz varsa, sosyal medya butonları ile yorum ya da mesaj göndermekten çekinmeyin, ATATÜRK’ün Kehanetleri için ya da değil DM kapısı her daim açık. Yazıyı beğendiyseniz paylaşın, daha fazla ilgili gönderi için hemen aşağıdaki menülere göz gezdirebilirsiniz, okuduğunuz için teşekkürler, saygılar sevgiler.

WOLKANCA

Volkan Yılmaz

Digital Marketing & WordPress & SEO - wolkanca mahallesi gmail sokak nokta com.

ATATÜRK’ün Kehanetleriiçin 19 yanıt

bence atatürk'ün farklı güçlere ve doğaüstü bir zekaya sahip olduğu açıkça bellidir. ben ali bektan'ı bu kitabından dolayı kutluyorum.atamızı daha yakından tanımamıza neden olduğu için minnettrarım!

ben çok fazla abartılmaması gerektiğin, düşünüyorum tabii ki m.kemal çok erdemli bir insandı fakat bu kehanetleri olan biri oduğunu söylememizi gerektirmez, ileri görüşlü diyebiliriz.

tamamda volkan kardeşim bir insan bu kadarda çok ileri görüşlü olurmu aklım almıyo. tabi ki çok ileri görüşlü bir insandı ama bence daha fazlasıda var.

arkadaşlar atatürkün bilmediğimiz veya bilmemizi istemedikleri okadar çok kehaneti varki kaldıkı hangi insanın kehanetleri ile ilgili bir kitap çıkmıştır. atatür türk milletne önderlik edip kurtarması için gnderilmiş yüce bir insandır. bunu her ne kadar kabullenmesekte tarih en büyük şahittir. en basit örnek lütfen atamızın gençliğe hitabesni okuyun ve bir düşünün hagi zamanı anlatıyor şuan ki hükümütin yaptıkları atamızın söyledikleri ve bizi uyardıkları ile aynı.yakında cumhurbaşkanı olacaklar ve devletin her yeriin işgal edecekler yapmamız gerekenleri atamız bize söylüyor.lütfen daha duyarlı olalım

çok güzel bir site açılmış ama ben isterdimki atatürkün alfabeler hakkında söylediği önemli sözlerinde bulunmasını mesajımı okuyun ve dediklerim olursa sevinirim saygılarımla pınar…!

türk olarak tarihimize sahip çıkalım, yüce atatürk ün dediği gibi "hangi bağımsızlık vardır ki yabancıların nasihatleriyle, yabancıların planlarıyla yükselebilsin. tarih böyle bir hadise kaydetmemiştir." 6 mart 1922
gerçekleri görmek için yaşamaya gerek yok geçmişe bakmamız yeterli, bizi kimsenin oyuna getirmesine izin vermeyelim. birlikten güç doğar türk milletinin nerden nereye geldiği ortadadır. bu ükle kaynaklarıyla herşeye yeter önemli olan doğru ellerde idare edilsin. vatanını seven tarihine sahip çıkan türk olmaktan gurur duyan biri olarak geleceğini düşün ve oyunu da doğru partiye ver. daha iyi bir gelecek için.
ne mutlu türk'üm diyene…

ulu önderimiz mustafa kemal atatürk her alanda kendisi kanıtladızı gibi söylemiş olduzu kehanetlerlede tek ve ulu olduzunu kanıtlamıştır. atam keşkebu günleri görebilseydin türkiyenin gerçekten sana ihtiyacı var.

ya sevda hic kimsenin kehaneti olmaz inanmiyorum diyorsun tarihini bilmiyomusun seyid onbasiyada inanmazsin sen ozamanin ilahi gucleri bunlar atam sen rahat uyu turk gencligi burada allaha sukur elbet bu avrupa zulmu bitecek

böyle bir site açıldığı için herkese teşkkür ediyorum.gerçektende üzel bir site olmuş.simdi bu yazı yorumlarına gelecek olursak gerçektende doğrudur. ama bence bu kahinlik değil ileri görüşlülüktür. demek istediğim atatürk öyle bir zeki adamdı ki savaşların sonunu karşı tarafın ne yapacağını devletlerin geleceğini zekasıyla görebiliyordu. bu da zekasının çok yüksek olduğunu gösterir. fikrime katılmak zorunda değilsiniz saygılar 🙂

gerçek atatürk'ün bize tanıtılmadığını düşünüyorum. okul yıllarında
atatürk le ilgili abuk sabuk şiirler ezberleteceklerine. ve sanki bir put muş tapılacak bir kişiymiş gibi lanse edeceklerine atatürk'ün bu insani düşüncelerini ve duygulerını öğrenmek isterddim. çocuğumunda atatürk'ü bu yönde tanımasını isterim. ama okullarda eski tas eski hamam. acaba bunlar özellikle mi sakalanıyor.

onun ilginç yönleri var bu kesin bence ilahi bişey bu ama çok seviyorum ata'm seni önünde saygıyla eğiliyorum sen her ülkenin ihtiyaç duyacağı bir önderdin ne mutluki bizim milletimize geldin herşey senin sayende bugün bu topraklarda böyle özgürce yaşıyosak senin sayende tabi silah arkadaşlarında vatanımız için ölen herkese borçluyuz merak ediyorum bir 10 yıl daha yaşasaydın neler değiştirirdin eminim ki tarihe geçecek bir sürü olay yaratacaktın saygıyla anıyorum ata'm bu ülkenin şuan sana ihtiyacı var eminim görüyosun ve üzülüyosun ne mutlu türküm diyene!!!

burada yayınlanan yazıyı yazarken hangi kaynaklardan yararlandınız? bu kaynakları açıklar mısınız?

atatürk bence dünyaya gelmiş en büyük lider onun hakkında yazılanlar gelecekle ilgli foğru tahminleri m.kemal eşsiz bir insan.1930 larda inglilterenin önemli bir adamına 1944-45 dolaylarında 2. dünya savaşının olacağını söylemiş yardım istemiş fakat ingiliz bunu önemsememiş. atatürk bambaşka bir adam onu görmeyi tokalaşmayı elini öpmeyi çok isterdim.

sanırım ata çok abartılıyor.ileri görüşlü ve yaşadığı zaman dilimini çok iyi tahlil etme ve yorumlama diyebiliriz.

bir kehanette ben bulunayım bakalım bizim kisi ne zaman olacak .
mesela ab dağılacak mesela abd de dağılacak .50 yılı geçmez.
mesela bir türk birliği kurulacak
mesela türk islam birliği kurulması uzun zaman almaz.
türkiye yine eski şaşalı döneme ulaşacaktır.
kehanetlerimi iyitakip edin.