Kategoriler
Genel

Bekarlık vergisi

Bugün olsa birçoğumuzun ödemekle yükümlü olacağı “bekarlık” vergisi.

Türkiye’de Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan “bekarlık vergisi” aslında Avrupa’da da bazı dönemlerde uygulanmış, örneğin; Roma döneminde ve 1927 yılında İtalya’da.

Türkiye’de uygulanması istenen bu vergi, Cumhuriyet’in ilk yıllarında Yozgat milletvekili Süleyman Sırrı Bey’in TBMM’ye bekar erkeklerden vergi alınmasıyla ilgili önerge sunmasıyla ortaya çıkmış. Ama Kurtuluş Savaşı’nda ülkede azalan nüfusun artması amacıyla hazırlanan bu vergi yasalaşmamış.

Hatta bu önergeye tepki gösteren müzmin bekar Hüseyin Rahmi Gürpınar “evlenmedim, evlenmeyi de düşünmüyorum, bekarlığın ceremesi kaç lira ise çekmeye hazırım” demiş.

Vergiler, toplumsal koşullar doğrultusunda değişkenlik göstermiş ve günümüze kadar gelmiştir. Koşulların farklı olmasından dolayı bugün bize bu vergilerin çoğu komik gelebiliyor. Ancak o dönemin şartlarına göre yorumladığımızda “saçma” da olsa hepsinin bir açıklaması var.

Kaynak: Hükûmet Duymasın: Bugün Olsa Birçoğunu Ödemek Zorunda Kalacağımız Tarihte Uygulanan Birbirinden Tuhaf Vergilerwebtekno.

ey bekarlar ya evlenin ya para verin.
ey bekarlar ya evlenin ya para verin.
süleyman sırrı bey
süleyman sırrı bey

Bekarlık vergisi açıklaması

1911-1922 seneleri arasında hemen hemen durmaksızın devam eden savaşlar Türkiye’nin tarihî çizgisini ve toplumsal yapısını değiştirmiştir. Zira savaşlar sadece siyasî ve iktisadî sahalarda değil, demografik alanlarda da toplumu etkiler? Genç nüfusu eriten ve verimli olarak çalışmasını engelleyen, on iki sene süren bu savaşlar serisinin oflaya çıkardığı “zor koşullar” XX. asrın ilk yarısında Türk toplumunda yaşlı-genç ve kadın-erkek nüfus dengesi ile medenî hal dengesini bozmuştu.3 Nüfusun azalması, iktisadî hayatı da olumsuz yönde etkiler.

Cumhuriyetlin ilk yıllarında nüfusun çoğalması İçin çeşitli tedbirlere başvuruldu. Belli başlıları;

  1. Evlenmeyi arttırmak,
  2. Fazla çocuk yetiştirmeyi teşvik etmek,
  3. Boşanmaları azaltmak,
  4. Evlenmede sıhhî şartlar aramak ve temin etmek.

Cumhuriyetin başlarında evlenme ve nüfus artış maddî bakımdan sürekli olarak desteklenmiştir. Bunun içinde; uygulamaya geçemese de bekarlığı caydırıcı olmak düşüncesiyle zaman zaman ortaya atılan ve basında sürekli yer bulan “Bekarlık Vergisi” teşebbüsü dikkate değerdir. Ülke nüfusunun oldukça az ve vergi gelirlerine çok ihtiyaç duyulduğu bir zaman olan Atatürk döneminde birkaç defa bu vergi basının gündemini işgal etmiştir. Birbirinden farklı tarihlerde İzmir basınında bu konuda pek çok yazı bulunmaktadır, Bu konu üzerinde detaylı bir çalışma yayınlama gayreti içindeyiz.” Basının sahasını genişlettiğimizde durum daha da netleşti. Bu teşebbüste “vergi” ibaresi olmakla beraber, Cumhuriyetin vergi politikasında izlediği “kamu hizmetlerinin finansmanım sağlamak” ve “özel mülkiyetli sermayenin girdi maliyetini düşürecek şekilde yatırıma çevirmek” 8 gibi hedefler, burada yoktu. Bu, vergi politikasından ziyade nüfus siyasetiyle ilgilidir.

Devamı ve kaynak: Cumhuriyet ’in İlk Yıllarında Bekarlık Vergisi Teşebbüslerihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/58458

Günümüzde bu vergi aslında dolaylı olarak var, bakıldığında sistemde evlilerin yararlandığı bekarların yararlanmadığı veya yararlanamadığı bir çok ek fayda mevcut. Zaytung’a göre de şu an bekarlık vergisi olabilir, şaka tabii, gerçi hiç belli olmaz son dönemde hükümet resmen hepimize bol bol çakıyor vergiyi.