Kategoriler
Kodlama

HTML, CSS ve JavaScript ile yılan oyunu

HTML, CSS ve JavaScript kodlarıyla basitçe nasıl kolayca yılan oyunu yapılabileceğini göstereceğim.

Yılan oyunu çok eski ve çok bilinen bir oyundur. Oyunu HTML, CSS ve JavaScript programlama kodlarını kullanarak oluşturabiliriz.

JavaScript programlama kodu oyunu oluşturmak için kullanıldı. Ve az miktarda HTML, CSS kodu ile görünüm verildi. Umarım bu makale size nasıl oyun yapılacağını öğretebilir. Temel olarak, oyun yapmak için C, C +, Java vb. gibi farklı programlama dillerini kullanabilirsiniz. Ancak JavaScript programlama dili yardımıyla da kolayca ve genel olarak profesyonel bir oyun oluşturabilirsiniz.

Umarım bu oyunu beğenirsiniz.

Bu yılan oyunu hakkında bazı özel bilgiler:

 • Bu oyun JavaScript programlama diline dayanmaktadır. Biraz HTML ve az miktarda CSS programlama kodu kullanır.
 • Olabildiğince basit yazıldı, böylece herkes anlayabilir ve öğrenebilir. Sıradan yılan oyunları gibi, bu oyun da kare bir kutu ile sınırlıdır.
 • Yılan oyununda olduğu gibi burada bir yılan gezecek ve önündeki yemeği yemeye çalışacaktır. Ama burada bazı farklılıklar yaptım. Genel olarak klavye ile çalışabilirsiniz. Ancak bu durumda tahtayı kullanamazsınız, bunu sadece fare yapabilir. Burada yılanların ve yemek yeşili renklerini ve arka planı tamamen siyah yaptım.
 • Sıradan yılan oyunları temelde birlikte yemek yerken görülür. Ama bu durumda biraz fark yarattım. Burada pek çok yiyecek bir arada görülebilir ve bu yiyeceklerin belirli bir noktası olacaktır. Bu yiyecekleri ne kadar çabuk yiyebilirseniz, o kadar çok puan alırsınız.
 • Bu dört duvardan çıkmaya veya duvara çarpmaya çalıştığınızda oyundan çıkıyorsunuz. Ardından, oyundan çıktığınızı gösteren bir açılır kutu açılır.
  Sonuç olarak, bu harika ve profesyonel bir yılan oyunu. Eminim bu oyunu seveceksiniz. Bu oyun için gerekli olan tüm kaynak kodları aşağıdadır.

Nasıl yapıldı ve kodlar

HTML

<html>
<head>
  <style>
     CSS kodları
  </style>
</head>
<body>
     HTML kodları
   <script>
       JavaScript kodları
   </script>

</body>
</html>

HTML kodları

<canvas height="512" width="512" id="gameCanvas"> </canvas>

CSS kodları

 html, body{
 height: 100%;
}

body{
 display: -webkit-box;
 display: flex;
 -webkit-box-pack: center;
     justify-content: center;
 -webkit-box-align: center;
     align-items: center;
}
/*-webkit-box-pack: center;
     justify-content: center;
 -webkit-box-align: center;
     align-items: center;*/
canvas{
 background: black;
 font-size: 2vw;
 box-shadow: 1em 1em 0.5em rgba(0, 0, 0, 0.25);
 outline: 1px solid white;
 outline-offset: -2px;
}

JavaScript kodları

var cnv = document.getElementById('gameCanvas'),
  ctx = cnv.getContext('2d'),
  
  segmentLength = 10,
  startingSegments = 20,
  spawn ={x: 0, y:cnv.height/2},
  snakeSpeed = 5,
  maxApples = 5,
  appleLife = 500,
  segmentsPerApple = 3,
  
  snakeWidth = 5,
  appleWidth = 5,
  cursorSize = 10,
  
  snakeColor =   [ 100, 255, 100, 1],
  appleColor =   [  0, 255,  0, 1],
  cursorColor =  [ 255, 255, 255, 1],
  cursorColorMod = [  0,-255,-255, 0],
  targetColor =  [  0,  0, 255, 1],
  targetColorMod = [ 255,  0,-255, 0],
  scoreColor =   [ 255, 255, 255, 1],
  
  cursorSpin = 0.075,
  
  snake,
  cursor,
  target,
  apples,
  score,
  gameState,
  deathMeans;

function distance(p1,p2){
	var dx = p2.x-p1.x;
	var dy = p2.y-p1.y;
 
	return Math.sqrt(dx*dx + dy*dy);
}

function lineIntersect(p0_x, p0_y, p1_x, p1_y, p2_x, p2_y, p3_x, p3_y){
 var s1_x = p1_x - p0_x,
   s1_y = p1_y - p0_y,
   s2_x = p3_x - p2_x,
   s2_y = p3_y - p2_y,
   s = (-s1_y * (p0_x - p2_x) + s1_x * (p0_y - p2_y)) / (-s2_x * s1_y + s1_x * s2_y),
   t = ( s2_x * (p0_y - p2_y) - s2_y * (p0_x - p2_x)) / (-s2_x * s1_y + s1_x * s2_y);

 if (s >= 0 && s <= 1 && t >= 0 && t <= 1){
  return true;
 }

 return false;
}

function SGM(angle, x, y){
 this.x = x || 0;
 this.y = y || 0;
 this.angle = angle || 0;
 this.parent = null;
};

SGM.prototype.endX = function(){
 return this.x + Math.cos(this.angle) * segmentLength;
};

SGM.prototype.endY = function(){
 return this.y + Math.sin(this.angle) * segmentLength;
};

SGM.prototype.pointAt = function(x, y){
 var dx = x - this.x,
   dy = y - this.y;

 this.angle = Math.atan2(dy, dx);
};

SGM.prototype.target = function(x, y){
 this.targetX = x;
 this.targetY = y;
 this.arrived = false;
 this.totalDist = distance({x:this.endX(), y: this.endY()},{x: this.targetX, y: this.targetY});
 this.currentDist = parseInt(this.totalDist);
};

SGM.prototype.gotoTarget = function(){
 if(!this.arrived){
  if(this.targetX > this.x + segmentLength || this.targetX < this.x - segmentLength || this.targetY > this.y + segmentLength || this.targetY < this.y - segmentLength){
   this.pointAt(this.targetX, this.targetY);
  }
  else{
   this.arrived = true;
  }
  
  this.currentDist = distance({x:this.endX(), y: this.endY()},{x: this.targetX, y: this.targetY});
 }
 
 this.x += (this.endX() - this.x) / snakeSpeed;
 this.y += (this.endY() - this.y) / snakeSpeed;

 this.parent.drag(this.x, this.y);
};

SGM.prototype.drag = function(x, y){
 this.pointAt(x, y);

 this.x = x - Math.cos(this.angle) * segmentLength;
 this.y = y - Math.sin(this.angle) * segmentLength;

 if(this.parent){
  this.parent.drag(this.x, this.y);
 }
};

SGM.prototype.render = function(context){
 context.lineTo(this.endX(), this.endY());
};

function IKR(x, y){
 this.ix = x || 0;
 this.iy = y || 0;
 this.sgms = [];
 this.lastArm = null;
};

IKR.prototype.addSeg = function(angle){
 var arm = new SGM(angle);

 if(this.lastArm !== null){
  arm.x = this.lastArm.endX();
  arm.y = this.lastArm.endY();

  arm.parent = this.lastArm;
 }
 else{
  arm.x = this.ix;
  arm.y = this.iy;
 }

 this.sgms.push(arm);
 this.lastArm = arm;
};

IKR.prototype.grow = function(){
 var tail = this.sgms[0],
   arm = new SGM(tail.angle);
 
 arm.x = tail.x - Math.cos(tail.angle) * segmentLength;
 arm.y = tail.y - Math.sin(tail.angle) * segmentLength;
 
 tail.parent = arm;
 this.sgms.unshift(arm);
}

IKR.prototype.drag = function(x, y){
 this.lastArm.drag(x, y);
};

function CUR(x,y){
 this.x = x;
 this.y = y;
 this.rotation = 0;
};

CUR.prototype.render = function(context){
 context.save();
 
 context.translate(this.x, this.y);
 context.rotate(this.rotation);
 
 context.beginPath();
 
 context.moveTo(0, -cursorSize);
 context.lineTo(0, -cursorSize/2);
 context.moveTo(0, cursorSize/2);
 context.lineTo(0, cursorSize);
 
 context.moveTo(-cursorSize, 0);
 context.lineTo(-cursorSize/2, 0);
 context.moveTo(cursorSize/2, 0);
 context.lineTo(cursorSize, 0);
 
 context.stroke();
 context.restore();
 
 this.rotation = (this.rotation + cursorSpin) % 360;
};

function Apple(x, y){
 this.x = x;
 this.y = y;
 this.life = appleLife;
 this.rotation = 0;
}

Apple.prototype.update = function(){
 this.life--;
};

Apple.prototype.render = function(context){
 context.beginPath();
 context.arc(this.x, this.y, appleWidth, 0, Math.PI*2);
 context.fill();
 
 if(gameState !== 'dead'){
  context.save();
  
  context.fillStyle = 'white';
  context.font = '8px sans-serif';
  context.fillText(this.life, this.x+10, this.y+10);
  
  context.restore();
 
  CUR.prototype.render.call(this, context);
 }
};

function init(){
 snake = new IKR(spawn.x, spawn.y);
 cursor = new CUR(-20, -20);
 target = new CUR(spawn.x + segmentLength * (startingSegments + 5), spawn.y);
 apples = [];
 score = 0;

 for(var i = 0; i < startingSegments; i++){
  snake.addSeg();
 }
 
 snake.lastArm.target(target.x, target.y);
 
 gameState = 'play';
}

init();

cnv.addEventListener('mousemove', function(e){
 switch(gameState){
  case 'play':
   cursor.x = e.offsetX;
   cursor.y = e.offsetY;
  break;
 }
});

cnv.addEventListener('mousedown', function(e){
 switch(gameState){
  case 'play':
   target.x = e.offsetX;
   target.y = e.offsetY;
   snake.lastArm.target(target.x, target.y);
  break;
  case 'dead':
   init();
  break;
 }
});

function badPlacement(apple){
 for(var s = 0; s < snake.sgms.length; s++){
  var seg = snake.sgms[s];
  
  if(Math.min(distance(apple,{x:seg.endX(), y:seg.endY()}), distance(apple,{x:seg.x,y:seg.y})) < appleWidth*2){
   return true;
  }
 }
 return false;
}

function addScoreSegments(){
 for(var i = 0; i < segmentsPerApple; i++){
  snake.grow();
}
}

function update(){
 if(gameState !== 'dead'){
  snake.lastArm.gotoTarget();
  
  if(snake.lastArm.endX() > cnv.width - 2 || snake.lastArm.endX() < 2 || snake.lastArm.endY() > cnv.height - 2 || snake.lastArm.endY() < 2){
   gameState = 'dead';
   deathMeans = 'Duvara çarptın...';
   return;
  }

  for(var s = 0; s < snake.sgms.length-2; s++){
   var seg = snake.sgms[s];
   
   if(lineIntersect(snake.lastArm.x, snake.lastArm.y, snake.lastArm.endX(), snake.lastArm.endY(), seg.x, seg.y, seg.endX(), seg.endY())){
    gameState = 'dead';
    deathMeans = 'Kendini ısırdın!';
    return;
   }
   
   for(var a in apples){
    var apple = apples[a];
    
    if(Math.min(distance(apple,{x:seg.endX(), y:seg.endY()}), distance(apple,{x:seg.x,y:seg.y})) < appleWidth*2){
     score += Math.round(apple.life/2); // half score if absorbed by the tail
     apples.splice(a, 1);
     addScoreSegments();
    }
   }
  }
  
  for(var a in apples){
   var apple = apples[a];
   
   apple.update();
   
   if(apple.life <= 0){
    apples.splice(a,1);
    continue;
   }
   
   if(distance(apple,{x:snake.lastArm.endX(),y:snake.lastArm.endY()}) < appleWidth*2){
    score += apple.life;
    apples.splice(a,1);
    
    addScoreSegments();
   }
  }
  
  if(apples.length < maxApples && Math.random()<.1){
   var offset = appleWidth*10,
     apple = new Apple(
      offset/2+Math.floor(Math.random()*(cnv.width-offset)),
      offset/2+Math.floor(Math.random()*(cnv.height-offset))
     );
   
   
   while(badPlacement(apple)){
    apple.x = offset/2+Math.floor(Math.random()*(cnv.width-offset));
    apple.y = offset/2+Math.floor(Math.random()*(cnv.height-offset));
   }
   
   apples.push(apple);
  }
 }
}

function drawTarget(targetModFactor){
 if(!snake.lastArm.arrived){
  ctx.strokeStyle = 'rgba('+
   (targetColor[0] + targetColorMod[0]*targetModFactor).toFixed(0) + ',' +
   (targetColor[1] + targetColorMod[1]*targetModFactor).toFixed(0) + ',' +
   (targetColor[2] + targetColorMod[2]*targetModFactor).toFixed(0) + ',' +
   (targetColor[3] + targetColorMod[3]*targetModFactor).toFixed(0)
   +')';
  ctx.lineWidth = 1;
  target.render(ctx);
 }
}

function drawSnake(){
 ctx.beginPath();
 ctx.strokeStyle = ctx.fillStyle = 'rgba('+ snakeColor[0] +','+ snakeColor[1] +','+ snakeColor[2] +','+ snakeColor[3]+')';
 ctx.lineWidth = snakeWidth;

 ctx.moveTo(snake.sgms[0].x, snake.sgms[0].y);

 for(var s in snake.sgms){
  snake.sgms[s].render(ctx);
 }

 ctx.stroke();
 
 ctx.beginPath();
 ctx.arc(snake.lastArm.endX(), snake.lastArm.endY(), appleWidth*.75, 0, Math.PI*2);
 ctx.fill();
}

function drawCursor(targetModFactor){
 ctx.strokeStyle = 'rgba('+
  (cursorColor[0] + cursorColorMod[0]*targetModFactor).toFixed(0) + ',' +
  (cursorColor[1] + cursorColorMod[1]*targetModFactor).toFixed(0) + ',' +
  (cursorColor[2] + cursorColorMod[2]*targetModFactor).toFixed(0) + ',' +
  (cursorColor[3] + cursorColorMod[3]*targetModFactor).toFixed(0)
  +')';
 ctx.lineWidth = 1;
 cursor.render(ctx);
}

function drawApples(){
 ctx.fillStyle = 'rgba('+
  appleColor[0] +','+
  appleColor[1] +','+
  appleColor[2] +','+
  appleColor[3]
  +')';

 for(var a in apples){
  var apple = apples[a],
    appleTargetMod = 1 - apple.life / appleLife;
  ctx.strokeStyle = 'rgba('+
   (cursorColor[0] + cursorColorMod[0]*appleTargetMod).toFixed(0) + ',' +
   (cursorColor[1] + cursorColorMod[1]*appleTargetMod).toFixed(0) + ',' +
   (cursorColor[2] + cursorColorMod[2]*appleTargetMod).toFixed(0) + ',' +
   (cursorColor[3] + cursorColorMod[3]*appleTargetMod).toFixed(0)
   +')';
  ctx.lineWidth = 1;
  apple.render(ctx);
 }
}

function render(){
 var targetModFactor = 1 - snake.lastArm.currentDist / snake.lastArm.totalDist;
 
 switch(gameState){
  case 'play':
   ctx.clearRect(0, 0, cnv.width, cnv.height);

   drawTarget(targetModFactor);
   
   drawSnake();
   
   drawApples();
   
   drawCursor(targetModFactor);

   
   ctx.fillStyle = 'rgba('+
    scoreColor[0] +','+
    scoreColor[1] +','+
    scoreColor[2] +','+
    scoreColor[3]
   +')';
   ctx.textAlign = 'left';
   ctx.textBaseline = 'top';
   ctx.fillText('Puan: '+score, 10, 10);
  break;
   
  case 'dead':
   ctx.clearRect(0, 0, cnv.width, cnv.height);
   
   drawSnake();
   
   drawApples();
   ctx.fillStyle = 'rgba(255,0,0,0.5)';
   ctx.fillRect(100, 100, cnv.width - 200, cnv.height - 200);
   ctx.textAlign = 'center';
   ctx.textBaseline = 'middle';
   ctx.fillStyle = ctx.strokeStyle = 'white';
   ctx.font = 'bold 30px sans-serif'
   ctx.fillText('Öldün', cnv.width/2, cnv.height/2-70);
   
   ctx.font = 'bold 25px sans-serif'
   ctx.fillText(deathMeans, cnv.width/2, cnv.height/2-30);
   
   ctx.font = '20px sans-serif';
   ctx.fillText('Puan:', cnv.width/2, cnv.height/2+15);
   ctx.font = 'bold 60px sans-serif';
   ctx.fillText(score, cnv.width/2, cnv.height/2+60);
   ctx.font = 'lighter 10px sans-serif';
   ctx.lineWidth = 1;
   ctx.strokeRect(103, 103, cnv.width - 206, cnv.height - 206);
  break;
 }
}

function animate(){
 update();
 render();
 requestAnimationFrame(animate);
}

snake.lastArm.target(target.x, target.y);
animate();

Ek olarak Google’ın Yılan Oyunu’nu oynamak için buna basın.

Yılan Oyna - Google
Yılan Oyna – Google

İyi şanslar 🤞🏻