Kategoriler
Geyik

Bilişimci imamın vaazı

İmam Bilişimci Olunca Vaazı Da Böyle Olur….

Bu kainatın öyle bir donanımcısı vardır ki, bütün mevcudatı ve onların içinde yeryüzünü create etmiş, güneşi bir power source, ay’ı bir sistem clock yapmış. O power source’dur ki kesintiye uğramaz. Ve o system clock’tur ki şaşırmaz. O donanımcının ilminin ve sanatının nihayetsizliğini gösterir.

Ayni zamanda öyle yüce bir programcıdır ki, şu muazzam dünya üzerinde çalışacak şekilde koca hayat programını yazmış, yüz binlerce yıldan fazladır, error verilmeden crash ettirmeden çalıştırıyor.

Eğer onun ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu anlamak istersen, önce kendine bak. Gözünle göremediğin küçücük bir hücrene bütün kodunu save etmiş ve yine o küçücük hücreden execute ettiriyor.

Madem ki DNA’nın bir program olduğu apaçıktır ve bir program programcısız olamaz demek ki senin programcılığın o büyük zatın programcılığına ancak bir ayna hükmündedir.

Yine seni hücrelerden oluşturduğu network’ün içinde sinirsiz protokollerle hücrelerini birbiriyle konuşturduğu gibi, senin de diğer insanlarla türlü dillerde ve protokollerde konuşabilmen için gerekli donanımı yanına vermiştir, öylece de gördürüyor, konuşturuyor ve dinletiyor.

Ve sen, etrafındaki bütün cisimlerden haber alasın diye ışık, ses gibi türlü media hazırlamış kullandırıyor ve sen bunları keşfeder kullanır fakat bir yenisini ekleyemezsin. O halde öyle büyük bir network uzmanı vardır ki senin her türlü ihtiyacını bilir, ona göre teçhizatını verir. Senin network’çülügün O’nun sonsuz ilminden sana verdiği bir küçük parça ve bir büyük nimettir.

Arkadaş aldanma! Şu güzel dünya hayatı programı bir sınırlı süreli bir trial versiyondur, görüyorsun ki elde ettiğin mali mülkü hiç bir surette save edemiyorsun. Öyle ise, bu kainat yazılımını yazanı tanı. Hem hiç mümkün müdür ki bir programcı bu kadar güzel bir program yapsın ve yaptığı programda about bölümü koyup kendini tanıtmasın.

Öyle ise bu kainatın en büyük donanımcısı, programcısı, networkçüsü ve system administrator’ı olan zatın heryere işlediği about bölümlerini gör, öğren, full versiyonu kazanmak için çalış. Unutma ki hiç bir hareketin atlanmadan çok dikkatli loglar tutuluyor….
[via]