Kategoriler
Tech

TR yazılımda kadın raporu

Yazılımda Kadın Raporu yazılım odağında kadın ve erkekler arasındaki farkları ortaya koyuyor.

Evet “bayanlar bile”.

Einstein, Newton, Hawking gibi bilim insanlarını hepimiz biliyoruz. Peki ya Ada Lovelace, Dana Ulery? Bugünün teknolojisini etkileyen buluşuyla Hedy Lamarr’ı? Günümüzde yaygın olan algının aksine, kadınlar tarihte bilgisayar programcılığının gelişmesinde öncü roller üstlendiler.

Bilgisayar programcılığının öncülerinin çoğu kadın iken, bugün bilgisayar bilimlerinde kadın temsilinin eksikliği oldukça kritik bir konu. Global olarak günümüzde yazılım sektöründeki cinsiyet dağılımını anlamak adına Statista’nın 2020 yılı raporuna baktığımızda, karşılaştığımız oran oldukça çarpıcı.

Rapora göre yazılım geliştirenlerin %91.5’i erkek. Yani her 10 yazılımcıdan yalnızca 1 tanesi kadın. Türkiye’deki oran da globaldekine paralel. Sektörde bu durumu geliştirmek adına yapılan veya yapıldığı söylenen çok şey var, fakat belli ki hâlâ gidecek çok yolumuz var.

‘Yazılımda Kadın Raporu’ ile, TalentGrid’deki yazılımcıların profillerini oluştururken ilettiği bilgilerden faydalanarak, yazılım odağında kadın ve erkekler arasındaki farkların bir kısmını inceleyerek, gözümüze çarpan noktaları vurgulamayı hedefledik. 2688 yazılımcı verisini incelediğimiz, maaş beklentileri, teknoloji adaptasyonları, yönetimdeki söz hakları gibi birçok noktaya değindiğimiz raporla ilgili sizin de yorumlarınızı duymayı çok isteriz. Dilediğiniz zaman bana mail atabilirsiniz.

Keyifli okumalar.

Ecem Korkmaz Gelal – Kurucu Ortak / TalentGrid

TR Yazılımda Kadın Raporu – Özet

  • Türkiye’deki yazılım sektöründe her 10 yazılımcıdan 9’u erkek. İncelediğimiz 2688 kişilik yazılımcı verisine manuel olarak eklediğimiz cinsiyet bilgilerine bakıldığında, yazılımcıların %88.2’sinin erkek, yalnızca %11.8’inin ise kadınlardan oluşması yazılım sektörünün erkek domine bir sektör olduğunun göstergesi.
  • Yönetimde görev alan kadınların oranı erkeklere göre daha düşük. 319 yazılımcı kadın arasında, yönetim seviyesinde (Lead, Manager, Director, CTO gibi unvanlara sahip olanlar) olanların oranı yalnızca %3.13 iken, 2377 erkek yazılımcı arasında bu oranın %7.9 olduğu gözüküyor.

  • Kadınların startup’ta çalışmayı tercih etme oranı erkeklere göre daha az. Erkeklerin %38.4’ü erken aşama veya büyüyen startuplara dahil olmak konusunda istekliyken, kadınlarda bu oran %29.7. Kadınların startup’larda çalışmayı finansal olarak daha riskli görüyor olması, bunun durumun olası sebeplerinden biri olabilir.

  • Yazılım öğrenen kadınlar, erkeklere oranla daha yaygın olarak Data Science dikeyine odaklanıyor. Yazılımcıların TalentGrid’deki profillerinde tanımladıkları unvanlarda, hem kadın hem de erkekler arasında Backend Developer unvanının en yaygın olduğu görülüyor. Fakat Data Science dikeyine baktığımızda, kadınların %16.5’i Data Scientist rolünde iken, bu oran erkeklerde yalnızca %4.9.

Günümüzde kadınlar her zamankinden daha çok kendinden emin ve hırslılar ancak sektörde kadınların ilerlemesini güçlendirmek için cinsiyetler arası farklılaşma durumlarını daha dikkatli irdelemek ve anlamak gerekiyor. Yayınladığımız ‘TR Yazılımda Kadın Raporu’ ile, yazılım odağında kadın ve erkekler arasındaki farkların bir kısmını inceleyerek gözümüze çarpan noktaları vurgulamayı hedefledik. Türkiye’de yazılım odaklı çalışan kadınların maaş beklentileri, erkeklerden ne kadar farklılaşıyor? Yönetim kadrosuna yeterince kadın lider girebiliyor mu? Kadınların startup’larda çalışmak konusundaki motivasyonları erkeklerden ayrışıyor mu? Bunun gibi daha birçok sorunun cevabını analiz ettiğimiz TR Yazılımda Kadın Raporu’na göz atmak için: https://talentgrid.io/yazilimda-kadin-raporu-2021/

TR yazılım teknolojileri raporu [2020]
https://talentgrid.io/wp-content/uploads/2021/02/TalentGrid_TR-Yaz%C4%B1l%C4%B1mda-Kad%C4%B1n-Raporu_2021.pdf