Kategoriler
Kodlama

8 kullanışlı JavaScript String metodu

Zaman kazanmak ve üretkenliğinizi artırmak için projeleriniz için kullanabileceğiniz yararlı string yöntemlerinden bazıları.

Bir JavaScript dizesi(String), “Volkan” gibi bir dizi karakteri depolar. Dize dizinleri sıfır tabanlıdır: İlk karakter 0 konumunda, ikincisi 1’de vb. Bu yüzden bu makalede, zaman kazanmak ve üretkenliğinizi artırmak için projeleriniz için kullanabileceğiniz yararlı string yöntemlerinden bazılarını göreceğiz.

Hadi Başlayalım 🤘🙌

indexOf

indexOf() yöntemi indeksi (pozisyon) belirli bir metnin ilk geçtiği konumu döndürür.

const str ='I have Css, Wait I love CSS'
str.indexOf('Css');

// 7

length

length metindeki dize uzunluğunu döndürür.

const str = 'ILoveCss'
str.length;

// 8

slice

slice() bir dizenin bir bölümünü çıkarır ve çıkarılan kısmı yeni bir dizede döndürür.

const str = 'ILoveCss';
str.slice(2,5);

// ove

replace

replace() yöntemi, bir dizi bir başka değerle belirtilen bir değerini değiştirir.

const str = 'IHateCss';
str.replace('Hate', 'Love');

//ILoveCss

upper and lower case

Bu yöntem bir dizeyi küçük veya büyük harfe dönüştürür.

const str="ILoveCss";
str.toLowerCase();
// ilovecss

str.toUpperCase();
// ILOVECSS

trim

trim() dizenin her iki tarafından da boşlukları kaldırır.

const str = '        ILoveCss'      ;
str.trim();

// ILoveCss

concat

concat() iki veya daha fazla dizeye ekleme yapabilir. concat() yöntemi yerine artı operatörü de kullanılabilir

const str = 'Ilove';
str.concat('Css')

// ILoveCss

split

split() yöntemi ile bir dizge, diziye dönüştürülebilir

const str = 'I,Love,Css'; 
str.split(',');

// ['I', 'Love', 'Css']

Okuduğunuz için teşekkürler. 🙂

Daha fazlası @ermayamustafa‘nın Javascript’de Oldukça Kullanışlı Dizi Metodları başlıklı makalesinde görülebilir.

Umarım içeriği beğenirsiniz. Ve lütfen buna bir şey eklemek istiyorsanız beni Twitter’da takip edin ve oradan yazın. 🙌😎

WOLKANCA

Volkan Yılmaz

Digital Marketing & WordPress & SEO - wolkanca mahallesi gmail sokak nokta com.