Kategoriler
Kodlama

JavaScript tarayıcı algılama Yazılan CSS kodlarını farklı tarayıcılar için ayrıştırabilmek için kullanılabilecek basit bir JavaScript fonksiyonu.

Bu basit JavaScript fonksiyonunun yaptığı iş sadece tarayıcı UA’yı alıp HTML tagine class olarak atamak.

Kategoriler
Kodlama

PHP readfile için User-Agent kullanmak User-Agent kontrolü olan bir dosyayı user-agent atayarak readfile() ile çekmek.

İhtiyaç olabilir, bir projede sayfaya başka bir dosyayı readfile ile çekiyordum ancak ilgili dosyaya direk erişimin olmasını istemiyordum, bu yüzden en kolay yol olarak dosyaya erişimde User-Agent kontrolü olsun istedim ve aşağıdaki fonksiyon ile bunu yaptım.